นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

Main > utai.t

No folder found
  • Small_190360konhin3 {"modified_at":"2017/03/19 21:13:37 +0700","id":60626,"asset_file_size":338767,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/19 21:13:33 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/03/19 21:13:37 +0700","asset_updated_at":"2017/03/19 21:13:33 +0700","asset_file_name":"190360konhin3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_190360konhin2 {"modified_at":"2017/03/19 21:12:49 +0700","id":60625,"asset_file_size":274619,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/19 21:12:44 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e16\u0e19\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e27\u0e31\u0e14\u0e04\u0e27\u0e19\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/03/19 21:12:49 +0700","asset_updated_at":"2017/03/19 21:12:44 +0700","asset_file_name":"190360konhin2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_190360konhin1 {"modified_at":"2017/03/19 21:12:27 +0700","id":60624,"asset_file_size":238736,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/19 21:12:21 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e16\u0e19\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e27\u0e31\u0e14\u0e04\u0e27\u0e19\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/03/19 21:12:27 +0700","asset_updated_at":"2017/03/19 21:12:21 +0700","asset_file_name":"190360konhin1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_190360konhin {"modified_at":"2017/03/19 21:10:50 +0700","id":60623,"asset_file_size":244331,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/19 21:10:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/03/19 21:10:50 +0700","asset_updated_at":"2017/03/19 21:10:46 +0700","asset_file_name":"190360konhin.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_130360left3 {"modified_at":"2017/03/14 05:56:10 +0700","id":60558,"asset_file_size":261028,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/14 05:56:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27\u0e0b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/03/14 05:56:10 +0700","asset_updated_at":"2017/03/14 05:56:05 +0700","asset_file_name":"130360left3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_130360left2 {"modified_at":"2017/03/14 05:55:42 +0700","id":60557,"asset_file_size":254456,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/14 05:55:36 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27\u0e0b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/03/14 05:55:42 +0700","asset_updated_at":"2017/03/14 05:55:36 +0700","asset_file_name":"130360left2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_130360left1 {"modified_at":"2017/03/14 05:55:10 +0700","id":60556,"asset_file_size":256252,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/14 05:55:06 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27\u0e0b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/03/14 05:55:10 +0700","asset_updated_at":"2017/03/14 05:55:06 +0700","asset_file_name":"130360left1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_120360hplc3 {"modified_at":"2017/03/12 14:10:03 +0700","id":60548,"asset_file_size":118322,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/12 14:09:56 +0700","comment_counter":0,"description":"outlet valve","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/03/12 14:10:03 +0700","asset_updated_at":"2017/03/12 14:09:56 +0700","asset_file_name":"120360HPLC3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_120360hplc2 {"modified_at":"2017/03/12 14:09:20 +0700","id":60547,"asset_file_size":187089,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/12 14:09:14 +0700","comment_counter":0,"description":"outlet valve","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/03/12 14:09:20 +0700","asset_updated_at":"2017/03/12 14:09:14 +0700","asset_file_name":"120360HPLC2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: