นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
Network
Members · Following: 2 · Followed: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_220161pump1 {"media_folder_id":220,"description":"pump","asset_updated_at":"2018/01/22 08:46:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/01/22 08:46:54 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/01/22 08:46:57 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/01/22 08:46:57 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"220161pump1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":237352,"visibility":2,"id":62035}
  • Small_210161regu4 {"media_folder_id":220,"description":"regulator","asset_updated_at":"2018/01/21 19:10:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/01/21 19:10:42 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/01/21 19:10:48 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/01/21 19:10:48 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"210161regu4.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":94041,"visibility":2,"id":62034}
  • Small_210161regu3 {"media_folder_id":220,"description":"regulator","asset_updated_at":"2018/01/21 19:10:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/01/21 19:10:09 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/01/21 19:10:16 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/01/21 19:10:16 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"210161regu3.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":68701,"visibility":2,"id":62033}
  • Small_210161regu2 {"media_folder_id":220,"description":"regulator","asset_updated_at":"2018/01/21 19:09:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/01/21 19:09:47 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/01/21 19:09:57 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/01/21 19:09:57 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"210161regu2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":133047,"visibility":2,"id":62032}
  • Small_210161regu1 {"media_folder_id":220,"description":"regulator","asset_updated_at":"2018/01/21 19:09:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/01/21 19:09:10 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/01/21 19:09:14 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/01/21 19:09:14 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"210161regu1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":263363,"visibility":2,"id":62031}
  • Small_needle7 {"media_folder_id":220,"description":"nabulizer","asset_updated_at":"2018/01/08 08:33:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/01/08 08:33:09 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/01/08 08:33:10 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/01/08 08:33:10 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"needle7.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":58844,"visibility":2,"id":62011}
  • Small_needle6 {"media_folder_id":220,"description":"nabulizer","asset_updated_at":"2018/01/08 08:32:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/01/08 08:32:45 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/01/08 08:32:49 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/01/08 08:32:49 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"needle6.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":53002,"visibility":2,"id":62010}
  • Small_needle5 {"media_folder_id":220,"description":"nabulizer","asset_updated_at":"2018/01/08 08:32:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/01/08 08:32:15 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/01/08 08:32:21 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/01/08 08:32:21 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"needle5.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":55880,"visibility":2,"id":62009}
  • Small_needle4 {"media_folder_id":220,"description":"nabulizer","asset_updated_at":"2018/01/08 08:31:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2018/01/08 08:31:53 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2018/01/08 08:31:57 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2018/01/08 08:31:57 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"needle4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":45072,"visibility":2,"id":62008}
ขนาดย่อ: