นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

Main > utai.t

No folder found
  • Small_310160king2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/31 20:54:08 +0700","updated_at":"2017/01/31 20:54:15 +0700","created_at":"2017/01/31 20:54:08 +0700","asset_file_name":"310160king2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60215,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e48\u0e2d","modified_at":"2017/01/31 20:54:15 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":273651,"group_member_commentable":true}
  • Small_310160king1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/31 20:53:18 +0700","updated_at":"2017/01/31 20:53:23 +0700","created_at":"2017/01/31 20:53:18 +0700","asset_file_name":"310160king1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60214,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e48\u0e2d","modified_at":"2017/01/31 20:53:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":293281,"group_member_commentable":true}
  • Small_280160flog1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/28 06:37:17 +0700","updated_at":"2017/01/28 06:37:20 +0700","created_at":"2017/01/28 06:37:17 +0700","asset_file_name":"280160flog1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60156,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e1a\u0e39\u0e14\u0e32\u0e1a\u0e35","modified_at":"2017/01/28 06:37:20 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":276671,"group_member_commentable":true}
  • Small_220160tired {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/22 14:36:46 +0700","updated_at":"2017/01/22 14:36:54 +0700","created_at":"2017/01/22 14:36:46 +0700","asset_file_name":"220160tired.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60100,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22","modified_at":"2017/01/22 14:36:54 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":266233,"group_member_commentable":true}
  • Small_220159mppc5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/22 14:05:36 +0700","updated_at":"2017/01/22 14:05:43 +0700","created_at":"2017/01/22 14:05:36 +0700","asset_file_name":"220159mppc5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60099,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"MPPC for XRF","modified_at":"2017/01/22 14:05:43 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":180859,"group_member_commentable":true}
  • Small_220159mppc4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/22 14:05:15 +0700","updated_at":"2017/01/22 14:05:20 +0700","created_at":"2017/01/22 14:05:15 +0700","asset_file_name":"220159mppc4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60098,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"MPPC for XRF","modified_at":"2017/01/22 14:05:20 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":150214,"group_member_commentable":true}
  • Small_220159mppc3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/22 14:04:48 +0700","updated_at":"2017/01/22 14:04:52 +0700","created_at":"2017/01/22 14:04:48 +0700","asset_file_name":"220159mppc3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60097,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"MPPC for XRF","modified_at":"2017/01/22 14:04:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":120592,"group_member_commentable":true}
  • Small_220159mppc2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/22 14:04:13 +0700","updated_at":"2017/01/22 14:04:19 +0700","created_at":"2017/01/22 14:04:13 +0700","asset_file_name":"220159mppc2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60096,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"MPPC for XRF","modified_at":"2017/01/22 14:04:19 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":224107,"group_member_commentable":true}
  • Small_220159mppc1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/22 14:03:49 +0700","updated_at":"2017/01/22 14:03:56 +0700","created_at":"2017/01/22 14:03:49 +0700","asset_file_name":"220159mppc1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60095,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"MPPC for XRF","modified_at":"2017/01/22 14:03:56 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":254565,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: