นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_290359korea1 {"modified_at":"2016/03/29 19:21:05 +0700","id":57298,"asset_file_size":274630,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/29 19:21:00 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e1a\u0e04\u0e48\u0e33\u0e43\u0e19 \u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e35","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/29 19:21:05 +0700","asset_updated_at":"2016/03/29 19:21:00 +0700","asset_file_name":"290359korea1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_290359korea {"modified_at":"2016/03/29 19:20:07 +0700","id":57297,"asset_file_size":269582,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/29 19:20:03 +0700","comment_counter":0,"description":"korea","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/29 19:20:07 +0700","asset_updated_at":"2016/03/29 19:20:02 +0700","asset_file_name":"290359korea.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_270359testhttank5 {"modified_at":"2016/03/27 15:08:59 +0700","id":57247,"asset_file_size":294862,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/27 15:08:51 +0700","comment_counter":0,"description":"test system HT Thank","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/27 15:08:59 +0700","asset_updated_at":"2016/03/27 15:08:51 +0700","asset_file_name":"270359testHTtank5.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_270359testhttank4 {"modified_at":"2016/03/27 15:08:36 +0700","id":57246,"asset_file_size":309713,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/27 15:08:28 +0700","comment_counter":0,"description":"test system HT Thank","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/27 15:08:36 +0700","asset_updated_at":"2016/03/27 15:08:28 +0700","asset_file_name":"270359testHTtank4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_270359testhttank3 {"modified_at":"2016/03/27 15:08:08 +0700","id":57245,"asset_file_size":325560,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/27 15:08:05 +0700","comment_counter":0,"description":"test system HT Thank","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/27 15:08:08 +0700","asset_updated_at":"2016/03/27 15:08:05 +0700","asset_file_name":"270359testHTtank3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_270359testhttank2 {"modified_at":"2016/03/27 15:07:20 +0700","id":57244,"asset_file_size":328601,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/27 15:07:13 +0700","comment_counter":0,"description":"test system HT Thank","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/27 15:07:20 +0700","asset_updated_at":"2016/03/27 15:07:13 +0700","asset_file_name":"270359testHTtank2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_270359testhttank1 {"modified_at":"2016/03/27 15:06:57 +0700","id":57243,"asset_file_size":269970,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/27 15:06:51 +0700","comment_counter":0,"description":"test system HT Thank","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/27 15:06:57 +0700","asset_updated_at":"2016/03/27 15:06:51 +0700","asset_file_name":"270359testHTtank1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_270359testhttank {"modified_at":"2016/03/27 15:06:14 +0700","id":57242,"asset_file_size":360192,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/27 15:06:07 +0700","comment_counter":0,"description":"test system HT Thank","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/27 15:06:14 +0700","asset_updated_at":"2016/03/27 15:06:07 +0700","asset_file_name":"270359testHTtank.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_270359weather {"modified_at":"2016/03/27 11:36:05 +0700","id":57240,"asset_file_size":428263,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/27 11:35:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e43\u0e19 korea","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/27 11:36:05 +0700","asset_updated_at":"2016/03/27 11:35:57 +0700","asset_file_name":"270359weather.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_270359rkoreafood {"modified_at":"2016/03/27 11:35:13 +0700","id":57239,"asset_file_size":400510,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/27 11:35:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e35","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/27 11:35:13 +0700","asset_updated_at":"2016/03/27 11:35:05 +0700","asset_file_name":"270359rkoreafood.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_270359riec {"modified_at":"2016/03/27 11:34:15 +0700","id":57238,"asset_file_size":292158,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/27 11:34:07 +0700","comment_counter":0,"description":"Crab Fried Rice","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/27 11:34:15 +0700","asset_updated_at":"2016/03/27 11:34:07 +0700","asset_file_name":"270359riec.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_270359noodle {"modified_at":"2016/03/27 11:32:17 +0700","id":57237,"asset_file_size":398594,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/27 11:32:11 +0700","comment_counter":0,"description":"noodle in korea","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/27 11:32:17 +0700","asset_updated_at":"2016/03/27 11:32:11 +0700","asset_file_name":"270359noodle.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_190359atrclean3 {"modified_at":"2016/03/24 22:49:51 +0700","id":57210,"asset_file_size":271800,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/24 22:49:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e08\u0e38\u0e14\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1c\u0e31\u0e2a\u0e02\u0e2d\u0e07 sensor","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/24 22:49:51 +0700","asset_updated_at":"2016/03/24 22:49:46 +0700","asset_file_name":"190359ATRclean3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_190359sensor {"modified_at":"2016/03/24 22:42:47 +0700","id":57209,"asset_file_size":325800,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/24 22:42:42 +0700","comment_counter":0,"description":"sensor Lumos","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/24 22:42:47 +0700","asset_updated_at":"2016/03/24 22:42:42 +0700","asset_file_name":"190359sensor.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_190359atrclean {"modified_at":"2016/03/23 08:23:04 +0700","id":57197,"asset_file_size":245148,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/23 08:23:01 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14 sensor \u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 lumos","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/23 08:23:04 +0700","asset_updated_at":"2016/03/23 08:23:01 +0700","asset_file_name":"190359ATRclean.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_220359view3 {"modified_at":"2016/03/22 05:56:13 +0700","id":57196,"asset_file_size":427874,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/22 05:56:08 +0700","comment_counter":0,"description":"view","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/22 05:56:13 +0700","asset_updated_at":"2016/03/22 05:56:08 +0700","asset_file_name":"220359view3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_220359view2 {"modified_at":"2016/03/22 05:55:35 +0700","id":57195,"asset_file_size":395839,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/22 05:55:32 +0700","comment_counter":0,"description":"view","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/22 05:55:35 +0700","asset_updated_at":"2016/03/22 05:55:32 +0700","asset_file_name":"220359view2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_220359view1 {"modified_at":"2016/03/22 05:55:02 +0700","id":57194,"asset_file_size":388368,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/22 05:54:58 +0700","comment_counter":0,"description":"view","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/22 05:55:02 +0700","asset_updated_at":"2016/03/22 05:54:58 +0700","asset_file_name":"220359view1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_220359ice {"modified_at":"2016/03/22 05:52:40 +0700","id":57193,"asset_file_size":112596,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/22 05:52:37 +0700","comment_counter":0,"description":"ice","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/22 05:52:40 +0700","asset_updated_at":"2016/03/22 05:52:37 +0700","asset_file_name":"220359ICE.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_220359ice1 {"modified_at":"2016/03/22 05:52:12 +0700","id":57192,"asset_file_size":360910,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/22 05:52:07 +0700","comment_counter":0,"description":"central","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/22 05:52:12 +0700","asset_updated_at":"2016/03/22 05:52:07 +0700","asset_file_name":"220359ICE1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_200359namom2 {"modified_at":"2016/03/20 12:43:49 +0700","id":57175,"asset_file_size":446323,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/20 12:43:43 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/20 12:43:49 +0700","asset_updated_at":"2016/03/20 12:43:43 +0700","asset_file_name":"200359namom2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_200359namom1 {"modified_at":"2016/03/20 12:43:11 +0700","id":57174,"asset_file_size":468269,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/20 12:43:08 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/20 12:43:11 +0700","asset_updated_at":"2016/03/20 12:43:08 +0700","asset_file_name":"200359namom1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_200359namom {"modified_at":"2016/03/20 12:42:43 +0700","id":57173,"asset_file_size":445332,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/20 12:42:35 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e36\u0e01","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/20 12:42:43 +0700","asset_updated_at":"2016/03/20 12:42:35 +0700","asset_file_name":"200359namom.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_190359liquit {"modified_at":"2016/03/19 17:24:33 +0700","id":57169,"asset_file_size":279664,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/19 17:24:27 +0700","comment_counter":0,"description":"FT-IR Microscope -- LUMOS","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/19 17:24:33 +0700","asset_updated_at":"2016/03/19 17:24:27 +0700","asset_file_name":"190359liquit.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_190359beam {"modified_at":"2016/03/19 17:24:05 +0700","id":57168,"asset_file_size":229241,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/19 17:24:01 +0700","comment_counter":0,"description":"FT-IR Microscope -- LUMOS","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/19 17:24:05 +0700","asset_updated_at":"2016/03/19 17:24:01 +0700","asset_file_name":"190359Beam.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_190359lumos {"modified_at":"2016/03/19 17:23:37 +0700","id":57167,"asset_file_size":267473,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/19 17:23:34 +0700","comment_counter":0,"description":"FT-IR Microscope -- LUMOS","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/19 17:23:37 +0700","asset_updated_at":"2016/03/19 17:23:34 +0700","asset_file_name":"190359lumos.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_180359laser {"modified_at":"2016/03/18 22:14:44 +0700","id":57155,"asset_file_size":291150,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/18 22:14:38 +0700","comment_counter":0,"description":"laser","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/18 22:14:44 +0700","asset_updated_at":"2016/03/18 22:14:38 +0700","asset_file_name":"180359laser.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_180359osc {"modified_at":"2016/03/18 22:13:52 +0700","id":57154,"asset_file_size":272142,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/18 22:13:46 +0700","comment_counter":0,"description":"osc","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/18 22:13:52 +0700","asset_updated_at":"2016/03/18 22:13:46 +0700","asset_file_name":"180359OSC.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_180359electronicboard {"modified_at":"2016/03/18 22:12:48 +0700","id":57153,"asset_file_size":397947,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/18 22:12:45 +0700","comment_counter":0,"description":"Electronic board","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/18 22:12:48 +0700","asset_updated_at":"2016/03/18 22:12:45 +0700","asset_file_name":"180359electronicboard.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_180359elecboard {"modified_at":"2016/03/18 22:12:06 +0700","id":57152,"asset_file_size":408798,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/18 22:11:59 +0700","comment_counter":0,"description":"Electronic board","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/18 22:12:06 +0700","asset_updated_at":"2016/03/18 22:11:59 +0700","asset_file_name":"180359elecboard.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_180359beamsplitters {"modified_at":"2016/03/18 22:11:03 +0700","id":57151,"asset_file_size":341115,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/18 22:10:56 +0700","comment_counter":0,"description":"Beamsplitters","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/18 22:11:03 +0700","asset_updated_at":"2016/03/18 22:10:56 +0700","asset_file_name":"180359Beamsplitters.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_130359electrictrain5 {"modified_at":"2016/03/17 22:21:56 +0700","id":57133,"asset_file_size":549068,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/17 22:21:51 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e16\u0e1a\u0e19\u0e17\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e19\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/17 22:21:56 +0700","asset_updated_at":"2016/03/17 22:21:50 +0700","asset_file_name":"130359electrictrain5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_130359electrictrain4 {"modified_at":"2016/03/17 22:20:53 +0700","id":57132,"asset_file_size":408086,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/17 22:20:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e0a\u0e32\u0e25\u0e32\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/17 22:20:53 +0700","asset_updated_at":"2016/03/17 22:20:46 +0700","asset_file_name":"130359electrictrain4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_130359electrictrain3 {"modified_at":"2016/03/17 22:19:20 +0700","id":57131,"asset_file_size":461643,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/17 22:19:17 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e17\u0e32\u0e07\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/17 22:19:20 +0700","asset_updated_at":"2016/03/17 22:19:17 +0700","asset_file_name":"130359electrictrain3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_130359electrictrain2 {"modified_at":"2016/03/17 22:18:13 +0700","id":57130,"asset_file_size":333975,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/17 22:18:09 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e23\u0e42\u0e14\u0e22\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/17 22:18:13 +0700","asset_updated_at":"2016/03/17 22:18:09 +0700","asset_file_name":"130359electrictrain2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_130359electrictrain1 {"modified_at":"2016/03/17 22:17:20 +0700","id":57129,"asset_file_size":315911,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/17 22:17:15 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/17 22:17:20 +0700","asset_updated_at":"2016/03/17 22:17:15 +0700","asset_file_name":"130359electrictrain1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: