นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

Main > utai.t

No folder found
  • Small_220161pump1 {"description":"pump","asset_updated_at":"2018/01/22 08:46:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62035,"deleted_at":null,"created_at":"2018/01/22 08:46:54 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"220161pump1.JPG","updated_at":"2018/01/22 08:46:57 +0700","modified_at":"2018/01/22 08:46:57 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":237352,"last_commented_at":null}
  • Small_210161regu4 {"description":"regulator","asset_updated_at":"2018/01/21 19:10:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62034,"deleted_at":null,"created_at":"2018/01/21 19:10:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"210161regu4.JPG","updated_at":"2018/01/21 19:10:48 +0700","modified_at":"2018/01/21 19:10:48 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":94041,"last_commented_at":null}
  • Small_210161regu3 {"description":"regulator","asset_updated_at":"2018/01/21 19:10:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62033,"deleted_at":null,"created_at":"2018/01/21 19:10:09 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"210161regu3.JPG","updated_at":"2018/01/21 19:10:16 +0700","modified_at":"2018/01/21 19:10:16 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":68701,"last_commented_at":null}
  • Small_210161regu2 {"description":"regulator","asset_updated_at":"2018/01/21 19:09:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62032,"deleted_at":null,"created_at":"2018/01/21 19:09:47 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"210161regu2.JPG","updated_at":"2018/01/21 19:09:57 +0700","modified_at":"2018/01/21 19:09:57 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":133047,"last_commented_at":null}
  • Small_210161regu1 {"description":"regulator","asset_updated_at":"2018/01/21 19:09:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62031,"deleted_at":null,"created_at":"2018/01/21 19:09:10 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"210161regu1.JPG","updated_at":"2018/01/21 19:09:14 +0700","modified_at":"2018/01/21 19:09:14 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":263363,"last_commented_at":null}
  • Small_needle7 {"description":"nabulizer","asset_updated_at":"2018/01/08 08:33:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62011,"deleted_at":null,"created_at":"2018/01/08 08:33:09 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"needle7.jpg","updated_at":"2018/01/08 08:33:10 +0700","modified_at":"2018/01/08 08:33:10 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":58844,"last_commented_at":null}
  • Small_needle6 {"description":"nabulizer","asset_updated_at":"2018/01/08 08:32:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62010,"deleted_at":null,"created_at":"2018/01/08 08:32:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"needle6.jpg","updated_at":"2018/01/08 08:32:49 +0700","modified_at":"2018/01/08 08:32:49 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":53002,"last_commented_at":null}
  • Small_needle5 {"description":"nabulizer","asset_updated_at":"2018/01/08 08:32:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62009,"deleted_at":null,"created_at":"2018/01/08 08:32:15 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"needle5.jpg","updated_at":"2018/01/08 08:32:21 +0700","modified_at":"2018/01/08 08:32:21 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":55880,"last_commented_at":null}
  • Small_needle4 {"description":"nabulizer","asset_updated_at":"2018/01/08 08:31:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62008,"deleted_at":null,"created_at":"2018/01/08 08:31:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"needle4.jpg","updated_at":"2018/01/08 08:31:57 +0700","modified_at":"2018/01/08 08:31:57 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":45072,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: