นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

Main > utai.t

No folder found
  • Small_130260hood1 {"created_at":"2017/02/13 18:30:37 +0700","asset_file_size":239971,"commentable":true,"modified_at":"2017/02/13 18:30:41 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":60327,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e04\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e27\u0e21","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/02/13 18:30:36 +0700","asset_file_name":"130260hood1.JPG","updated_at":"2017/02/13 18:30:41 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
  • Small_130260bet5 {"created_at":"2017/02/13 14:52:15 +0700","asset_file_size":218768,"commentable":true,"modified_at":"2017/02/13 14:52:21 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":60326,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"Surface area and porosity analyzer (BET)","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/02/13 14:52:15 +0700","asset_file_name":"130260BET5.JPG","updated_at":"2017/02/13 14:52:21 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
  • Small_130260bet4 {"created_at":"2017/02/13 14:51:46 +0700","asset_file_size":204666,"commentable":true,"modified_at":"2017/02/13 14:51:49 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":60325,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a Surface area and porosity analyzer (BET)","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/02/13 14:51:46 +0700","asset_file_name":"130260BET4.JPG","updated_at":"2017/02/13 14:51:49 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
  • Small_130260bet3 {"created_at":"2017/02/13 14:51:12 +0700","asset_file_size":241425,"commentable":true,"modified_at":"2017/02/13 14:51:16 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":60324,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a Surface area and porosity analyzer (BET)","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/02/13 14:51:12 +0700","asset_file_name":"130260BET3.JPG","updated_at":"2017/02/13 14:51:16 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
  • Small_130260bet2 {"created_at":"2017/02/13 14:50:20 +0700","asset_file_size":190081,"commentable":true,"modified_at":"2017/02/13 14:50:24 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":60323,"asset_content_type":"image/jpeg","description":" Surface area and porosity analyzer (BET)","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/02/13 14:50:20 +0700","asset_file_name":"130260BET2.JPG","updated_at":"2017/02/13 14:50:24 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
  • Small_130260bet1 {"created_at":"2017/02/13 14:49:37 +0700","asset_file_size":207147,"commentable":true,"modified_at":"2017/02/13 14:49:41 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":60322,"asset_content_type":"image/jpeg","description":" Surface area and porosity analyzer (BET)","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/02/13 14:49:37 +0700","asset_file_name":"130260BET1.JPG","updated_at":"2017/02/13 14:49:41 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
  • Small_130260gctriple1 {"created_at":"2017/02/13 07:45:37 +0700","asset_file_size":229440,"commentable":true,"modified_at":"2017/02/13 07:45:39 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":60321,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GC Triple Quad","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/02/13 07:45:37 +0700","asset_file_name":"130260GCTRIPLE1.JPG","updated_at":"2017/02/13 07:45:39 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
  • Small_130260gctriple5 {"created_at":"2017/02/13 07:45:12 +0700","asset_file_size":180590,"commentable":true,"modified_at":"2017/02/13 07:45:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":60320,"asset_content_type":"image/jpeg","description":" frontier pyrolysis","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/02/13 07:45:11 +0700","asset_file_name":"130260GCTRIPLE5.JPG","updated_at":"2017/02/13 07:45:17 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
  • Small_130260gctriple4 {"created_at":"2017/02/13 07:44:17 +0700","asset_file_size":194659,"commentable":true,"modified_at":"2017/02/13 07:44:19 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":60319,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GC Triple Quad","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/02/13 07:44:16 +0700","asset_file_name":"130260GCTRIPLE4.JPG","updated_at":"2017/02/13 07:44:19 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: