นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_190259safetysensor {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"190259safetysensor.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"test tube aging sensor","created_at":"2016/02/19 14:51:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/19 14:51:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/19 14:51:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/19 14:51:38 +0700","id":56651,"asset_file_size":289933}
 • Ico64_190259safety {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"190259safety.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"test tube aging safety","created_at":"2016/02/19 14:50:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/19 14:50:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/19 14:50:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/19 14:50:43 +0700","id":56650,"asset_file_size":297767}
 • Ico64_190259control {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"190259control.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"test tube aging control system ","created_at":"2016/02/19 14:49:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/19 14:49:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/19 14:49:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/19 14:49:31 +0700","id":56649,"asset_file_size":264788}
 • Ico64_190259testtubeaging {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"190259TESTTUBEAGING.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"test tube aging ","created_at":"2016/02/19 14:48:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/19 14:48:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/19 14:48:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/19 14:48:19 +0700","id":56648,"asset_file_size":336207}
 • Ico64_170259abrasiontester {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"170259abrasiontester.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"abrasion tester","created_at":"2016/02/18 08:12:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/18 08:12:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/18 08:12:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/18 08:12:49 +0700","id":56640,"asset_file_size":392802}
 • Ico64_100259vacmonitor {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100259VACmonitor.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"Analog monitor for TEM","created_at":"2016/02/10 19:42:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/10 19:42:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/10 19:42:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/10 19:42:08 +0700","id":56553,"asset_file_size":296764}
 • Ico64_100259tem {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100259TEM.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"TEM","created_at":"2016/02/10 19:40:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/10 19:40:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/10 19:40:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/10 19:40:35 +0700","id":56552,"asset_file_size":282989}
 • Ico64_100259systemmonitor {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100259systemmonitor.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"Monitor System TEM","created_at":"2016/02/10 19:39:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/10 19:39:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/10 19:39:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/10 19:39:58 +0700","id":56551,"asset_file_size":337644}
 • Ico64_100259rppump {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100259RPPUMP.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"RP Pump for TEM","created_at":"2016/02/10 19:39:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/10 19:39:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/10 19:39:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/10 19:39:06 +0700","id":56550,"asset_file_size":410796}
 • Ico64_100259dppump {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100259DPPUMP.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"DP PUMP for tem","created_at":"2016/02/10 19:38:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/10 19:38:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/10 19:38:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/10 19:38:23 +0700","id":56549,"asset_file_size":238319}
 • Ico64_070258iron2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"070258iron2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e15\u0e32\u0e23\u0e35\u0e14\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e44\u0e1f\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","created_at":"2016/02/07 17:42:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/07 17:42:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/07 17:42:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/07 17:42:42 +0700","id":56519,"asset_file_size":433279}
 • Ico64_070258iron1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"070258iron1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e15\u0e32\u0e23\u0e35\u0e14\u0e44\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e44\u0e1f\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","created_at":"2016/02/07 17:42:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/07 17:42:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/07 17:42:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/07 17:42:10 +0700","id":56518,"asset_file_size":350108}
 • Ico64_040259hourmeter2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"040259hourmeter2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"hour meter \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e22\u0e32\u0e07","created_at":"2016/02/04 13:42:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/04 13:42:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/04 13:42:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/04 13:42:58 +0700","id":56491,"asset_file_size":266936}
 • Ico64_040259hourmeter1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"040259hourmeter1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"hour meter \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e22\u0e32\u0e07","created_at":"2016/02/04 13:42:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/04 13:42:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/04 13:42:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/04 13:42:36 +0700","id":56490,"asset_file_size":225983}
 • Ico64_040259hourmeter {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"040259hourmeter.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"hour meter \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e22\u0e32\u0e07","created_at":"2016/02/04 13:42:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/04 13:42:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/04 13:42:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/04 13:42:09 +0700","id":56489,"asset_file_size":350493}
 • Ico64_010259futsal2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"010259futsal2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1f\u0e38\u0e15\u0e0b\u0e2d\u0e25\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","created_at":"2016/02/01 20:09:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/01 20:09:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/01 20:09:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/01 20:09:34 +0700","id":56452,"asset_file_size":515758}
 • Ico64_010259futsal1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"010259futsal1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1f\u0e38\u0e15\u0e0b\u0e2d\u0e25\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","created_at":"2016/02/01 20:09:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/01 20:09:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/01 20:09:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/01 20:09:12 +0700","id":56451,"asset_file_size":357594}
 • Ico64_010259futsal {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"010259futsal.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1f\u0e38\u0e15\u0e0b\u0e2d\u0e25\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","created_at":"2016/02/01 20:08:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/02/01 20:08:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/02/01 20:08:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/02/01 20:08:45 +0700","id":56450,"asset_file_size":424747}
 • Ico64_300159mass {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"300159MasS.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e02\u0e2d\u0e07 inlet GC","created_at":"2016/01/30 21:29:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/30 21:29:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/30 21:29:35 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/30 21:29:35 +0700","id":56428,"asset_file_size":254825}
 • Ico64_300159gcmsinlet {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"300159GCMSinlet.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e02\u0e2d\u0e07 inlet GC","created_at":"2016/01/30 21:28:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/30 21:28:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/30 21:29:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/30 21:29:01 +0700","id":56427,"asset_file_size":239602}
 • Ico64_300159gcms {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"300159GCMS.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e02\u0e2d\u0e07 inlet GC","created_at":"2016/01/30 21:26:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/30 21:26:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/30 21:26:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/30 21:26:59 +0700","id":56426,"asset_file_size":132822}
 • Ico64_260159suctionpump6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"260159suctionpump6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"suction pump","created_at":"2016/01/26 20:47:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/26 20:47:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/26 20:47:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/26 20:47:59 +0700","id":56359,"asset_file_size":85340}
 • Ico64_260159suctionpump5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"260159suctionpump5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"suction pump","created_at":"2016/01/26 20:47:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/26 20:47:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/26 20:47:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/26 20:47:31 +0700","id":56358,"asset_file_size":453771}
 • Ico64_260159suctionpump4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"260159suctionpump4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"suction pump","created_at":"2016/01/26 20:46:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/26 20:46:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/26 20:47:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/26 20:47:04 +0700","id":56357,"asset_file_size":372427}
 • Ico64_260159suctionpump3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"260159suctionpump3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"suction pump","created_at":"2016/01/26 20:46:31 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/26 20:46:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/26 20:46:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/26 20:46:36 +0700","id":56356,"asset_file_size":400231}
 • Ico64_260159suctionpump2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"260159suctionpump2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"suction pump","created_at":"2016/01/26 20:46:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/26 20:46:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/26 20:46:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/26 20:46:08 +0700","id":56355,"asset_file_size":434046}
 • Ico64_260159suctionpump1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"260159suctionpump1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"suction pump","created_at":"2016/01/26 20:45:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/26 20:45:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/26 20:45:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/26 20:45:41 +0700","id":56354,"asset_file_size":451666}
 • Ico64_250159goodman5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"250159goodman5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e32\u0e0d\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30","created_at":"2016/01/25 19:52:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/25 19:52:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/25 19:52:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/25 19:52:30 +0700","id":56339,"asset_file_size":224127}
 • Ico64_250159goodman4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"250159goodman4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2016/01/25 19:51:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/25 19:51:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/25 19:51:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/25 19:51:27 +0700","id":56338,"asset_file_size":46418}
 • Ico64_250159goodman3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"250159goodman3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e31\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2016/01/25 19:51:01 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/25 19:51:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/25 19:51:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/25 19:51:04 +0700","id":56337,"asset_file_size":238074}
 • Ico64_250159goodman1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"250159goodman1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2016/01/25 19:49:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/25 19:49:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/25 19:50:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/25 19:50:00 +0700","id":56336,"asset_file_size":347808}
 • Ico64_250159goodman {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"250159goodman.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2016/01/25 19:49:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/25 19:49:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/25 19:49:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/25 19:49:12 +0700","id":56335,"asset_file_size":283549}
 • Ico64_240159shaker1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"240159shaker1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"shanker \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a","created_at":"2016/01/24 19:03:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/24 19:03:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/24 19:03:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/24 19:03:07 +0700","id":56324,"asset_file_size":391395}
 • Ico64_240159shaker {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"240159shaker.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"shanker \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a","created_at":"2016/01/24 19:02:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/24 19:02:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/24 19:02:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/24 19:02:32 +0700","id":56323,"asset_file_size":774697}
 • Ico64_200159stopvalve0 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"200159stopvalve0.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e4a\u0e2d\u0e01\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d stop valve","created_at":"2016/01/21 10:59:25 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/21 10:59:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/21 10:59:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/21 10:59:29 +0700","id":56251,"asset_file_size":496041}
 • Ico64_200159stopvalve3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"200159stopvalve3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":220,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e4a\u0e2d\u0e01\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d stop valve","created_at":"2016/01/20 20:55:33 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2016/01/20 20:55:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2016/01/20 20:55:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2016/01/20 20:55:36 +0700","id":56250,"asset_file_size":266014}
ขนาดย่อ: