นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

Main > utai.t

No folder found
  • Small_080160micro21 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/08 21:34:21 +0700","updated_at":"2017/01/08 21:34:26 +0700","created_at":"2017/01/08 21:34:21 +0700","asset_file_name":"080160micro21.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59985,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"wireless network","modified_at":"2017/01/08 21:34:26 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":178168,"group_member_commentable":true}
  • Small_080160micro3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/08 21:16:47 +0700","updated_at":"2017/01/08 21:18:25 +0700","created_at":"2017/01/08 21:16:47 +0700","asset_file_name":"080160micro3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59984,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"login Microplate \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","modified_at":"2017/01/08 21:18:25 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":178168,"group_member_commentable":true}
  • Small_080160micro1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/08 21:16:01 +0700","updated_at":"2017/01/08 21:16:08 +0700","created_at":"2017/01/08 21:16:01 +0700","asset_file_name":"080160micro1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59983,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"login Microplate \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","modified_at":"2017/01/08 21:16:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":204198,"group_member_commentable":true}
  • Small_080160flood3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/08 10:43:05 +0700","updated_at":"2017/01/08 10:43:10 +0700","created_at":"2017/01/08 10:43:05 +0700","asset_file_name":"080160flood3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59980,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e52\u0e55\u0e56\u0e50","modified_at":"2017/01/08 10:43:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":111209,"group_member_commentable":true}
  • Small_080160flood2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/08 10:42:41 +0700","updated_at":"2017/01/08 10:42:43 +0700","created_at":"2017/01/08 10:42:41 +0700","asset_file_name":"080160flood2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59979,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e52\u0e55\u0e56\u0e50","modified_at":"2017/01/08 10:42:43 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":116133,"group_member_commentable":true}
  • Small_080160flood1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/08 10:42:00 +0700","updated_at":"2017/01/08 10:42:06 +0700","created_at":"2017/01/08 10:42:00 +0700","asset_file_name":"080160flood1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59978,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e52\u0e55\u0e56\u0e50","modified_at":"2017/01/08 10:42:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":292372,"group_member_commentable":true}
  • Small_020160bd9 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/02 16:22:36 +0700","updated_at":"2017/01/02 16:22:41 +0700","created_at":"2017/01/02 16:22:36 +0700","asset_file_name":"020160bd9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59960,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1d\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32","modified_at":"2017/01/02 16:22:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":292628,"group_member_commentable":true}
  • Small_020160bd2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/02 16:21:37 +0700","updated_at":"2017/01/02 16:21:43 +0700","created_at":"2017/01/02 16:21:37 +0700","asset_file_name":"020160bd2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59959,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e49\u0e2d","modified_at":"2017/01/02 16:21:43 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":290283,"group_member_commentable":true}
  • Small_020160bd1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/02 16:19:53 +0700","updated_at":"2017/01/02 16:20:00 +0700","created_at":"2017/01/02 16:19:53 +0700","asset_file_name":"020160bd1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59958,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e49\u0e2d","modified_at":"2017/01/02 16:20:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":202262,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: