นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_190360konhin3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2017/03/19 21:13:33 +0700","asset_file_name":"190360konhin3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60626,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":338767,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/19 21:13:33 +0700","modified_at":"2017/03/19 21:13:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/19 21:13:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_190360konhin2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e19\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e27\u0e31\u0e14\u0e04\u0e27\u0e19\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23","asset_updated_at":"2017/03/19 21:12:44 +0700","asset_file_name":"190360konhin2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60625,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":274619,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/19 21:12:44 +0700","modified_at":"2017/03/19 21:12:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/19 21:12:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_190360konhin1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e19\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e27\u0e31\u0e14\u0e04\u0e27\u0e19\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23","asset_updated_at":"2017/03/19 21:12:21 +0700","asset_file_name":"190360konhin1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60624,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":238736,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/19 21:12:21 +0700","modified_at":"2017/03/19 21:12:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/19 21:12:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_190360konhin {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2017/03/19 21:10:46 +0700","asset_file_name":"190360konhin.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60623,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":244331,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/19 21:10:46 +0700","modified_at":"2017/03/19 21:10:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/19 21:10:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_130360left3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27\u0e0b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14","asset_updated_at":"2017/03/14 05:56:05 +0700","asset_file_name":"130360left3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60558,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":261028,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/14 05:56:05 +0700","modified_at":"2017/03/14 05:56:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/14 05:56:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_130360left2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27\u0e0b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14","asset_updated_at":"2017/03/14 05:55:36 +0700","asset_file_name":"130360left2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60557,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":254456,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/14 05:55:36 +0700","modified_at":"2017/03/14 05:55:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/14 05:55:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_130360left1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27\u0e0b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14","asset_updated_at":"2017/03/14 05:55:06 +0700","asset_file_name":"130360left1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60556,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":256252,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/14 05:55:06 +0700","modified_at":"2017/03/14 05:55:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/14 05:55:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_120360hplc3 {"member_only_commentable":false,"description":"outlet valve","asset_updated_at":"2017/03/12 14:09:56 +0700","asset_file_name":"120360HPLC3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60548,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118322,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/12 14:09:56 +0700","modified_at":"2017/03/12 14:10:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/12 14:10:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_120360hplc2 {"member_only_commentable":false,"description":"outlet valve","asset_updated_at":"2017/03/12 14:09:14 +0700","asset_file_name":"120360HPLC2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60547,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":187089,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/12 14:09:14 +0700","modified_at":"2017/03/12 14:09:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/12 14:09:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: