นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_needle3 {"member_only_commentable":false,"description":"nabulizer","asset_updated_at":"2018/01/08 08:31:26 +0700","asset_file_name":"needle3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62007,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47892,"media_folder_id":220,"created_at":"2018/01/08 08:31:26 +0700","modified_at":"2018/01/08 08:31:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/08 08:31:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_needle2 {"member_only_commentable":false,"description":"nabulizer","asset_updated_at":"2018/01/08 08:30:54 +0700","asset_file_name":"needle2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62006,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44189,"media_folder_id":220,"created_at":"2018/01/08 08:30:54 +0700","modified_at":"2018/01/08 08:30:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/08 08:30:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_needle8 {"member_only_commentable":false,"description":" lc triple quad","asset_updated_at":"2018/01/08 08:30:12 +0700","asset_file_name":"needle8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62005,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56124,"media_folder_id":220,"created_at":"2018/01/08 08:30:12 +0700","modified_at":"2018/01/08 08:30:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/08 08:30:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_source {"member_only_commentable":false,"description":"nabulizer","asset_updated_at":"2018/01/08 08:25:10 +0700","asset_file_name":"source.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62004,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":35890,"media_folder_id":220,"created_at":"2018/01/08 08:25:10 +0700","modified_at":"2018/01/08 08:25:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/08 08:25:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_wi {"member_only_commentable":false,"description":"nabulizer","asset_updated_at":"2018/01/08 08:24:49 +0700","asset_file_name":"WI.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62003,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49220,"media_folder_id":220,"created_at":"2018/01/08 08:24:49 +0700","modified_at":"2018/01/08 08:24:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/08 08:24:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_needle1 {"member_only_commentable":false,"description":"nabulizer","asset_updated_at":"2018/01/08 08:24:25 +0700","asset_file_name":"needle1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62002,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41653,"media_folder_id":220,"created_at":"2018/01/08 08:24:25 +0700","modified_at":"2018/01/08 08:24:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/08 08:24:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_171260dark5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2017/12/17 17:04:09 +0700","asset_file_name":"171260dark5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61958,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":141633,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/17 17:04:09 +0700","modified_at":"2017/12/17 17:04:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 17:04:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_171260dark4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2017/12/17 17:03:50 +0700","asset_file_name":"171260dark4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61957,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":317726,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/17 17:03:50 +0700","modified_at":"2017/12/17 17:03:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 17:03:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_171260dark3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2017/12/17 17:03:26 +0700","asset_file_name":"171260dark3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61956,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":296923,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/17 17:03:26 +0700","modified_at":"2017/12/17 17:03:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 17:03:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: