นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_260360lcmsms4 {"asset_file_name":"260360lcmsms4.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/03/26 16:40:16 +0700","media_folder_id":220,"description":"spary head","updated_at":"2017/03/26 16:40:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/03/26 16:40:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":180561,"id":60674,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/03/26 16:40:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_260360lcmsms3 {"asset_file_name":"260360lcmsms3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/03/26 16:39:38 +0700","media_folder_id":220,"description":"MS MS","updated_at":"2017/03/26 16:39:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/03/26 16:39:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":216014,"id":60673,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/03/26 16:39:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_260360lcmsms2 {"asset_file_name":"260360lcmsms2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/03/26 16:39:11 +0700","media_folder_id":220,"description":"LC MS MS","updated_at":"2017/03/26 16:39:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/03/26 16:39:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":229165,"id":60672,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/03/26 16:39:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_260360lcmsms1 {"asset_file_name":"260360lcmsms1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/03/26 16:38:23 +0700","media_folder_id":220,"description":" training program LC MS MS","updated_at":"2017/03/26 16:38:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/03/26 16:38:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":239299,"id":60671,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/03/26 16:38:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_190360konhin8 {"asset_file_name":"190360konhin8.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/03/19 21:15:54 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19","updated_at":"2017/03/19 21:15:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/03/19 21:15:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":306604,"id":60631,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/03/19 21:15:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_190360konhin7 {"asset_file_name":"190360konhin7.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/03/19 21:15:27 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19","updated_at":"2017/03/19 21:15:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/03/19 21:15:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":301378,"id":60630,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/03/19 21:15:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_190360konhin6 {"asset_file_name":"190360konhin6.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/03/19 21:14:54 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19","updated_at":"2017/03/19 21:14:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/03/19 21:14:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":339632,"id":60629,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/03/19 21:14:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_190360konhin5 {"asset_file_name":"190360konhin5.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/03/19 21:14:31 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19","updated_at":"2017/03/19 21:14:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/03/19 21:14:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":309968,"id":60628,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/03/19 21:14:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_190360konhin4 {"asset_file_name":"190360konhin4.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/03/19 21:14:09 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19","updated_at":"2017/03/19 21:14:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/03/19 21:14:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":227579,"id":60627,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/03/19 21:14:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: