นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_130359electrictrain {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/17 22:16:20 +0700","updated_at":"2016/03/17 22:16:27 +0700","created_at":"2016/03/17 22:16:20 +0700","asset_file_name":"130359electrictrain.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":57128,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","modified_at":"2016/03/17 22:16:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":281794,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_140359pridpsu4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/14 20:29:42 +0700","updated_at":"2016/03/14 20:29:45 +0700","created_at":"2016/03/14 20:29:42 +0700","asset_file_name":"140359pridpsu4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":57108,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","modified_at":"2016/03/14 20:29:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":123876,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_140359pridpsu3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/14 20:29:16 +0700","updated_at":"2016/03/14 20:29:23 +0700","created_at":"2016/03/14 20:29:16 +0700","asset_file_name":"140359pridpsu3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":57107,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","modified_at":"2016/03/14 20:29:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":351073,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_140359pridpsu2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/14 20:28:41 +0700","updated_at":"2016/03/14 20:28:46 +0700","created_at":"2016/03/14 20:28:41 +0700","asset_file_name":"140359pridpsu2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":57106,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","modified_at":"2016/03/14 20:28:46 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":494647,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_140359pridpsu1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/14 20:28:11 +0700","updated_at":"2016/03/14 20:28:18 +0700","created_at":"2016/03/14 20:28:11 +0700","asset_file_name":"140359pridpsu1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":57105,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","modified_at":"2016/03/14 20:28:18 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":368478,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_130359pumplpsa {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/13 13:54:11 +0700","updated_at":"2016/03/13 13:54:17 +0700","created_at":"2016/03/13 13:54:11 +0700","asset_file_name":"130359pumpLPSA.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":57089,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"pump LPSA","modified_at":"2016/03/13 13:54:17 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":429531,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_130359lpsa {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/13 13:53:09 +0700","updated_at":"2016/03/13 13:53:14 +0700","created_at":"2016/03/13 13:53:09 +0700","asset_file_name":"130359LPSA.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":57088,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"LPSA","modified_at":"2016/03/13 13:53:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":328881,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_130359tubepump {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/13 13:52:26 +0700","updated_at":"2016/03/13 13:52:32 +0700","created_at":"2016/03/13 13:52:26 +0700","asset_file_name":"130359tubepump.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":57087,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"LPSA","modified_at":"2016/03/13 13:52:32 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":299581,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_080359bearms1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/08 20:58:10 +0700","updated_at":"2016/03/08 20:58:16 +0700","created_at":"2016/03/08 20:58:10 +0700","asset_file_name":"080359bearms1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":57047,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e34\u0e28\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 FTIR","modified_at":"2016/03/08 20:58:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":239997,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_080359bearms {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/08 20:57:21 +0700","updated_at":"2016/03/08 20:57:29 +0700","created_at":"2016/03/08 20:57:21 +0700","asset_file_name":"080359bearms.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":57046,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e34\u0e28\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 FTIR","modified_at":"2016/03/08 20:57:29 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":250159,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_060359noodlekorea4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/06 19:50:19 +0700","updated_at":"2016/03/06 19:50:23 +0700","created_at":"2016/03/06 19:50:19 +0700","asset_file_name":"060359noodlekorea4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":57031,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e17\u0e32\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","modified_at":"2016/03/06 19:50:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":291548,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_060359noodlekorea3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/06 19:49:40 +0700","updated_at":"2016/03/06 19:49:45 +0700","created_at":"2016/03/06 19:49:40 +0700","asset_file_name":"060359noodlekorea3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":57030,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":" \u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e35","modified_at":"2016/03/06 19:49:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":432344,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_060359noodlekorea2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/06 19:49:10 +0700","updated_at":"2016/03/06 19:49:13 +0700","created_at":"2016/03/06 19:49:10 +0700","asset_file_name":"060359noodlekorea2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":57029,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":" \u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e35","modified_at":"2016/03/06 19:49:13 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":382714,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_060359noodlekorea1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/06 19:48:42 +0700","updated_at":"2016/03/06 19:48:45 +0700","created_at":"2016/03/06 19:48:42 +0700","asset_file_name":"060359noodlekorea1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":57028,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":" \u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e35","modified_at":"2016/03/06 19:48:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":329855,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_060359noodlekorea {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/06 19:48:13 +0700","updated_at":"2016/03/06 19:48:18 +0700","created_at":"2016/03/06 19:48:13 +0700","asset_file_name":"060359noodlekorea.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":57027,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":" \u0e01\u0e4b\u0e27\u0e22\u0e40\u0e15\u0e35\u0e4b\u0e22\u0e27\u0e19\u0e49\u0e33\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e35","modified_at":"2016/03/06 19:48:18 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":391424,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_060359pathftir1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/06 18:59:07 +0700","updated_at":"2016/03/06 18:59:14 +0700","created_at":"2016/03/06 18:59:07 +0700","asset_file_name":"060359PATHFTIR1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":57020,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR)","modified_at":"2016/03/06 18:59:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":415689,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_060359ftir {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/06 18:58:27 +0700","updated_at":"2016/03/06 18:58:32 +0700","created_at":"2016/03/06 18:58:27 +0700","asset_file_name":"060359FTIR.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":57019,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR)","modified_at":"2016/03/06 18:58:32 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":263846,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_030359wangsa8 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/04 04:33:54 +0700","updated_at":"2016/03/04 04:34:02 +0700","created_at":"2016/03/04 04:33:54 +0700","asset_file_name":"030359wangsa8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":56976,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e30","modified_at":"2016/03/04 04:34:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":731895,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_030359wangsa7 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/04 04:33:19 +0700","updated_at":"2016/03/04 04:33:24 +0700","created_at":"2016/03/04 04:33:19 +0700","asset_file_name":"030359wangsa7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":56975,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e30","modified_at":"2016/03/04 04:33:24 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":492463,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_030359wangsa6 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/04 04:32:47 +0700","updated_at":"2016/03/04 04:32:52 +0700","created_at":"2016/03/04 04:32:47 +0700","asset_file_name":"030359wangsa6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":56974,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e30","modified_at":"2016/03/04 04:32:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":373967,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_030359wangsa5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/04 04:32:20 +0700","updated_at":"2016/03/04 04:32:24 +0700","created_at":"2016/03/04 04:32:20 +0700","asset_file_name":"030359wangsa5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":56973,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e30","modified_at":"2016/03/04 04:32:24 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":350561,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_030359wangsa4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/04 04:31:52 +0700","updated_at":"2016/03/04 04:31:57 +0700","created_at":"2016/03/04 04:31:52 +0700","asset_file_name":"030359wangsa4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":56972,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e30","modified_at":"2016/03/04 04:31:57 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":419879,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_030359wangsa3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/04 04:31:23 +0700","updated_at":"2016/03/04 04:31:30 +0700","created_at":"2016/03/04 04:31:23 +0700","asset_file_name":"030359wangsa3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":56971,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e30","modified_at":"2016/03/04 04:31:30 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":452714,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_030359wangsa2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/04 04:30:56 +0700","updated_at":"2016/03/04 04:31:02 +0700","created_at":"2016/03/04 04:30:56 +0700","asset_file_name":"030359wangsa2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":56970,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e30","modified_at":"2016/03/04 04:31:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":792212,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_030359wangsa1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/03/04 04:30:23 +0700","updated_at":"2016/03/04 04:30:30 +0700","created_at":"2016/03/04 04:30:23 +0700","asset_file_name":"030359wangsa1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":56969,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e30","modified_at":"2016/03/04 04:30:30 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":447433,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_290259ftir1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/29 22:08:38 +0700","updated_at":"2016/02/29 22:08:43 +0700","created_at":"2016/02/29 22:08:38 +0700","asset_file_name":"290259FTIR1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":56956,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"training FTIR","modified_at":"2016/02/29 22:08:43 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":234894,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_010359llumos {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/29 22:08:13 +0700","updated_at":"2016/03/01 19:38:09 +0700","created_at":"2016/02/29 22:08:13 +0700","asset_file_name":"010359llumos.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":56955,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"FT-IR Microscope -- LUMOS","modified_at":"2016/03/01 19:38:09 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":386616,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_280259desk4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/28 19:58:20 +0700","updated_at":"2016/02/28 19:58:24 +0700","created_at":"2016/02/28 19:58:20 +0700","asset_file_name":"280259desk4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":56883,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07 LAB","modified_at":"2016/02/28 19:58:24 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":277154,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_280259desk3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/28 19:57:46 +0700","updated_at":"2016/02/28 19:57:52 +0700","created_at":"2016/02/28 19:57:46 +0700","asset_file_name":"280259desk3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":56880,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07 LAB","modified_at":"2016/02/28 19:57:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":400027,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_280259desk2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/28 19:57:22 +0700","updated_at":"2016/02/28 19:57:27 +0700","created_at":"2016/02/28 19:57:22 +0700","asset_file_name":"280259desk2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":56878,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07 LAB","modified_at":"2016/02/28 19:57:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":350239,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_280259desk1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/28 19:56:47 +0700","updated_at":"2016/02/28 19:56:52 +0700","created_at":"2016/02/28 19:56:47 +0700","asset_file_name":"280259desk1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":56877,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07 LAB","modified_at":"2016/02/28 19:56:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":349125,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_280259desk {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/28 19:56:22 +0700","updated_at":"2016/02/28 19:56:27 +0700","created_at":"2016/02/28 19:56:22 +0700","asset_file_name":"280259desk.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":56876,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e42\u0e15\u0e4a\u0e30\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07 LAB","modified_at":"2016/02/28 19:56:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":224422,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_200259pressuregauge1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/20 22:18:53 +0700","updated_at":"2016/02/20 22:18:56 +0700","created_at":"2016/02/20 22:18:53 +0700","asset_file_name":"200259PressureGauge1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":56688,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e14\u0e31\u0e19\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e15\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e27\u0e23\u0e23\u0e39\u0e49","modified_at":"2016/02/20 22:18:56 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":113676,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_200259pressuregauge {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/20 22:07:25 +0700","updated_at":"2016/02/20 22:07:32 +0700","created_at":"2016/02/20 22:07:25 +0700","asset_file_name":"200259PressureGauge.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":56687,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e14\u0e31\u0e19\u0e42\u0e25\u0e2b\u0e34\u0e15\u0e15\u0e32\u0e21\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","modified_at":"2016/02/20 22:07:32 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":394650,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_190259temperaturesensor {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/19 14:53:28 +0700","updated_at":"2016/02/19 14:53:31 +0700","created_at":"2016/02/19 14:53:28 +0700","asset_file_name":"190259temperaturesensor.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":56653,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"test tube aging for sample and sensor","modified_at":"2016/02/19 14:53:31 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":468461,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_190259sampletube {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/02/19 14:52:31 +0700","updated_at":"2016/02/19 14:52:33 +0700","created_at":"2016/02/19 14:52:31 +0700","asset_file_name":"190259sampletube.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":56652,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"test tube aging for sample","modified_at":"2016/02/19 14:52:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":277451,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: