นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_120360hplc1 {"modified_at":"2017/03/12 14:08:32 +0700","id":60546,"asset_file_size":198407,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/12 14:08:29 +0700","comment_counter":0,"description":"HPLC pump head","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/03/12 14:08:32 +0700","asset_updated_at":"2017/03/12 14:08:29 +0700","asset_file_name":"120360HPLC1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_120360tga3 {"modified_at":"2017/03/12 14:07:39 +0700","id":60545,"asset_file_size":208675,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/12 14:07:35 +0700","comment_counter":0,"description":"TGA","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/03/12 14:07:39 +0700","asset_updated_at":"2017/03/12 14:07:35 +0700","asset_file_name":"120360tga3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_120360tga1 {"modified_at":"2017/03/12 14:07:01 +0700","id":60544,"asset_file_size":246337,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/12 14:06:57 +0700","comment_counter":0,"description":"Gas Selector ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/03/12 14:07:01 +0700","asset_updated_at":"2017/03/12 14:06:57 +0700","asset_file_name":"120360tga1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_050260yaha5 {"modified_at":"2017/03/05 18:36:03 +0700","id":60529,"asset_file_size":179175,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/05 18:35:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e30\u0e2b\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/03/05 18:36:03 +0700","asset_updated_at":"2017/03/05 18:35:57 +0700","asset_file_name":"050260yaha5.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_050260yaha4 {"modified_at":"2017/03/05 18:35:40 +0700","id":60528,"asset_file_size":146274,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/05 18:35:36 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e30\u0e2b\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/03/05 18:35:40 +0700","asset_updated_at":"2017/03/05 18:35:36 +0700","asset_file_name":"050260yaha4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_050260yaha3 {"modified_at":"2017/03/05 18:35:08 +0700","id":60527,"asset_file_size":165233,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/05 18:35:03 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e30\u0e2b\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/03/05 18:35:08 +0700","asset_updated_at":"2017/03/05 18:35:03 +0700","asset_file_name":"050260yaha3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_050260yaha2 {"modified_at":"2017/03/05 18:34:35 +0700","id":60526,"asset_file_size":223682,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/05 18:34:30 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e30\u0e2b\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/03/05 18:34:35 +0700","asset_updated_at":"2017/03/05 18:34:30 +0700","asset_file_name":"050260yaha2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_280260tworoll6 {"modified_at":"2017/02/28 20:23:19 +0700","id":60514,"asset_file_size":250409,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/02/28 20:23:16 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/02/28 20:23:19 +0700","asset_updated_at":"2017/02/28 20:23:16 +0700","asset_file_name":"280260tworoll6.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_280260tworoll5 {"modified_at":"2017/02/28 20:21:56 +0700","id":60513,"asset_file_size":219500,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/02/28 20:21:51 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e32\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/02/28 20:21:56 +0700","asset_updated_at":"2017/02/28 20:21:51 +0700","asset_file_name":"280260tworoll5.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: