นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_030859zeta1 {"asset_file_name":"030859Zeta1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/08/03 05:53:58 +0700","media_folder_id":220,"description":"Zeta \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23 PM","updated_at":"2016/08/03 05:53:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/03 05:53:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":176452,"id":58918,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/03 05:53:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_030859fan {"asset_file_name":"030859Fan.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/08/03 05:52:21 +0700","media_folder_id":220,"description":"Zeta \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23 PM","updated_at":"2016/08/03 05:52:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/03 05:52:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":175514,"id":58917,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/03 05:52:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310759deputy4 {"asset_file_name":"310759Deputy4.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/08/01 20:08:23 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e41\u0e04\u0e48\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21","updated_at":"2016/08/01 20:08:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/01 20:00:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":180285,"id":58914,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/01 20:00:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310759deputy8 {"asset_file_name":"310759Deputy8.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/08/01 19:53:19 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2016/08/01 19:53:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/01 19:44:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":224621,"id":58913,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/01 19:44:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310759deputy7 {"asset_file_name":"310759Deputy7.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/08/01 19:52:34 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21","updated_at":"2016/08/01 19:52:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/01 19:43:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":258498,"id":58912,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/01 19:43:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310759deputy6 {"asset_file_name":"310759Deputy6.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/08/01 19:51:12 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e22\u0e32\u0e07","updated_at":"2016/08/01 19:51:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/01 19:42:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":197959,"id":58911,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/01 19:42:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310759deputy5 {"asset_file_name":"310759Deputy5.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/08/01 19:49:15 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e22\u0e32\u0e07","updated_at":"2016/08/01 19:49:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/01 19:40:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":189501,"id":58910,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/01 19:41:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310759deputy3 {"asset_file_name":"310759Deputy3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/08/01 19:47:53 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e40\u0e21\u0e29\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e35\u0e22\u0e4c \u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e27\u0e48\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c","updated_at":"2016/08/01 19:47:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/01 19:39:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":189040,"id":58909,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/01 19:39:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310759deputy1 {"asset_file_name":"310759Deputy1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/08/01 19:47:08 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","updated_at":"2016/08/01 19:47:08 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/01 19:38:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":186592,"id":58908,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/01 19:38:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310759deputy2 {"asset_file_name":"310759Deputy2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/08/01 19:47:06 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e40\u0e21\u0e29\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e35\u0e22\u0e4c \u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e27\u0e48\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c","updated_at":"2016/08/01 19:47:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/08/01 19:37:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":229918,"id":58907,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/08/01 19:37:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310759jungleresort11 {"asset_file_name":"310759JungleResort11.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/07/31 19:52:22 +0700","media_folder_id":220,"description":" \u0e20\u0e39\u0e1c\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e33\u0e18\u0e32\u0e23 \u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17, Surat Thani","updated_at":"2016/07/31 19:52:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/07/31 19:51:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":155321,"id":58893,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/31 19:51:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310759jungleresort10 {"asset_file_name":"310759JungleResort10.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/07/31 19:52:20 +0700","media_folder_id":220,"description":" \u0e20\u0e39\u0e1c\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e33\u0e18\u0e32\u0e23 \u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17, Surat Thani","updated_at":"2016/07/31 19:52:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/07/31 19:51:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":217596,"id":58892,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/31 19:51:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310759jungleresort9 {"asset_file_name":"310759JungleResort9.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/07/31 19:50:57 +0700","media_folder_id":220,"description":" \u0e20\u0e39\u0e1c\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e33\u0e18\u0e32\u0e23 \u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17, Surat Thani","updated_at":"2016/07/31 19:50:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/07/31 19:50:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":244695,"id":58891,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/31 19:50:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310759jungleresort8 {"asset_file_name":"310759JungleResort8.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/07/31 19:50:24 +0700","media_folder_id":220,"description":" \u0e20\u0e39\u0e1c\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e33\u0e18\u0e32\u0e23 \u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17, Surat Thani","updated_at":"2016/07/31 19:50:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/07/31 19:50:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":238163,"id":58890,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/31 19:50:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310759jungleresort7 {"asset_file_name":"310759JungleResort7.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/07/31 19:50:06 +0700","media_folder_id":220,"description":" \u0e20\u0e39\u0e1c\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e33\u0e18\u0e32\u0e23 \u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17, Surat Thani","updated_at":"2016/07/31 19:50:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/07/31 19:49:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":189724,"id":58889,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/31 19:49:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310759jungleresort6 {"asset_file_name":"310759JungleResort6.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/07/31 19:50:03 +0700","media_folder_id":220,"description":" \u0e20\u0e39\u0e1c\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e33\u0e18\u0e32\u0e23 \u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17, Surat Thani","updated_at":"2016/07/31 19:50:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/07/31 19:49:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":229560,"id":58888,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/31 19:49:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310759jungleresort5 {"asset_file_name":"310759JungleResort5.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/07/31 19:48:39 +0700","media_folder_id":220,"description":" \u0e20\u0e39\u0e1c\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e33\u0e18\u0e32\u0e23 \u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17, Surat Thani","updated_at":"2016/07/31 19:48:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/07/31 19:48:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":150325,"id":58887,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/31 19:48:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310759jungleresort4 {"asset_file_name":"310759JungleResort4.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/07/31 19:47:56 +0700","media_folder_id":220,"description":" \u0e20\u0e39\u0e1c\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e33\u0e18\u0e32\u0e23 \u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17, Surat Thani","updated_at":"2016/07/31 19:47:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/07/31 19:47:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":212932,"id":58886,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/31 19:47:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310759jungleresort3 {"asset_file_name":"310759JungleResort3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/07/31 19:47:19 +0700","media_folder_id":220,"description":" \u0e20\u0e39\u0e1c\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e33\u0e18\u0e32\u0e23 \u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17, Surat Thani","updated_at":"2016/07/31 19:47:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/07/31 19:47:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":293688,"id":58885,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/31 19:47:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310759jungleresort2 {"asset_file_name":"310759JungleResort2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/07/31 19:46:51 +0700","media_folder_id":220,"description":" \u0e20\u0e39\u0e1c\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e33\u0e18\u0e32\u0e23 \u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17, Surat Thani","updated_at":"2016/07/31 19:46:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/07/31 19:46:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":323643,"id":58884,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/31 19:46:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310759jungleresort1 {"asset_file_name":"310759JungleResort1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/07/31 19:46:34 +0700","media_folder_id":220,"description":" \u0e20\u0e39\u0e1c\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e25\u0e33\u0e18\u0e32\u0e23 \u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17, Surat Thani","updated_at":"2016/07/31 19:46:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/07/31 19:46:13 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":271506,"id":58883,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/31 19:46:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_300759gradangngabush {"asset_file_name":"300759GradangngaBush.JPG","visibility":2,"modified_at":"2016/07/30 18:33:32 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e23\u0e35\u0e27\u0e34\u0e27\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e0b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32 (Gradangnga Bush)","updated_at":"2016/07/30 18:33:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/07/30 18:31:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":201262,"id":58880,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/30 18:31:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_290759khanomchin7 {"asset_file_name":"290759Khanomchin7.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/07/30 18:15:45 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e08\u0e35\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e22\u0e32\u0e1b\u0e39 \u0e23\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e0b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32","updated_at":"2016/07/30 18:15:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/07/30 18:15:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":253763,"id":58879,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/30 18:15:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_290759khanomchin6 {"asset_file_name":"290759Khanomchin6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/07/30 18:15:14 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e08\u0e35\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e22\u0e32\u0e1b\u0e39 \u0e23\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e0b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32","updated_at":"2016/07/30 18:15:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/07/30 18:15:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":224994,"id":58878,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/30 18:15:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_290759khanomchin5 {"asset_file_name":"290759Khanomchin5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2016/07/30 18:14:42 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e02\u0e19\u0e21\u0e08\u0e35\u0e19\u0e19\u0e49\u0e33\u0e22\u0e32\u0e1b\u0e39 \u0e23\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e0b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32","updated_at":"2016/07/30 18:14:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/07/30 18:14:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":232020,"id":58877,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/07/30 18:14:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: