นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_260659safety {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/26 20:22:07 +0700","updated_at":"2016/06/26 20:22:14 +0700","created_at":"2016/06/26 20:22:07 +0700","asset_file_name":"260659safety.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58392,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e27\u0e31\u0e14 Temp.","modified_at":"2016/06/26 20:22:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":161411,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_230659tanon12 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/25 09:15:46 +0700","updated_at":"2016/06/25 09:15:53 +0700","created_at":"2016/06/25 09:15:46 +0700","asset_file_name":"230659tanon12.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58380,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e19\u0e19\u0e04\u0e19\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21","modified_at":"2016/06/25 09:15:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":211620,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_230659tanon11 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/25 09:15:00 +0700","updated_at":"2016/06/25 09:15:05 +0700","created_at":"2016/06/25 09:15:00 +0700","asset_file_name":"230659tanon11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58379,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e07\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e1e\u0e32\u0e19\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21","modified_at":"2016/06/25 09:15:05 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":269720,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_230659tanon10 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/25 09:14:29 +0700","updated_at":"2016/06/25 09:14:33 +0700","created_at":"2016/06/25 09:14:29 +0700","asset_file_name":"230659tanon10.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58378,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e07\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e1e\u0e32\u0e19\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21","modified_at":"2016/06/25 09:14:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":273712,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_230659tanon8 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/25 09:13:47 +0700","updated_at":"2016/06/25 09:13:50 +0700","created_at":"2016/06/25 09:13:47 +0700","asset_file_name":"230659tanon8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58377,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e16\u0e19\u0e19\u0e04\u0e19\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21","modified_at":"2016/06/25 09:13:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":249861,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_230659tanon7 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/25 09:13:13 +0700","updated_at":"2016/06/25 09:13:18 +0700","created_at":"2016/06/25 09:13:13 +0700","asset_file_name":"230659tanon7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58376,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e16\u0e19\u0e19\u0e04\u0e19\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21","modified_at":"2016/06/25 09:13:18 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":256714,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_230659tanon6 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/25 09:12:22 +0700","updated_at":"2016/06/25 09:12:25 +0700","created_at":"2016/06/25 09:12:22 +0700","asset_file_name":"230659tanon6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58375,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e17\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e34\u0e21\u0e0a\u0e38\u0e1a\u0e40\u0e01\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07","modified_at":"2016/06/25 09:12:25 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":331106,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_230659tanon5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/25 09:11:30 +0700","updated_at":"2016/06/25 09:11:38 +0700","created_at":"2016/06/25 09:11:30 +0700","asset_file_name":"230659tanon5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58374,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e41\u0e21\u0e07\u0e17\u0e2d\u0e14 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21","modified_at":"2016/06/25 09:11:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":325479,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_230659tanon3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/25 09:10:38 +0700","updated_at":"2016/06/25 09:10:45 +0700","created_at":"2016/06/25 09:10:38 +0700","asset_file_name":"230659tanon3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58373,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e16\u0e19\u0e19\u0e04\u0e19\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21","modified_at":"2016/06/25 09:10:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":255158,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_230659tanon2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/25 09:10:01 +0700","updated_at":"2016/06/25 09:10:07 +0700","created_at":"2016/06/25 09:10:01 +0700","asset_file_name":"230659tanon2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58372,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e16\u0e19\u0e19\u0e04\u0e19\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e02\u0e19 \u0e2d\u0e21","modified_at":"2016/06/25 09:10:07 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":342070,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_230659tanon1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/25 09:08:34 +0700","updated_at":"2016/06/25 09:08:40 +0700","created_at":"2016/06/25 09:08:34 +0700","asset_file_name":"230659tanon1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58371,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e16\u0e19\u0e19\u0e04\u0e19\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e02\u0e19 \u0e2d\u0e21","modified_at":"2016/06/25 09:08:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":236733,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_230659evaluation6 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:43:51 +0700","updated_at":"2016/06/23 10:43:55 +0700","created_at":"2016/06/23 10:43:51 +0700","asset_file_name":"230659Evaluation6.PNG","asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58355,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e02\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19","modified_at":"2016/06/23 10:43:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":22978,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_230659evaluation5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:42:47 +0700","updated_at":"2016/06/23 10:42:53 +0700","created_at":"2016/06/23 10:42:47 +0700","asset_file_name":"230659Evaluation5.PNG","asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58354,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07","modified_at":"2016/06/23 10:42:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":38661,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_230659evaluation2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/23 10:42:08 +0700","updated_at":"2016/06/23 10:42:10 +0700","created_at":"2016/06/23 10:42:08 +0700","asset_file_name":"230659Evaluation2.PNG","asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58353,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e17\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35","modified_at":"2016/06/23 10:42:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":39618,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_230659evaluation1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/23 09:40:44 +0700","updated_at":"2016/06/23 09:40:46 +0700","created_at":"2016/06/23 09:40:44 +0700","asset_file_name":"230659Evaluation1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58324,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e17\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e21\u0e2d\u0e1a","modified_at":"2016/06/23 09:40:46 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":136389,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_220659rubbernakon3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/22 20:00:41 +0700","updated_at":"2016/06/22 20:00:47 +0700","created_at":"2016/06/22 20:00:41 +0700","asset_file_name":"220659rubbernakon3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58321,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e22\u0e32\u0e07","modified_at":"2016/06/22 20:00:47 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":237038,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_220659rubbernakon2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/22 20:00:12 +0700","updated_at":"2016/06/22 20:00:19 +0700","created_at":"2016/06/22 20:00:12 +0700","asset_file_name":"220659rubbernakon2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58320,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e22\u0e32\u0e07","modified_at":"2016/06/22 20:00:19 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":259649,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_220659rubbernakon1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/22 19:58:34 +0700","updated_at":"2016/06/22 19:58:37 +0700","created_at":"2016/06/22 19:58:34 +0700","asset_file_name":"220659rubbernakon1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58319,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e22\u0e32\u0e07","modified_at":"2016/06/22 19:58:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":287272,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_220659plug {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/22 16:21:49 +0700","updated_at":"2016/06/22 16:21:53 +0700","created_at":"2016/06/22 16:21:49 +0700","asset_file_name":"220659plug.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58315,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e04\u0e34\u0e14","modified_at":"2016/06/22 16:21:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":190989,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_220659plug1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/22 16:21:24 +0700","updated_at":"2016/06/22 16:21:31 +0700","created_at":"2016/06/22 16:21:24 +0700","asset_file_name":"220659plug1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58314,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e04\u0e34\u0e14","modified_at":"2016/06/22 16:21:31 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":182371,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_190659viewnakon3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/19 19:24:50 +0700","updated_at":"2016/06/19 19:24:57 +0700","created_at":"2016/06/19 19:24:50 +0700","asset_file_name":"190659viewnakon3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58269,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e42\u0e23\u0e07\u0e41\u0e23\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01 golden beach","modified_at":"2016/06/19 19:24:57 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":216089,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_190659viewnakon2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/19 19:23:38 +0700","updated_at":"2016/06/19 19:23:44 +0700","created_at":"2016/06/19 19:23:38 +0700","asset_file_name":"190659viewnakon2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58268,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e21\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21","modified_at":"2016/06/19 19:23:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":215413,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_190659viewnakon1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/19 19:22:52 +0700","updated_at":"2016/06/19 19:22:56 +0700","created_at":"2016/06/19 19:22:52 +0700","asset_file_name":"190659viewnakon1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58267,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e2d\u0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\u0e02\u0e19\u0e2d\u0e21","modified_at":"2016/06/19 19:22:56 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":181739,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_190659viewnakon {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/19 19:22:06 +0700","updated_at":"2016/06/19 19:22:08 +0700","created_at":"2016/06/19 19:22:06 +0700","asset_file_name":"190659viewnakon.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58266,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Golden Beach \u0e2d\u0e33\u0e40\u0e20\u0e2d\"\u0e02\u0e19 \u0e2d\u0e21\"","modified_at":"2016/06/19 19:22:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":208138,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_190659tomada {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2016/06/19 19:19:03 +0700","updated_at":"2016/06/19 19:19:10 +0700","created_at":"2016/06/19 19:19:03 +0700","asset_file_name":"190659tomada.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":58265,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e04\u0e19\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e14\u0e32","modified_at":"2016/06/19 19:19:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":245489,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: