นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_needle3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"needle3.jpg","created_at":"2018/01/08 08:31:26 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:31:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/08 08:31:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"nabulizer","asset_file_size":47892,"modified_at":"2018/01/08 08:31:36 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62007,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_needle2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"needle2.jpg","created_at":"2018/01/08 08:30:54 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:30:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/08 08:30:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"nabulizer","asset_file_size":44189,"modified_at":"2018/01/08 08:30:59 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62006,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_needle8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"needle8.jpg","created_at":"2018/01/08 08:30:12 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:30:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/08 08:30:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":" lc triple quad","asset_file_size":56124,"modified_at":"2018/01/08 08:30:17 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62005,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_source {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"source.jpg","created_at":"2018/01/08 08:25:10 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:25:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/08 08:25:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"nabulizer","asset_file_size":35890,"modified_at":"2018/01/08 08:25:15 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62004,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_wi {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"WI.jpg","created_at":"2018/01/08 08:24:49 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:24:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/08 08:24:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"nabulizer","asset_file_size":49220,"modified_at":"2018/01/08 08:24:56 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62003,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_needle1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"needle1.jpg","created_at":"2018/01/08 08:24:25 +0700","asset_updated_at":"2018/01/08 08:24:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/08 08:24:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"nabulizer","asset_file_size":41653,"modified_at":"2018/01/08 08:24:31 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62002,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_171260dark5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"171260dark5.JPG","created_at":"2017/12/17 17:04:09 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 17:04:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 17:04:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","asset_file_size":141633,"modified_at":"2017/12/17 17:04:13 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61958,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_171260dark4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"171260dark4.JPG","created_at":"2017/12/17 17:03:50 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 17:03:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 17:03:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","asset_file_size":317726,"modified_at":"2017/12/17 17:03:52 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61957,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_171260dark3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"171260dark3.JPG","created_at":"2017/12/17 17:03:26 +0700","asset_updated_at":"2017/12/17 17:03:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/17 17:03:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e07","asset_file_size":296923,"modified_at":"2017/12/17 17:03:30 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61956,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: