นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_130359electrictrain {"modified_at":"2016/03/17 22:16:27 +0700","id":57128,"asset_file_size":281794,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/17 22:16:20 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/17 22:16:27 +0700","asset_updated_at":"2016/03/17 22:16:20 +0700","asset_file_name":"130359electrictrain.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_140359pridpsu4 {"modified_at":"2016/03/14 20:29:45 +0700","id":57108,"asset_file_size":123876,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/14 20:29:42 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/14 20:29:45 +0700","asset_updated_at":"2016/03/14 20:29:42 +0700","asset_file_name":"140359pridpsu4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_140359pridpsu3 {"modified_at":"2016/03/14 20:29:23 +0700","id":57107,"asset_file_size":351073,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/14 20:29:16 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/14 20:29:23 +0700","asset_updated_at":"2016/03/14 20:29:16 +0700","asset_file_name":"140359pridpsu3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_140359pridpsu2 {"modified_at":"2016/03/14 20:28:46 +0700","id":57106,"asset_file_size":494647,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/14 20:28:41 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/14 20:28:46 +0700","asset_updated_at":"2016/03/14 20:28:41 +0700","asset_file_name":"140359pridpsu2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_140359pridpsu1 {"modified_at":"2016/03/14 20:28:18 +0700","id":57105,"asset_file_size":368478,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/14 20:28:11 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/14 20:28:18 +0700","asset_updated_at":"2016/03/14 20:28:11 +0700","asset_file_name":"140359pridpsu1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_130359pumplpsa {"modified_at":"2016/03/13 13:54:17 +0700","id":57089,"asset_file_size":429531,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/13 13:54:11 +0700","comment_counter":0,"description":"pump LPSA","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/13 13:54:17 +0700","asset_updated_at":"2016/03/13 13:54:11 +0700","asset_file_name":"130359pumpLPSA.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_130359lpsa {"modified_at":"2016/03/13 13:53:14 +0700","id":57088,"asset_file_size":328881,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/13 13:53:09 +0700","comment_counter":0,"description":"LPSA","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/13 13:53:14 +0700","asset_updated_at":"2016/03/13 13:53:09 +0700","asset_file_name":"130359LPSA.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_130359tubepump {"modified_at":"2016/03/13 13:52:32 +0700","id":57087,"asset_file_size":299581,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/13 13:52:26 +0700","comment_counter":0,"description":"LPSA","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/13 13:52:32 +0700","asset_updated_at":"2016/03/13 13:52:26 +0700","asset_file_name":"130359tubepump.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_080359bearms1 {"modified_at":"2016/03/08 20:58:16 +0700","id":57047,"asset_file_size":239997,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/08 20:58:10 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e34\u0e28\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 FTIR","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/08 20:58:16 +0700","asset_updated_at":"2016/03/08 20:58:10 +0700","asset_file_name":"080359bearms1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_080359bearms {"modified_at":"2016/03/08 20:57:29 +0700","id":57046,"asset_file_size":250159,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/08 20:57:21 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e34\u0e28\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 FTIR","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/08 20:57:29 +0700","asset_updated_at":"2016/03/08 20:57:21 +0700","asset_file_name":"080359bearms.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_060359noodlekorea4 {"modified_at":"2016/03/06 19:50:23 +0700","id":57031,"asset_file_size":291548,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/06 19:50:19 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e17\u0e32\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/06 19:50:23 +0700","asset_updated_at":"2016/03/06 19:50:19 +0700","asset_file_name":"060359noodlekorea4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_060359noodlekorea3 {"modified_at":"2016/03/06 19:49:45 +0700","id":57030,"asset_file_size":432344,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/06 19:49:40 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e35","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/06 19:49:45 +0700","asset_updated_at":"2016/03/06 19:49:40 +0700","asset_file_name":"060359noodlekorea3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_060359noodlekorea2 {"modified_at":"2016/03/06 19:49:13 +0700","id":57029,"asset_file_size":382714,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/06 19:49:10 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e35","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/06 19:49:13 +0700","asset_updated_at":"2016/03/06 19:49:10 +0700","asset_file_name":"060359noodlekorea2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_060359noodlekorea1 {"modified_at":"2016/03/06 19:48:45 +0700","id":57028,"asset_file_size":329855,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/06 19:48:42 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e35","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/06 19:48:45 +0700","asset_updated_at":"2016/03/06 19:48:42 +0700","asset_file_name":"060359noodlekorea1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_060359noodlekorea {"modified_at":"2016/03/06 19:48:18 +0700","id":57027,"asset_file_size":391424,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/06 19:48:13 +0700","comment_counter":0,"description":" \u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e35","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/06 19:48:18 +0700","asset_updated_at":"2016/03/06 19:48:13 +0700","asset_file_name":"060359noodlekorea.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_060359pathftir1 {"modified_at":"2016/03/06 18:59:14 +0700","id":57020,"asset_file_size":415689,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/06 18:59:07 +0700","comment_counter":0,"description":"Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR)","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/06 18:59:14 +0700","asset_updated_at":"2016/03/06 18:59:07 +0700","asset_file_name":"060359PATHFTIR1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_060359ftir {"modified_at":"2016/03/06 18:58:32 +0700","id":57019,"asset_file_size":263846,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/06 18:58:27 +0700","comment_counter":0,"description":"Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR)","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/06 18:58:32 +0700","asset_updated_at":"2016/03/06 18:58:27 +0700","asset_file_name":"060359FTIR.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_030359wangsa8 {"modified_at":"2016/03/04 04:34:02 +0700","id":56976,"asset_file_size":731895,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/04 04:33:54 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e30","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/04 04:34:02 +0700","asset_updated_at":"2016/03/04 04:33:54 +0700","asset_file_name":"030359wangsa8.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_030359wangsa7 {"modified_at":"2016/03/04 04:33:24 +0700","id":56975,"asset_file_size":492463,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/04 04:33:19 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e30","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/04 04:33:24 +0700","asset_updated_at":"2016/03/04 04:33:19 +0700","asset_file_name":"030359wangsa7.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_030359wangsa6 {"modified_at":"2016/03/04 04:32:52 +0700","id":56974,"asset_file_size":373967,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/04 04:32:47 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e30","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/04 04:32:52 +0700","asset_updated_at":"2016/03/04 04:32:47 +0700","asset_file_name":"030359wangsa6.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_030359wangsa5 {"modified_at":"2016/03/04 04:32:24 +0700","id":56973,"asset_file_size":350561,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/04 04:32:20 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e30","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/04 04:32:24 +0700","asset_updated_at":"2016/03/04 04:32:20 +0700","asset_file_name":"030359wangsa5.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_030359wangsa4 {"modified_at":"2016/03/04 04:31:57 +0700","id":56972,"asset_file_size":419879,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/04 04:31:52 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e30","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/04 04:31:57 +0700","asset_updated_at":"2016/03/04 04:31:52 +0700","asset_file_name":"030359wangsa4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_030359wangsa3 {"modified_at":"2016/03/04 04:31:30 +0700","id":56971,"asset_file_size":452714,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/04 04:31:23 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e30","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/04 04:31:30 +0700","asset_updated_at":"2016/03/04 04:31:23 +0700","asset_file_name":"030359wangsa3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_030359wangsa2 {"modified_at":"2016/03/04 04:31:02 +0700","id":56970,"asset_file_size":792212,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/04 04:30:56 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e30","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/04 04:31:02 +0700","asset_updated_at":"2016/03/04 04:30:56 +0700","asset_file_name":"030359wangsa2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_030359wangsa1 {"modified_at":"2016/03/04 04:30:30 +0700","id":56969,"asset_file_size":447433,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/03/04 04:30:23 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e30","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/04 04:30:30 +0700","asset_updated_at":"2016/03/04 04:30:23 +0700","asset_file_name":"030359wangsa1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_290259ftir1 {"modified_at":"2016/02/29 22:08:43 +0700","id":56956,"asset_file_size":234894,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/29 22:08:38 +0700","comment_counter":0,"description":"training FTIR","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/02/29 22:08:43 +0700","asset_updated_at":"2016/02/29 22:08:38 +0700","asset_file_name":"290259FTIR1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_010359llumos {"modified_at":"2016/03/01 19:38:09 +0700","id":56955,"asset_file_size":386616,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/29 22:08:13 +0700","comment_counter":0,"description":"FT-IR Microscope -- LUMOS","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/03/01 19:38:09 +0700","asset_updated_at":"2016/02/29 22:08:13 +0700","asset_file_name":"010359llumos.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_280259desk4 {"modified_at":"2016/02/28 19:58:24 +0700","id":56883,"asset_file_size":277154,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/28 19:58:20 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07 LAB","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/02/28 19:58:24 +0700","asset_updated_at":"2016/02/28 19:58:20 +0700","asset_file_name":"280259desk4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_280259desk3 {"modified_at":"2016/02/28 19:57:52 +0700","id":56880,"asset_file_size":400027,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/28 19:57:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07 LAB","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/02/28 19:57:52 +0700","asset_updated_at":"2016/02/28 19:57:46 +0700","asset_file_name":"280259desk3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_280259desk2 {"modified_at":"2016/02/28 19:57:27 +0700","id":56878,"asset_file_size":350239,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/28 19:57:22 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07 LAB","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/02/28 19:57:27 +0700","asset_updated_at":"2016/02/28 19:57:22 +0700","asset_file_name":"280259desk2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_280259desk1 {"modified_at":"2016/02/28 19:56:52 +0700","id":56877,"asset_file_size":349125,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/28 19:56:47 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07 LAB","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/02/28 19:56:52 +0700","asset_updated_at":"2016/02/28 19:56:47 +0700","asset_file_name":"280259desk1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_280259desk {"modified_at":"2016/02/28 19:56:27 +0700","id":56876,"asset_file_size":224422,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/28 19:56:22 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07 LAB","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/02/28 19:56:27 +0700","asset_updated_at":"2016/02/28 19:56:22 +0700","asset_file_name":"280259desk.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_200259pressuregauge1 {"modified_at":"2016/02/20 22:18:56 +0700","id":56688,"asset_file_size":113676,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/20 22:18:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e14\u0e31\u0e19\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e15\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e27\u0e23\u0e23\u0e39\u0e49","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/02/20 22:18:56 +0700","asset_updated_at":"2016/02/20 22:18:53 +0700","asset_file_name":"200259PressureGauge1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_200259pressuregauge {"modified_at":"2016/02/20 22:07:32 +0700","id":56687,"asset_file_size":394650,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/20 22:07:25 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e14\u0e31\u0e19\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e15\u0e15\u0e32\u0e21\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/02/20 22:07:32 +0700","asset_updated_at":"2016/02/20 22:07:25 +0700","asset_file_name":"200259PressureGauge.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_190259temperaturesensor {"modified_at":"2016/02/19 14:53:31 +0700","id":56653,"asset_file_size":468461,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/19 14:53:28 +0700","comment_counter":0,"description":"test tube aging for sample and sensor","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/02/19 14:53:31 +0700","asset_updated_at":"2016/02/19 14:53:28 +0700","asset_file_name":"190259temperaturesensor.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_190259sampletube {"modified_at":"2016/02/19 14:52:33 +0700","id":56652,"asset_file_size":277451,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/02/19 14:52:31 +0700","comment_counter":0,"description":"test tube aging for sample","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/02/19 14:52:33 +0700","asset_updated_at":"2016/02/19 14:52:31 +0700","asset_file_name":"190259sampletube.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: