นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

Main > utai.t

No folder found
  • Small_260360lcmsms4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/03/26 16:40:11 +0700","updated_at":"2017/03/26 16:40:16 +0700","created_at":"2017/03/26 16:40:11 +0700","asset_file_name":"260360lcmsms4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60674,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"spary head","modified_at":"2017/03/26 16:40:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":180561,"group_member_commentable":true}
  • Small_260360lcmsms3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/03/26 16:39:33 +0700","updated_at":"2017/03/26 16:39:38 +0700","created_at":"2017/03/26 16:39:33 +0700","asset_file_name":"260360lcmsms3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60673,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"MS MS","modified_at":"2017/03/26 16:39:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":216014,"group_member_commentable":true}
  • Small_260360lcmsms2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/03/26 16:39:03 +0700","updated_at":"2017/03/26 16:39:11 +0700","created_at":"2017/03/26 16:39:03 +0700","asset_file_name":"260360lcmsms2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60672,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"LC MS MS","modified_at":"2017/03/26 16:39:11 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":229165,"group_member_commentable":true}
  • Small_260360lcmsms1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/03/26 16:38:17 +0700","updated_at":"2017/03/26 16:38:23 +0700","created_at":"2017/03/26 16:38:17 +0700","asset_file_name":"260360lcmsms1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60671,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":" training program LC MS MS","modified_at":"2017/03/26 16:38:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":239299,"group_member_commentable":true}
  • Small_190360konhin8 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/03/19 21:15:50 +0700","updated_at":"2017/03/19 21:15:54 +0700","created_at":"2017/03/19 21:15:50 +0700","asset_file_name":"190360konhin8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60631,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19","modified_at":"2017/03/19 21:15:54 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":306604,"group_member_commentable":true}
  • Small_190360konhin7 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/03/19 21:15:23 +0700","updated_at":"2017/03/19 21:15:27 +0700","created_at":"2017/03/19 21:15:23 +0700","asset_file_name":"190360konhin7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60630,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19","modified_at":"2017/03/19 21:15:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":301378,"group_member_commentable":true}
  • Small_190360konhin6 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/03/19 21:14:50 +0700","updated_at":"2017/03/19 21:14:54 +0700","created_at":"2017/03/19 21:14:50 +0700","asset_file_name":"190360konhin6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60629,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19","modified_at":"2017/03/19 21:14:54 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":339632,"group_member_commentable":true}
  • Small_190360konhin5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/03/19 21:14:27 +0700","updated_at":"2017/03/19 21:14:31 +0700","created_at":"2017/03/19 21:14:27 +0700","asset_file_name":"190360konhin5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60628,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19","modified_at":"2017/03/19 21:14:31 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":309968,"group_member_commentable":true}
  • Small_190360konhin4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/03/19 21:14:04 +0700","updated_at":"2017/03/19 21:14:09 +0700","created_at":"2017/03/19 21:14:04 +0700","asset_file_name":"190360konhin4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60627,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19","modified_at":"2017/03/19 21:14:09 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":227579,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: