นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

Main > utai.t

No folder found
 • Ico64_051260sigga12 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"051260sigga12.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2017/12/17 15:37:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/17 15:37:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/17 15:37:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/17 15:37:10 +0700","id":61946,"asset_file_size":229690}
 • Ico64_051260sigga11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"051260sigga11.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2017/12/17 15:36:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/17 15:36:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/17 15:36:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/17 15:36:38 +0700","id":61945,"asset_file_size":228214}
 • Ico64_051260sigga10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"051260sigga10.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2017/12/17 15:36:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/17 15:36:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/17 15:36:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/17 15:36:06 +0700","id":61944,"asset_file_size":291642}
 • Ico64_101260xrf9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"101260xrf9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"XRF","created_at":"2017/12/10 18:47:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/10 18:47:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/10 18:47:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/10 18:47:33 +0700","id":61937,"asset_file_size":76445}
 • Ico64_051260sigga9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"051260sigga9.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2017/12/10 15:06:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/10 15:06:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/10 15:06:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/10 15:06:15 +0700","id":61936,"asset_file_size":216721}
 • Ico64_051260sigga8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"051260sigga8.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2017/12/10 15:05:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/10 15:05:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/10 15:05:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/10 15:05:37 +0700","id":61935,"asset_file_size":258847}
 • Ico64_051260sigga7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"051260sigga7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2017/12/10 15:05:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/10 15:05:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/10 15:05:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/10 15:05:14 +0700","id":61934,"asset_file_size":237227}
 • Ico64_051260sigga5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"051260sigga5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2017/12/10 15:04:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/10 15:04:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/10 15:04:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/10 15:04:46 +0700","id":61933,"asset_file_size":238832}
 • Ico64_101260xrf2 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"101260xrf2.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"XRF","created_at":"2017/12/10 14:43:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/10 14:43:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/10 14:43:16 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/10 14:43:16 +0700","id":61932,"asset_file_size":79625}
 • Ico64_101260xrf2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"101260xrf2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"XRF","created_at":"2017/12/10 14:42:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/10 14:42:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/10 14:42:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/10 14:42:33 +0700","id":61931,"asset_file_size":68198}
 • Ico64_101260xrf0 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"101260xrf0.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"XRF","created_at":"2017/12/10 14:41:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/10 14:41:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/10 14:41:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/10 14:41:56 +0700","id":61930,"asset_file_size":22778}
 • Ico64_101260xrf {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"101260xrf.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"XRF","created_at":"2017/12/10 14:41:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/10 14:41:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/10 14:41:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/10 14:41:13 +0700","id":61929,"asset_file_size":55715}
 • Ico64_101260xrf3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"101260xrf3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"XRF","created_at":"2017/12/10 14:40:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/10 14:40:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/10 14:40:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/10 14:40:15 +0700","id":61928,"asset_file_size":184233}
 • Ico64_051260sigga3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"051260sigga3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2017/12/05 21:39:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/05 21:39:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/05 21:39:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/05 21:39:35 +0700","id":61916,"asset_file_size":251343}
 • Ico64_051260sigga2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"051260sigga2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e42\u0e14\u0e22\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e43\u0e15\u0e49\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2017/12/05 21:38:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/05 21:38:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/05 21:38:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/05 21:38:48 +0700","id":61915,"asset_file_size":231122}
 • Ico64_051260sigga1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"051260sigga1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e15\u0e49\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","created_at":"2017/12/05 21:36:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/05 21:36:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/05 21:38:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/05 21:38:01 +0700","id":61914,"asset_file_size":231122}
 • Ico64_051260nstda5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"051260NSTDA5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c","created_at":"2017/12/05 17:07:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/05 17:07:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/05 17:07:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/05 17:07:25 +0700","id":61913,"asset_file_size":38382}
 • Ico64_051260nstda4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"051260NSTDA4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c","created_at":"2017/12/05 17:04:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/05 17:04:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/05 17:04:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/05 17:04:38 +0700","id":61912,"asset_file_size":179741}
 • Ico64_051260nstda3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"051260NSTDA3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e17\u0e0a.","created_at":"2017/12/05 17:04:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/05 17:04:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/05 17:04:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/05 17:04:05 +0700","id":61911,"asset_file_size":215143}
 • Ico64_051260nstda2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"051260NSTDA2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e17\u0e0a.","created_at":"2017/12/05 17:03:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/05 17:03:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/05 17:03:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/05 17:03:38 +0700","id":61910,"asset_file_size":307912}
 • Ico64_051260nstda {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"051260NSTDA.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e17\u0e0a.","created_at":"2017/12/05 17:02:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/05 17:02:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/05 17:02:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/05 17:02:49 +0700","id":61908,"asset_file_size":305709}
 • Ico64_051260nstda10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"051260NSTDA10.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"tsen","created_at":"2017/12/05 16:59:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/05 16:59:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/05 16:59:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/05 16:59:24 +0700","id":61907,"asset_file_size":165480}
 • Ico64_051260nstda9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"051260NSTDA9.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"tsen","created_at":"2017/12/05 16:58:48 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/05 16:58:48 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/05 16:58:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/05 16:58:51 +0700","id":61906,"asset_file_size":191266}
 • Ico64_051260nstda8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"051260NSTDA8.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"TSEN","created_at":"2017/12/05 16:43:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/05 16:43:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/05 16:44:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/05 16:44:05 +0700","id":61905,"asset_file_size":222266}
 • Ico64_051260nstda7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"051260NSTDA7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"TSEN","created_at":"2017/12/05 16:43:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/05 16:43:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/05 16:43:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/05 16:43:28 +0700","id":61904,"asset_file_size":245387}
 • Ico64_051260nstda6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"051260NSTDA6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"TSEN","created_at":"2017/12/05 16:42:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/12/05 16:42:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/12/05 16:43:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/12/05 16:43:00 +0700","id":61903,"asset_file_size":194307}
 • Ico64_00 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"00.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a \u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","created_at":"2017/10/01 12:49:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/10/01 12:49:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/10/01 12:49:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/10/01 12:49:50 +0700","id":61736,"asset_file_size":244809}
 • Ico64_44 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"44.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a \u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","created_at":"2017/10/01 12:48:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/10/01 12:48:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/10/01 12:48:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/10/01 12:48:22 +0700","id":61735,"asset_file_size":95172}
 • Ico64_33 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"33.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a \u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","created_at":"2017/10/01 12:47:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/10/01 12:47:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/10/01 12:47:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/10/01 12:47:59 +0700","id":61734,"asset_file_size":123416}
 • Ico64_22 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"22.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a \u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","created_at":"2017/10/01 12:47:30 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/10/01 12:47:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/10/01 12:47:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/10/01 12:47:37 +0700","id":61733,"asset_file_size":131082}
 • Ico64_11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a \u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","created_at":"2017/10/01 12:46:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/10/01 12:46:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/10/01 12:47:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/10/01 12:47:04 +0700","id":61732,"asset_file_size":143570}
 • Ico64_030960uv2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"030960uv2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"Base Line \u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32","created_at":"2017/09/03 21:15:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/09/03 21:15:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/09/03 21:16:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/09/03 21:16:02 +0700","id":61657,"asset_file_size":191653}
 • Ico64_030960uv1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"030960uv1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"Base Line \u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32","created_at":"2017/09/03 21:15:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/09/03 21:15:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/09/03 21:15:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/09/03 21:15:13 +0700","id":61656,"asset_file_size":203416}
 • Ico64_260860tem3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"260860TEM3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"TEM","created_at":"2017/08/26 17:08:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/08/26 17:08:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/26 17:08:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/26 17:08:09 +0700","id":61632,"asset_file_size":155929}
 • Ico64_260860tem2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"260860TEM2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"TEM","created_at":"2017/08/26 17:07:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/08/26 17:07:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/26 17:07:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/26 17:07:47 +0700","id":61631,"asset_file_size":407391}
 • Ico64_260860tem1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"260860TEM1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"TEM","created_at":"2017/08/26 17:07:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2017/08/26 17:07:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/08/26 17:07:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/08/26 17:07:20 +0700","id":61630,"asset_file_size":315733}
Thumbnail Size: