นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_250759ferry5 {"description":"\u0e17\u0e48\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e14\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2016/07/26 02:08:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58815,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/26 02:08:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"250759ferry5.JPG","updated_at":"2016/07/26 02:08:47 +0700","modified_at":"2016/07/26 02:08:47 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":236320,"last_commented_at":null}
 • Tiny_250759ferry4 {"description":"\u0e17\u0e48\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e14\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2016/07/26 02:08:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58814,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/26 02:08:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"250759ferry4.JPG","updated_at":"2016/07/26 02:08:09 +0700","modified_at":"2016/07/26 02:08:09 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":225891,"last_commented_at":null}
 • Tiny_250759ferry3 {"description":"\u0e17\u0e48\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e14\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2016/07/26 02:07:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58813,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/26 02:07:32 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"250759ferry3.JPG","updated_at":"2016/07/26 02:07:40 +0700","modified_at":"2016/07/26 02:07:40 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":226885,"last_commented_at":null}
 • Tiny_250759ferry2 {"description":"\u0e17\u0e48\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e14\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2016/07/26 02:07:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58812,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/26 02:07:01 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"250759ferry2.JPG","updated_at":"2016/07/26 02:07:07 +0700","modified_at":"2016/07/26 02:07:07 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":243464,"last_commented_at":null}
 • Tiny_250759ferry1 {"description":"\u0e17\u0e48\u0e32\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e14\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2016/07/26 02:06:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58811,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/26 02:06:27 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"250759ferry1.JPG","updated_at":"2016/07/26 02:06:32 +0700","modified_at":"2016/07/26 02:06:32 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":222574,"last_commented_at":null}
 • Tiny_240759seanoodle1 {"description":"\u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e27\u0e31\u0e15\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2016/07/24 15:18:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58793,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/24 15:18:34 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"240759seanoodle1.JPG","updated_at":"2016/07/24 15:18:39 +0700","modified_at":"2016/07/24 15:18:39 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":264550,"last_commented_at":null}
 • Tiny_240759seanoodle {"description":"\u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e27\u0e31\u0e15\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2016/07/24 15:18:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58792,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/24 15:18:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"240759seanoodle.JPG","updated_at":"2016/07/24 15:18:18 +0700","modified_at":"2016/07/24 15:18:18 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":275453,"last_commented_at":null}
 • Tiny_240759sarawatbig3 {"description":"\u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e27\u0e31\u0e15\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2016/07/24 15:17:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58791,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/24 15:17:47 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"240759sarawatbig3.JPG","updated_at":"2016/07/24 15:18:09 +0700","modified_at":"2016/07/24 15:18:09 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":304095,"last_commented_at":null}
 • Tiny_240759sarawatbig2 {"description":"\u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e27\u0e31\u0e15\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2016/07/24 15:17:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58790,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/24 15:17:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"240759sarawatbig2.JPG","updated_at":"2016/07/24 15:17:55 +0700","modified_at":"2016/07/24 15:17:55 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":259208,"last_commented_at":null}
 • Tiny_240759sarawatbig1 {"description":"\u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e27\u0e31\u0e15\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2016/07/24 15:16:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58789,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/24 15:16:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"240759sarawatbig1.JPG","updated_at":"2016/07/24 15:17:51 +0700","modified_at":"2016/07/24 15:17:51 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":236174,"last_commented_at":null}
 • Tiny_240759saawatbig {"description":"\u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e27\u0e31\u0e15\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2016/07/24 15:16:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58788,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/24 15:16:30 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"240759saawatbig.JPG","updated_at":"2016/07/24 15:17:00 +0700","modified_at":"2016/07/24 15:17:00 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":250291,"last_commented_at":null}
 • Tiny_090759weigh5 {"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e30\u0e41\u0e2a\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2016/07/10 15:43:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58658,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/10 15:43:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"090759weigh5.JPG","updated_at":"2016/07/10 15:43:46 +0700","modified_at":"2016/07/10 15:43:46 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":179578,"last_commented_at":null}
 • Tiny_090759weigh4 {"description":"\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e2d\u0e01 sensor","asset_updated_at":"2016/07/10 15:42:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58657,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/10 15:42:34 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"090759weigh4.JPG","updated_at":"2016/07/10 15:42:38 +0700","modified_at":"2016/07/10 15:42:38 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":202597,"last_commented_at":null}
 • Tiny_090759weigh3 {"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e14\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e25\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e14","asset_updated_at":"2016/07/10 15:41:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58656,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/10 15:41:44 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"090759weigh3.JPG","updated_at":"2016/07/10 15:41:50 +0700","modified_at":"2016/07/10 15:41:50 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":250435,"last_commented_at":null}
 • Tiny_090759weigh2 {"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e14\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e25","asset_updated_at":"2016/07/10 15:40:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58655,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/10 15:40:49 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"090759weigh2.JPG","updated_at":"2016/07/10 15:40:53 +0700","modified_at":"2016/07/10 15:40:53 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":186173,"last_commented_at":null}
 • Tiny_090759weigh1 {"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e14\u0e34\u0e08\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e25","asset_updated_at":"2016/07/10 15:40:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58654,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/10 15:40:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"090759weigh1.JPG","updated_at":"2016/07/10 15:40:16 +0700","modified_at":"2016/07/10 15:40:16 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":220442,"last_commented_at":null}
 • Tiny_080759weigh {"description":"\u0e21\u0e14\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2016/07/08 05:33:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58625,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/08 05:33:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"080759weigh.JPG","updated_at":"2016/07/08 05:33:13 +0700","modified_at":"2016/07/08 05:33:13 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":246982,"last_commented_at":null}
 • Tiny_110659room9 {"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e23\u0e31\u0e48\u0e27\u0e14\u0e32\u0e14\u0e1f\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2016/07/05 04:59:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58602,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/05 04:59:35 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"110659room9.JPG","updated_at":"2016/07/05 04:59:41 +0700","modified_at":"2016/07/05 04:59:41 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":226282,"last_commented_at":null}
 • Tiny_110659room1 {"description":"\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e23\u0e31\u0e48\u0e27","asset_updated_at":"2016/07/05 04:57:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58601,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/05 04:57:40 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"110659room1.JPG","updated_at":"2016/07/05 04:57:43 +0700","modified_at":"2016/07/05 04:57:43 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":200313,"last_commented_at":null}
 • Tiny_110659room7 {"description":"\u0e40\u0e17\u0e1b\u0e39\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e19\u0e49\u0e33\u0e02\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2016/07/05 04:56:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58600,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/05 04:56:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"110659room7.JPG","updated_at":"2016/07/05 04:57:01 +0700","modified_at":"2016/07/05 04:57:01 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":244754,"last_commented_at":null}
 • Tiny_110659room5 {"description":"\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33","asset_updated_at":"2016/07/05 04:55:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58599,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/05 04:55:13 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"110659room5.JPG","updated_at":"2016/07/05 04:55:19 +0700","modified_at":"2016/07/05 04:55:19 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":231999,"last_commented_at":null}
 • Tiny_110659room3 {"description":"XRD","asset_updated_at":"2016/07/05 04:53:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58598,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/05 04:53:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"110659room3.JPG","updated_at":"2016/07/05 04:53:41 +0700","modified_at":"2016/07/05 04:53:41 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":182239,"last_commented_at":null}
 • Tiny_110659room2 {"description":"\u0e20\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33","asset_updated_at":"2016/07/05 04:51:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58597,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/05 04:51:30 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"110659room2.JPG","updated_at":"2016/07/05 04:51:33 +0700","modified_at":"2016/07/05 04:51:33 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":196678,"last_commented_at":null}
 • Tiny_030759waterfilter4 {"description":"\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e14\u0e37\u0e48\u0e21","asset_updated_at":"2016/07/03 16:32:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58579,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/03 16:32:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"030759waterfilter4.JPG","updated_at":"2016/07/03 16:32:50 +0700","modified_at":"2016/07/03 16:32:50 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":236355,"last_commented_at":null}
 • Tiny_030759waterfilter3 {"description":"\u0e44\u0e2a\u0e49\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0b\u0e23\u0e32\u0e21\u0e34\u0e04","asset_updated_at":"2016/07/03 16:31:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58578,"deleted_at":null,"created_at":"2016/07/03 16:31:56 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"030759waterfilter3.JPG","updated_at":"2016/07/03 16:32:03 +0700","modified_at":"2016/07/03 16:32:03 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":197511,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: