นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_250759ferry5 {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/26 02:08:47 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":236320,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58815,"created_at":"2016/07/26 02:08:43 +0700","asset_file_name":"250759ferry5.JPG","updated_at":"2016/07/26 02:08:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/26 02:08:43 +0700","description":"\u0e17\u0e48\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e14\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_250759ferry4 {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/26 02:08:09 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":225891,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58814,"created_at":"2016/07/26 02:08:00 +0700","asset_file_name":"250759ferry4.JPG","updated_at":"2016/07/26 02:08:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/26 02:08:00 +0700","description":"\u0e17\u0e48\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e14\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_250759ferry3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/26 02:07:40 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":226885,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58813,"created_at":"2016/07/26 02:07:32 +0700","asset_file_name":"250759ferry3.JPG","updated_at":"2016/07/26 02:07:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/26 02:07:32 +0700","description":"\u0e17\u0e48\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e14\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_250759ferry2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/26 02:07:07 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":243464,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58812,"created_at":"2016/07/26 02:07:01 +0700","asset_file_name":"250759ferry2.JPG","updated_at":"2016/07/26 02:07:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/26 02:07:01 +0700","description":"\u0e17\u0e48\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e14\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_250759ferry1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/26 02:06:32 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":222574,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58811,"created_at":"2016/07/26 02:06:27 +0700","asset_file_name":"250759ferry1.JPG","updated_at":"2016/07/26 02:06:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/26 02:06:27 +0700","description":"\u0e17\u0e48\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e14\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_240759seanoodle1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/24 15:18:39 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":264550,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58793,"created_at":"2016/07/24 15:18:34 +0700","asset_file_name":"240759seanoodle1.JPG","updated_at":"2016/07/24 15:18:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/24 15:18:34 +0700","description":"\u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e27\u0e31\u0e15\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_240759seanoodle {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/24 15:18:18 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":275453,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58792,"created_at":"2016/07/24 15:18:11 +0700","asset_file_name":"240759seanoodle.JPG","updated_at":"2016/07/24 15:18:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/24 15:18:11 +0700","description":"\u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e27\u0e31\u0e15\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_240759sarawatbig3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/24 15:18:09 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":304095,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58791,"created_at":"2016/07/24 15:17:47 +0700","asset_file_name":"240759sarawatbig3.JPG","updated_at":"2016/07/24 15:18:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/24 15:17:47 +0700","description":"\u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e27\u0e31\u0e15\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_240759sarawatbig2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/24 15:17:55 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":259208,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58790,"created_at":"2016/07/24 15:17:22 +0700","asset_file_name":"240759sarawatbig2.JPG","updated_at":"2016/07/24 15:17:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/24 15:17:22 +0700","description":"\u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e27\u0e31\u0e15\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_240759sarawatbig1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/24 15:17:51 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":236174,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58789,"created_at":"2016/07/24 15:16:57 +0700","asset_file_name":"240759sarawatbig1.JPG","updated_at":"2016/07/24 15:17:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/24 15:16:57 +0700","description":"\u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e27\u0e31\u0e15\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_240759saawatbig {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/24 15:17:00 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":250291,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58788,"created_at":"2016/07/24 15:16:30 +0700","asset_file_name":"240759saawatbig.JPG","updated_at":"2016/07/24 15:17:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/24 15:16:30 +0700","description":"\u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e27\u0e31\u0e15\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_090759weigh5 {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/10 15:43:46 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":179578,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58658,"created_at":"2016/07/10 15:43:42 +0700","asset_file_name":"090759weigh5.JPG","updated_at":"2016/07/10 15:43:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/10 15:43:42 +0700","description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e30\u0e41\u0e2a\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_090759weigh4 {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/10 15:42:38 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":202597,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58657,"created_at":"2016/07/10 15:42:34 +0700","asset_file_name":"090759weigh4.JPG","updated_at":"2016/07/10 15:42:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/10 15:42:34 +0700","description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e2d\u0e01 sensor","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_090759weigh3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/10 15:41:50 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":250435,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58656,"created_at":"2016/07/10 15:41:44 +0700","asset_file_name":"090759weigh3.JPG","updated_at":"2016/07/10 15:41:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/10 15:41:44 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e14\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e25\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_090759weigh2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/10 15:40:53 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":186173,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58655,"created_at":"2016/07/10 15:40:49 +0700","asset_file_name":"090759weigh2.JPG","updated_at":"2016/07/10 15:40:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/10 15:40:49 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e14\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_090759weigh1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/10 15:40:16 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":220442,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58654,"created_at":"2016/07/10 15:40:11 +0700","asset_file_name":"090759weigh1.JPG","updated_at":"2016/07/10 15:40:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/10 15:40:11 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e14\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_080759weigh {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/08 05:33:13 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":246982,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58625,"created_at":"2016/07/08 05:33:07 +0700","asset_file_name":"080759weigh.JPG","updated_at":"2016/07/08 05:33:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/08 05:33:07 +0700","description":"\u0e21\u0e14\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_110659room9 {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/05 04:59:41 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":226282,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58602,"created_at":"2016/07/05 04:59:35 +0700","asset_file_name":"110659room9.JPG","updated_at":"2016/07/05 04:59:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/05 04:59:35 +0700","description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e23\u0e31\u0e48\u0e27\u0e14\u0e32\u0e14\u0e1f\u0e49\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_110659room1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/05 04:57:43 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":200313,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58601,"created_at":"2016/07/05 04:57:40 +0700","asset_file_name":"110659room1.JPG","updated_at":"2016/07/05 04:57:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/05 04:57:40 +0700","description":"\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e23\u0e31\u0e48\u0e27","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_110659room7 {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/05 04:57:01 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":244754,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58600,"created_at":"2016/07/05 04:56:57 +0700","asset_file_name":"110659room7.JPG","updated_at":"2016/07/05 04:57:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/05 04:56:57 +0700","description":"\u0e40\u0e17\u0e1b\u0e39\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e19\u0e49\u0e33\u0e02\u0e31\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_110659room5 {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/05 04:55:19 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":231999,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58599,"created_at":"2016/07/05 04:55:13 +0700","asset_file_name":"110659room5.JPG","updated_at":"2016/07/05 04:55:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/05 04:55:13 +0700","description":"\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_110659room3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/05 04:53:41 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":182239,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58598,"created_at":"2016/07/05 04:53:38 +0700","asset_file_name":"110659room3.JPG","updated_at":"2016/07/05 04:53:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/05 04:53:38 +0700","description":"XRD","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_110659room2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/05 04:51:33 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":196678,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58597,"created_at":"2016/07/05 04:51:30 +0700","asset_file_name":"110659room2.JPG","updated_at":"2016/07/05 04:51:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/05 04:51:30 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_030759waterfilter4 {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/03 16:32:50 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":236355,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58579,"created_at":"2016/07/03 16:32:43 +0700","asset_file_name":"030759waterfilter4.JPG","updated_at":"2016/07/03 16:32:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/03 16:32:43 +0700","description":"\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e14\u0e37\u0e48\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_030759waterfilter3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/07/03 16:32:03 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":197511,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":58578,"created_at":"2016/07/03 16:31:56 +0700","asset_file_name":"030759waterfilter3.JPG","updated_at":"2016/07/03 16:32:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/07/03 16:31:56 +0700","description":"\u0e44\u0e2a\u0e49\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0b\u0e23\u0e32\u0e21\u0e34\u0e04","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: