นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_171260dark4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2017/12/17 17:03:50 +0700","asset_file_name":"171260dark4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61957,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":317726,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/17 17:03:50 +0700","modified_at":"2017/12/17 17:03:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 17:03:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_171260dark3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2017/12/17 17:03:26 +0700","asset_file_name":"171260dark3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61956,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":296923,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/17 17:03:26 +0700","modified_at":"2017/12/17 17:03:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 17:03:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_171260dark2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2017/12/17 17:03:04 +0700","asset_file_name":"171260dark2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61955,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":207854,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/17 17:03:04 +0700","modified_at":"2017/12/17 17:03:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 17:03:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_171260dark1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2017/12/17 17:02:41 +0700","asset_file_name":"171260dark1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61954,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":222365,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/17 17:02:41 +0700","modified_at":"2017/12/17 17:02:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 17:02:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_171260pharo6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2017/12/17 16:21:01 +0700","asset_file_name":"171260pharo6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61953,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":165428,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/17 16:21:01 +0700","modified_at":"2017/12/17 16:21:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 16:21:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_171260pharo5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2017/12/17 16:20:39 +0700","asset_file_name":"171260pharo5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61952,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":173211,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/17 16:20:40 +0700","modified_at":"2017/12/17 16:20:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 16:20:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_171260pharo4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2017/12/17 16:20:08 +0700","asset_file_name":"171260pharo4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61951,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":160434,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/17 16:20:08 +0700","modified_at":"2017/12/17 16:20:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 16:20:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_171260pharo3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2017/12/17 16:19:47 +0700","asset_file_name":"171260pharo3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61950,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":161250,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/17 16:19:47 +0700","modified_at":"2017/12/17 16:19:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 16:19:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_171260pharo2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2017/12/17 16:19:27 +0700","asset_file_name":"171260pharo2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61949,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":166582,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/17 16:19:27 +0700","modified_at":"2017/12/17 16:19:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 16:19:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_171260pharo1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2017/12/17 16:19:07 +0700","asset_file_name":"171260pharo1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61948,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":184826,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/17 16:19:07 +0700","modified_at":"2017/12/17 16:19:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 16:19:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_051260sigga13 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/17 15:37:36 +0700","asset_file_name":"051260sigga13.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61947,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":230422,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/17 15:37:36 +0700","modified_at":"2017/12/17 15:37:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 15:37:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_051260sigga12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/17 15:37:04 +0700","asset_file_name":"051260sigga12.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61946,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":229690,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/17 15:37:04 +0700","modified_at":"2017/12/17 15:37:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 15:37:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_051260sigga11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/17 15:36:34 +0700","asset_file_name":"051260sigga11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61945,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":228214,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/17 15:36:34 +0700","modified_at":"2017/12/17 15:36:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 15:36:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_051260sigga10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/17 15:36:01 +0700","asset_file_name":"051260sigga10.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61944,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":291642,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/17 15:36:01 +0700","modified_at":"2017/12/17 15:36:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 15:36:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_101260xrf9 {"member_only_commentable":false,"description":"XRF","asset_updated_at":"2017/12/10 18:47:26 +0700","asset_file_name":"101260xrf9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61937,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76445,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/10 18:47:26 +0700","modified_at":"2017/12/10 18:47:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/10 18:47:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_051260sigga9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/10 15:06:11 +0700","asset_file_name":"051260sigga9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61936,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":216721,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/10 15:06:11 +0700","modified_at":"2017/12/10 15:06:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/10 15:06:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_051260sigga8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/10 15:05:34 +0700","asset_file_name":"051260sigga8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61935,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":258847,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/10 15:05:34 +0700","modified_at":"2017/12/10 15:05:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/10 15:05:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_051260sigga7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/10 15:05:07 +0700","asset_file_name":"051260sigga7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61934,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":237227,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/10 15:05:07 +0700","modified_at":"2017/12/10 15:05:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/10 15:05:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_051260sigga5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/10 15:04:38 +0700","asset_file_name":"051260sigga5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61933,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":238832,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/10 15:04:39 +0700","modified_at":"2017/12/10 15:04:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/10 15:04:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_101260xrf2 {"member_only_commentable":false,"description":"XRF","asset_updated_at":"2017/12/10 14:43:11 +0700","asset_file_name":"101260xrf2.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":61932,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79625,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/10 14:43:11 +0700","modified_at":"2017/12/10 14:43:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/10 14:43:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_101260xrf2 {"member_only_commentable":false,"description":"XRF","asset_updated_at":"2017/12/10 14:42:28 +0700","asset_file_name":"101260xrf2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61931,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68198,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/10 14:42:28 +0700","modified_at":"2017/12/10 14:42:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/10 14:42:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_101260xrf0 {"member_only_commentable":false,"description":"XRF","asset_updated_at":"2017/12/10 14:41:49 +0700","asset_file_name":"101260xrf0.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61930,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":22778,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/10 14:41:49 +0700","modified_at":"2017/12/10 14:41:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/10 14:41:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_101260xrf {"member_only_commentable":false,"description":"XRF","asset_updated_at":"2017/12/10 14:41:06 +0700","asset_file_name":"101260xrf.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61929,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55715,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/10 14:41:06 +0700","modified_at":"2017/12/10 14:41:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/10 14:41:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_101260xrf3 {"member_only_commentable":false,"description":"XRF","asset_updated_at":"2017/12/10 14:40:10 +0700","asset_file_name":"101260xrf3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61928,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":184233,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/10 14:40:10 +0700","modified_at":"2017/12/10 14:40:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/10 14:40:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_051260sigga3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/05 21:39:29 +0700","asset_file_name":"051260sigga3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61916,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":251343,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/05 21:39:29 +0700","modified_at":"2017/12/05 21:39:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/05 21:39:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: