นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_190260work3 {"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/02/19 20:06:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60347,"deleted_at":null,"created_at":"2017/02/19 20:06:51 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"190260work3.JPG","updated_at":"2017/02/19 20:06:54 +0700","modified_at":"2017/02/19 20:06:54 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":199100,"last_commented_at":null}
  • Small_190260work2 {"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/02/19 20:06:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60346,"deleted_at":null,"created_at":"2017/02/19 20:06:19 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"190260work2.JPG","updated_at":"2017/02/19 20:06:21 +0700","modified_at":"2017/02/19 20:06:21 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":152939,"last_commented_at":null}
  • Small_190260work1 {"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/02/19 20:05:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60345,"deleted_at":null,"created_at":"2017/02/19 20:05:54 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"190260work1.JPG","updated_at":"2017/02/19 20:06:00 +0700","modified_at":"2017/02/19 20:06:00 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":209456,"last_commented_at":null}
  • Small_130260hood7 {"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e33\u0e1a\u0e31\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","asset_updated_at":"2017/02/13 18:40:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60333,"deleted_at":null,"created_at":"2017/02/13 18:40:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"130260hood7.JPG","updated_at":"2017/02/13 18:40:10 +0700","modified_at":"2017/02/13 18:40:10 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":221178,"last_commented_at":null}
  • Small_130260hood6 {"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e33\u0e1a\u0e31\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","asset_updated_at":"2017/02/13 18:33:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60332,"deleted_at":null,"created_at":"2017/02/13 18:33:44 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"130260hood6.JPG","updated_at":"2017/02/13 18:33:47 +0700","modified_at":"2017/02/13 18:33:47 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":230208,"last_commented_at":null}
  • Small_130260hood5 {"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e33\u0e1a\u0e31\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","asset_updated_at":"2017/02/13 18:33:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60331,"deleted_at":null,"created_at":"2017/02/13 18:33:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"130260hood5.JPG","updated_at":"2017/02/13 18:33:20 +0700","modified_at":"2017/02/13 18:33:20 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":254145,"last_commented_at":null}
  • Small_130260hood4 {"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e33\u0e1a\u0e31\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","asset_updated_at":"2017/02/13 18:32:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60330,"deleted_at":null,"created_at":"2017/02/13 18:32:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"130260hood4.JPG","updated_at":"2017/02/13 18:32:53 +0700","modified_at":"2017/02/13 18:32:53 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":274642,"last_commented_at":null}
  • Small_130260hood3 {"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e33\u0e1a\u0e31\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","asset_updated_at":"2017/02/13 18:32:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60329,"deleted_at":null,"created_at":"2017/02/13 18:32:14 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"130260hood3.JPG","updated_at":"2017/02/13 18:32:21 +0700","modified_at":"2017/02/13 18:32:21 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":283661,"last_commented_at":null}
  • Small_130260hood2 {"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e04\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e27\u0e21","asset_updated_at":"2017/02/13 18:31:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60328,"deleted_at":null,"created_at":"2017/02/13 18:31:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"130260hood2.JPG","updated_at":"2017/02/13 18:31:23 +0700","modified_at":"2017/02/13 18:31:23 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":231442,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: