นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_030859zeta1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"030859Zeta1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"Zeta \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23 PM","created_at":"2016/08/03 05:53:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/03 05:53:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/03 05:53:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/03 05:53:58 +0700","id":58918,"asset_file_size":176452}
 • Tiny_030859fan {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"030859Fan.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"Zeta \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23 PM","created_at":"2016/08/03 05:52:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/03 05:52:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/03 05:52:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/03 05:52:21 +0700","id":58917,"asset_file_size":175514}
 • Tiny_310759deputy4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"310759Deputy4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e04\u0e48\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21","created_at":"2016/08/01 20:00:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/01 20:00:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/01 20:08:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/01 20:08:23 +0700","id":58914,"asset_file_size":180285}
 • Tiny_310759deputy8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"310759Deputy8.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2016/08/01 19:44:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/01 19:44:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/01 19:53:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/01 19:53:19 +0700","id":58913,"asset_file_size":224621}
 • Tiny_310759deputy7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"310759Deputy7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21","created_at":"2016/08/01 19:43:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/01 19:43:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/01 19:52:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/01 19:52:34 +0700","id":58912,"asset_file_size":258498}
 • Tiny_310759deputy6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"310759Deputy6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e22\u0e32\u0e07","created_at":"2016/08/01 19:42:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/01 19:42:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/01 19:51:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/01 19:51:12 +0700","id":58911,"asset_file_size":197959}
 • Tiny_310759deputy5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"310759Deputy5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e22\u0e32\u0e07","created_at":"2016/08/01 19:40:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/01 19:41:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/01 19:49:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/01 19:49:15 +0700","id":58910,"asset_file_size":189501}
 • Tiny_310759deputy3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"310759Deputy3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e40\u0e21\u0e29\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e35\u0e22\u0e4c \u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e27\u0e48\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c","created_at":"2016/08/01 19:39:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/01 19:39:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/01 19:47:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/01 19:47:53 +0700","id":58909,"asset_file_size":189040}
 • Tiny_310759deputy1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"310759Deputy1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2016/08/01 19:38:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/01 19:38:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/01 19:47:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/01 19:47:08 +0700","id":58908,"asset_file_size":186592}
 • Tiny_310759deputy2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"310759Deputy2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e40\u0e21\u0e29\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e35\u0e22\u0e4c \u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e27\u0e48\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c","created_at":"2016/08/01 19:37:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/08/01 19:37:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/08/01 19:47:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/08/01 19:47:06 +0700","id":58907,"asset_file_size":229918}
 • Tiny_310759jungleresort11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"310759JungleResort11.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":" \u0e20\u0e39\u0e1c\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e33\u0e18\u0e32\u0e23 \u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17, Surat Thani","created_at":"2016/07/31 19:51:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/31 19:51:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/31 19:52:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/31 19:52:22 +0700","id":58893,"asset_file_size":155321}
 • Tiny_310759jungleresort10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"310759JungleResort10.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":" \u0e20\u0e39\u0e1c\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e33\u0e18\u0e32\u0e23 \u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17, Surat Thani","created_at":"2016/07/31 19:51:22 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/31 19:51:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/31 19:52:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/31 19:52:20 +0700","id":58892,"asset_file_size":217596}
 • Tiny_310759jungleresort9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"310759JungleResort9.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":" \u0e20\u0e39\u0e1c\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e33\u0e18\u0e32\u0e23 \u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17, Surat Thani","created_at":"2016/07/31 19:50:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/31 19:50:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/31 19:50:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/31 19:50:57 +0700","id":58891,"asset_file_size":244695}
 • Tiny_310759jungleresort8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"310759JungleResort8.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":" \u0e20\u0e39\u0e1c\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e33\u0e18\u0e32\u0e23 \u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17, Surat Thani","created_at":"2016/07/31 19:50:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/31 19:50:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/31 19:50:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/31 19:50:24 +0700","id":58890,"asset_file_size":238163}
 • Tiny_310759jungleresort7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"310759JungleResort7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":" \u0e20\u0e39\u0e1c\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e33\u0e18\u0e32\u0e23 \u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17, Surat Thani","created_at":"2016/07/31 19:49:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/31 19:49:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/31 19:50:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/31 19:50:06 +0700","id":58889,"asset_file_size":189724}
 • Tiny_310759jungleresort6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"310759JungleResort6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":" \u0e20\u0e39\u0e1c\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e33\u0e18\u0e32\u0e23 \u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17, Surat Thani","created_at":"2016/07/31 19:49:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/31 19:49:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/31 19:50:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/31 19:50:03 +0700","id":58888,"asset_file_size":229560}
 • Tiny_310759jungleresort5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"310759JungleResort5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":" \u0e20\u0e39\u0e1c\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e33\u0e18\u0e32\u0e23 \u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17, Surat Thani","created_at":"2016/07/31 19:48:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/31 19:48:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/31 19:48:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/31 19:48:39 +0700","id":58887,"asset_file_size":150325}
 • Tiny_310759jungleresort4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"310759JungleResort4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":" \u0e20\u0e39\u0e1c\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e33\u0e18\u0e32\u0e23 \u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17, Surat Thani","created_at":"2016/07/31 19:47:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/31 19:47:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/31 19:47:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/31 19:47:56 +0700","id":58886,"asset_file_size":212932}
 • Tiny_310759jungleresort3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"310759JungleResort3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":" \u0e20\u0e39\u0e1c\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e33\u0e18\u0e32\u0e23 \u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17, Surat Thani","created_at":"2016/07/31 19:47:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/31 19:47:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/31 19:47:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/31 19:47:19 +0700","id":58885,"asset_file_size":293688}
 • Tiny_310759jungleresort2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"310759JungleResort2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":" \u0e20\u0e39\u0e1c\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e33\u0e18\u0e32\u0e23 \u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17, Surat Thani","created_at":"2016/07/31 19:46:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/31 19:46:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/31 19:46:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/31 19:46:51 +0700","id":58884,"asset_file_size":323643}
 • Tiny_310759jungleresort1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"310759JungleResort1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":" \u0e20\u0e39\u0e1c\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e33\u0e18\u0e32\u0e23 \u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17, Surat Thani","created_at":"2016/07/31 19:46:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/31 19:46:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/31 19:46:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/31 19:46:34 +0700","id":58883,"asset_file_size":271506}
 • Tiny_300759gradangngabush {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"300759GradangngaBush.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e35\u0e27\u0e34\u0e27\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e0b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32 (Gradangnga Bush)","created_at":"2016/07/30 18:31:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/30 18:31:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/30 18:33:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/30 18:33:32 +0700","id":58880,"asset_file_size":201262}
 • Tiny_290759khanomchin7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"290759Khanomchin7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e08\u0e35\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e22\u0e32\u0e1b\u0e39 \u0e23\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e0b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32","created_at":"2016/07/30 18:15:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/30 18:15:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/30 18:15:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/30 18:15:45 +0700","id":58879,"asset_file_size":253763}
 • Tiny_290759khanomchin6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"290759Khanomchin6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e08\u0e35\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e22\u0e32\u0e1b\u0e39 \u0e23\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e0b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32","created_at":"2016/07/30 18:15:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/30 18:15:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/30 18:15:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/30 18:15:14 +0700","id":58878,"asset_file_size":224994}
 • Tiny_290759khanomchin5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"290759Khanomchin5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e08\u0e35\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e22\u0e32\u0e1b\u0e39 \u0e23\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e0b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32","created_at":"2016/07/30 18:14:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/07/30 18:14:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/07/30 18:14:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/07/30 18:14:42 +0700","id":58877,"asset_file_size":232020}
ขนาดย่อ: