นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_090459catflw {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/09 17:24:01 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":117194,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57488,"created_at":"2016/04/09 17:23:56 +0700","asset_file_name":"090459catflw.JPG","updated_at":"2016/04/09 17:24:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/09 17:23:56 +0700","description":"status for XRF","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_020459road5 {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/09 06:11:59 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":343592,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57486,"created_at":"2016/04/09 06:11:54 +0700","asset_file_name":"020459road5.JPG","updated_at":"2016/04/09 06:11:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/09 06:11:54 +0700","description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e02\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_020459road4 {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/09 06:11:36 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":374496,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57485,"created_at":"2016/04/09 06:11:32 +0700","asset_file_name":"020459road4.JPG","updated_at":"2016/04/09 06:11:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/09 06:11:32 +0700","description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e02\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_020459road3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/09 06:11:13 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":354569,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57484,"created_at":"2016/04/09 06:11:06 +0700","asset_file_name":"020459road3.JPG","updated_at":"2016/04/09 06:11:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/09 06:11:06 +0700","description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e02\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_020459road2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/09 06:10:46 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":362616,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57483,"created_at":"2016/04/09 06:10:42 +0700","asset_file_name":"020459road2.JPG","updated_at":"2016/04/09 06:10:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/09 06:10:41 +0700","description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e02\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_020459road1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/09 06:10:23 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":318544,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57482,"created_at":"2016/04/09 06:10:20 +0700","asset_file_name":"020459road1.JPG","updated_at":"2016/04/09 06:10:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/09 06:10:20 +0700","description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e02\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_020459road {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/09 06:10:00 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":441459,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57481,"created_at":"2016/04/09 06:09:55 +0700","asset_file_name":"020459road.JPG","updated_at":"2016/04/09 06:10:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/09 06:09:55 +0700","description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e02\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_080459rubbercity7 {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/08 21:11:31 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":104668,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57478,"created_at":"2016/04/08 21:11:26 +0700","asset_file_name":"080459RubberCity7.JPG","updated_at":"2016/04/08 21:11:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/08 21:11:26 +0700","description":"Rubber City","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_080459rubbercity6 {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/08 21:11:09 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":104367,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57477,"created_at":"2016/04/08 21:11:03 +0700","asset_file_name":"080459RubberCity6.JPG","updated_at":"2016/04/08 21:11:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/08 21:11:03 +0700","description":"Rubber City","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_080459rubbercity5 {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/08 21:10:42 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":83301,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57476,"created_at":"2016/04/08 21:10:35 +0700","asset_file_name":"080459RubberCity5.JPG","updated_at":"2016/04/08 21:10:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/08 21:10:35 +0700","description":"Rubber City","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_080459rubbercity4 {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/08 21:10:09 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":124028,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57475,"created_at":"2016/04/08 21:10:06 +0700","asset_file_name":"080459RubberCity4.JPG","updated_at":"2016/04/08 21:10:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/08 21:10:06 +0700","description":"Rubber City","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_080459rubbercity3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/08 21:09:37 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":110359,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57474,"created_at":"2016/04/08 21:09:35 +0700","asset_file_name":"080459RubberCity3.JPG","updated_at":"2016/04/08 21:09:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/08 21:09:35 +0700","description":"Rubber City","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_080459rubbercity2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/08 21:09:05 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":107443,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57473,"created_at":"2016/04/08 21:09:02 +0700","asset_file_name":"080459RubberCity2.JPG","updated_at":"2016/04/08 21:09:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/08 21:09:02 +0700","description":"Rubber City","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_080459rubbercity1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/08 21:08:43 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":107201,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57472,"created_at":"2016/04/08 21:08:41 +0700","asset_file_name":"080459RubberCity1.JPG","updated_at":"2016/04/08 21:08:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/08 21:08:41 +0700","description":"Rubber City","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_080459rubbercity {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/08 21:08:16 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":126181,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57471,"created_at":"2016/04/08 21:08:10 +0700","asset_file_name":"080459RubberCity.JPG","updated_at":"2016/04/08 21:08:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/08 21:08:10 +0700","description":"Rubber City","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_050459cooling4 {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/05 19:23:03 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":216218,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57455,"created_at":"2016/04/05 19:22:56 +0700","asset_file_name":"050459cooling4.JPG","updated_at":"2016/04/05 19:23:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/05 19:22:56 +0700","description":"Couplings","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_050459cooling3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/05 19:19:45 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":351141,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57454,"created_at":"2016/04/05 19:19:40 +0700","asset_file_name":"050459cooling3.JPG","updated_at":"2016/04/05 19:19:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/05 19:19:39 +0700","description":"pump head cooling","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_050459cooling2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/05 19:18:52 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":266229,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57453,"created_at":"2016/04/05 19:18:49 +0700","asset_file_name":"050459cooling2.JPG","updated_at":"2016/04/05 19:18:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/05 19:18:49 +0700","description":"cooling XRF","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_050459cooling1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/05 19:18:30 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":358234,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57452,"created_at":"2016/04/05 19:18:25 +0700","asset_file_name":"050459cooling1.JPG","updated_at":"2016/04/05 19:18:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/05 19:18:25 +0700","description":"cooling XRF","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_030459linef1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/03 18:51:44 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":331345,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57417,"created_at":"2016/04/03 18:51:39 +0700","asset_file_name":"030459linef1.JPG","updated_at":"2016/04/03 18:51:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/03 18:51:39 +0700","description":"line filter","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_030459line {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/03 18:51:15 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":470271,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57416,"created_at":"2016/04/03 18:51:11 +0700","asset_file_name":"030459line.JPG","updated_at":"2016/04/03 18:51:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/03 18:51:11 +0700","description":"line filter","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_030459kmsatun5 {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/03 16:38:31 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":430011,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57415,"created_at":"2016/04/03 16:38:24 +0700","asset_file_name":"030459KMsatun5.JPG","updated_at":"2016/04/03 16:38:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/03 16:38:24 +0700","description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e27\u0e31\u0e19 KM satun","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_030459kmsatun4 {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/03 16:37:44 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":319406,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57414,"created_at":"2016/04/03 16:37:40 +0700","asset_file_name":"030459KMsatun4.JPG","updated_at":"2016/04/03 16:37:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/03 16:37:40 +0700","description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25 \u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e42\u0e14\u0e48\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_030459kmsatun3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/03 16:37:01 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":410306,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57413,"created_at":"2016/04/03 16:36:56 +0700","asset_file_name":"030459KMsatun3.JPG","updated_at":"2016/04/03 16:37:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/03 16:36:56 +0700","description":"KM at satun","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_030459kmsatun2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/03 16:36:18 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":676480,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57412,"created_at":"2016/04/03 16:36:14 +0700","asset_file_name":"030459KMsatun2.JPG","updated_at":"2016/04/03 16:36:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/03 16:36:14 +0700","description":"\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e01\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_030459kmsatun1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/03 16:35:55 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":791507,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57411,"created_at":"2016/04/03 16:35:48 +0700","asset_file_name":"030459KMsatun1.JPG","updated_at":"2016/04/03 16:35:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/03 16:35:48 +0700","description":"\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e01\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_030459kmsatun {"commentable":true,"modified_at":"2016/04/03 16:34:58 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":823569,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57410,"created_at":"2016/04/03 16:34:54 +0700","asset_file_name":"030459KMsatun.JPG","updated_at":"2016/04/03 16:34:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/04/03 16:34:54 +0700","description":"\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e01\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_310359httank2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/03/31 21:48:17 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":203243,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57386,"created_at":"2016/03/31 21:48:13 +0700","asset_file_name":"310359HTtank2.JPG","updated_at":"2016/03/31 21:48:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/03/31 21:48:13 +0700","description":"TEM leak","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_310359httank5 {"commentable":true,"modified_at":"2016/03/31 21:47:39 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":317677,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57385,"created_at":"2016/03/31 21:47:35 +0700","asset_file_name":"310359HTtank5.JPG","updated_at":"2016/03/31 21:47:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/03/31 21:47:35 +0700","description":"TEM leak","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_310359httank3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/03/31 21:47:11 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":254558,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57384,"created_at":"2016/03/31 21:47:04 +0700","asset_file_name":"310359HTtank3.JPG","updated_at":"2016/03/31 21:47:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/03/31 21:47:04 +0700","description":"TEM leak","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_310359httank1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/03/31 21:46:28 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":316153,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57383,"created_at":"2016/03/31 21:46:23 +0700","asset_file_name":"310359HTtank1.JPG","updated_at":"2016/03/31 21:46:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/03/31 21:46:23 +0700","description":"TEM leak","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_310359httank {"commentable":true,"modified_at":"2016/03/31 21:45:46 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":251468,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57382,"created_at":"2016/03/31 21:45:38 +0700","asset_file_name":"310359HTtank.JPG","updated_at":"2016/03/31 21:45:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/03/31 21:45:38 +0700","description":"TEM leak","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_300359pangyo {"commentable":true,"modified_at":"2016/03/30 20:50:44 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":291548,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57364,"created_at":"2016/03/30 20:50:41 +0700","asset_file_name":"300359Pangyo.JPG","updated_at":"2016/03/30 20:50:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/03/30 20:50:41 +0700","description":"\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 pangyo in Korea","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_300359chicken3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/03/30 20:48:21 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":354411,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57363,"created_at":"2016/03/30 20:48:16 +0700","asset_file_name":"300359Chicken3.JPG","updated_at":"2016/03/30 20:48:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/03/30 20:48:16 +0700","description":"\u0e44\u0e01\u0e48\u0e17\u0e2d\u0e14 korea","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_300359chicken2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/03/30 20:47:38 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":351738,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57362,"created_at":"2016/03/30 20:47:31 +0700","asset_file_name":"300359Chicken2.JPG","updated_at":"2016/03/30 20:47:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/03/30 20:47:31 +0700","description":"\u0e44\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1c\u0e36\u0e49\u0e07 korea","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_300359chicken {"commentable":true,"modified_at":"2016/03/30 20:46:45 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":355010,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":57361,"created_at":"2016/03/30 20:46:41 +0700","asset_file_name":"300359Chicken.JPG","updated_at":"2016/03/30 20:46:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/03/30 20:46:41 +0700","description":"\u0e44\u0e01\u0e48\u0e17\u0e2d\u0e14 korea","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: