นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_130260gctriple3 {"created_at":"2017/02/13 07:43:02 +0700","asset_file_size":143685,"commentable":true,"modified_at":"2017/02/13 07:43:07 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":60318,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GC Triple Quad","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/02/13 07:43:02 +0700","asset_file_name":"130260GCTRIPLE3.JPG","updated_at":"2017/02/13 07:43:07 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
  • Small_130260gctriple2 {"created_at":"2017/02/13 07:41:45 +0700","asset_file_size":199312,"commentable":true,"modified_at":"2017/02/13 07:41:50 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":60317,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"GC Triple Quad","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/02/13 07:41:45 +0700","asset_file_name":"130260GCTRIPLE2.JPG","updated_at":"2017/02/13 07:41:50 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
  • Small_310160king8 {"created_at":"2017/02/01 04:40:04 +0700","asset_file_size":153959,"commentable":true,"modified_at":"2017/02/01 04:40:10 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":60253,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/02/01 04:40:04 +0700","asset_file_name":"310160king8.JPG","updated_at":"2017/02/01 04:40:10 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
  • Small_310160king9 {"created_at":"2017/02/01 04:39:32 +0700","asset_file_size":232451,"commentable":true,"modified_at":"2017/02/01 04:39:38 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":60252,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e14\u0e32\u0e14\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e27\u0e21","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/02/01 04:39:32 +0700","asset_file_name":"310160king9.JPG","updated_at":"2017/02/01 04:39:38 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
  • Small_310160king7 {"created_at":"2017/01/31 21:01:31 +0700","asset_file_size":237597,"commentable":true,"modified_at":"2017/01/31 21:01:33 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":60220,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e1a\u0e32\u0e17","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/01/31 21:01:31 +0700","asset_file_name":"310160king7.JPG","updated_at":"2017/01/31 21:01:33 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
  • Small_310160king6 {"created_at":"2017/01/31 20:56:55 +0700","asset_file_size":236281,"commentable":true,"modified_at":"2017/01/31 20:57:02 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":60219,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1e\u0e48\u0e2d","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/01/31 20:56:55 +0700","asset_file_name":"310160king6.JPG","updated_at":"2017/01/31 20:57:02 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
  • Small_310160king5 {"created_at":"2017/01/31 20:56:14 +0700","asset_file_size":302775,"commentable":true,"modified_at":"2017/01/31 20:56:19 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":60218,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e14\u0e27\u0e07\u0e15\u0e23\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e29\u0e13\u0e35\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1e\u0e48\u0e2d","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/01/31 20:56:14 +0700","asset_file_name":"310160king5.JPG","updated_at":"2017/01/31 20:56:19 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
  • Small_310160king4 {"created_at":"2017/01/31 20:55:06 +0700","asset_file_size":275183,"commentable":true,"modified_at":"2017/01/31 20:55:11 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":60217,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e15\u0e32\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e1e\u0e48\u0e2d","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/01/31 20:55:06 +0700","asset_file_name":"310160king4.JPG","updated_at":"2017/01/31 20:55:11 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
  • Small_310160king3 {"created_at":"2017/01/31 20:54:33 +0700","asset_file_size":304848,"commentable":true,"modified_at":"2017/01/31 20:54:38 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":60216,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e48\u0e2d","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/01/31 20:54:33 +0700","asset_file_name":"310160king3.JPG","updated_at":"2017/01/31 20:54:38 +0700","media_folder_id":220,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: