นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

Main > utai.t

No folder found
  • Small_190360konhin3 {"commentable":true,"modified_at":"2017/03/19 21:13:37 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":338767,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60626,"created_at":"2017/03/19 21:13:33 +0700","asset_file_name":"190360konhin3.JPG","updated_at":"2017/03/19 21:13:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/03/19 21:13:33 +0700","description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_190360konhin2 {"commentable":true,"modified_at":"2017/03/19 21:12:49 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":274619,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60625,"created_at":"2017/03/19 21:12:44 +0700","asset_file_name":"190360konhin2.JPG","updated_at":"2017/03/19 21:12:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/03/19 21:12:44 +0700","description":"\u0e16\u0e19\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e27\u0e31\u0e14\u0e04\u0e27\u0e19\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_190360konhin1 {"commentable":true,"modified_at":"2017/03/19 21:12:27 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":238736,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60624,"created_at":"2017/03/19 21:12:21 +0700","asset_file_name":"190360konhin1.JPG","updated_at":"2017/03/19 21:12:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/03/19 21:12:21 +0700","description":"\u0e16\u0e19\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e27\u0e31\u0e14\u0e04\u0e27\u0e19\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_190360konhin {"commentable":true,"modified_at":"2017/03/19 21:10:50 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":244331,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60623,"created_at":"2017/03/19 21:10:46 +0700","asset_file_name":"190360konhin.JPG","updated_at":"2017/03/19 21:10:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/03/19 21:10:46 +0700","description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_130360left3 {"commentable":true,"modified_at":"2017/03/14 05:56:10 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":261028,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60558,"created_at":"2017/03/14 05:56:05 +0700","asset_file_name":"130360left3.JPG","updated_at":"2017/03/14 05:56:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/03/14 05:56:05 +0700","description":"\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27\u0e0b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_130360left2 {"commentable":true,"modified_at":"2017/03/14 05:55:42 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":254456,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60557,"created_at":"2017/03/14 05:55:36 +0700","asset_file_name":"130360left2.JPG","updated_at":"2017/03/14 05:55:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/03/14 05:55:36 +0700","description":"\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27\u0e0b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_130360left1 {"commentable":true,"modified_at":"2017/03/14 05:55:10 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":256252,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60556,"created_at":"2017/03/14 05:55:06 +0700","asset_file_name":"130360left1.JPG","updated_at":"2017/03/14 05:55:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/03/14 05:55:06 +0700","description":"\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27\u0e0b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_120360hplc3 {"commentable":true,"modified_at":"2017/03/12 14:10:03 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":118322,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60548,"created_at":"2017/03/12 14:09:56 +0700","asset_file_name":"120360HPLC3.jpg","updated_at":"2017/03/12 14:10:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/03/12 14:09:56 +0700","description":"outlet valve","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_120360hplc2 {"commentable":true,"modified_at":"2017/03/12 14:09:20 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":187089,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60547,"created_at":"2017/03/12 14:09:14 +0700","asset_file_name":"120360HPLC2.jpg","updated_at":"2017/03/12 14:09:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/03/12 14:09:14 +0700","description":"outlet valve","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: