นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

Main > utai.t

No folder found
  • Small_280260tworoll4 {"commentable":true,"modified_at":"2017/02/28 20:20:53 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":284659,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60512,"created_at":"2017/02/28 20:20:48 +0700","asset_file_name":"280260tworoll4.JPG","updated_at":"2017/02/28 20:20:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/02/28 20:20:48 +0700","description":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_280260tworoll3 {"commentable":true,"modified_at":"2017/02/28 20:19:50 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":210738,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60511,"created_at":"2017/02/28 20:19:43 +0700","asset_file_name":"280260tworoll3.JPG","updated_at":"2017/02/28 20:19:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/02/28 20:19:43 +0700","description":"\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e2a\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c \u0e2a\u0e15\u0e39\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_280260tworoll2 {"commentable":true,"modified_at":"2017/02/28 20:18:47 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":209110,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60510,"created_at":"2017/02/28 20:18:42 +0700","asset_file_name":"280260tworoll2.JPG","updated_at":"2017/02/28 20:18:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/02/28 20:18:42 +0700","description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e07 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e2a\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_280260tworoll1 {"commentable":true,"modified_at":"2017/02/28 20:18:09 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":206488,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60509,"created_at":"2017/02/28 20:18:03 +0700","asset_file_name":"280260tworoll1.JPG","updated_at":"2017/02/28 20:18:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/02/28 20:18:03 +0700","description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e07 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e2a\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_280260tworol8 {"commentable":true,"modified_at":"2017/02/28 20:17:02 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":227254,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60508,"created_at":"2017/02/28 20:16:56 +0700","asset_file_name":"280260tworol8.JPG","updated_at":"2017/02/28 20:17:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/02/28 20:16:56 +0700","description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e07 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e2a\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_260260old2 {"commentable":true,"modified_at":"2017/02/26 20:09:17 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":238301,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60501,"created_at":"2017/02/26 20:09:14 +0700","asset_file_name":"260260old2.JPG","updated_at":"2017/02/26 20:09:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/02/26 20:09:14 +0700","description":"select valve","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_260260old1 {"commentable":true,"modified_at":"2017/02/26 20:08:44 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":268457,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60500,"created_at":"2017/02/26 20:08:38 +0700","asset_file_name":"260260old1.JPG","updated_at":"2017/02/26 20:08:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/02/26 20:08:38 +0700","description":"MPPC for XRF","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_190260work5 {"commentable":true,"modified_at":"2017/02/19 20:07:43 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":172781,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60349,"created_at":"2017/02/19 20:07:39 +0700","asset_file_name":"190260work5.JPG","updated_at":"2017/02/19 20:07:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/02/19 20:07:39 +0700","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_190260work4 {"commentable":true,"modified_at":"2017/02/19 20:07:21 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":165759,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":60348,"created_at":"2017/02/19 20:07:15 +0700","asset_file_name":"190260work4.JPG","updated_at":"2017/02/19 20:07:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/02/19 20:07:15 +0700","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: