นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_200860ftir3 {"commentable":true,"modified_at":"2017/08/20 15:16:08 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":306493,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61589,"created_at":"2017/08/20 15:16:05 +0700","asset_file_name":"200860ftir3.JPG","updated_at":"2017/08/20 15:16:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/20 15:16:05 +0700","description":"not pass ftir","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_200860ftir2 {"commentable":true,"modified_at":"2017/08/20 15:15:45 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":357763,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61588,"created_at":"2017/08/20 15:15:40 +0700","asset_file_name":"200860ftir2.JPG","updated_at":"2017/08/20 15:15:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/20 15:15:40 +0700","description":"not pass ftir","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_200860ftir {"commentable":true,"modified_at":"2017/08/20 15:15:17 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":301824,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61587,"created_at":"2017/08/20 15:15:12 +0700","asset_file_name":"200860ftir.JPG","updated_at":"2017/08/20 15:15:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/20 15:15:12 +0700","description":"not pass ftir","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_140860humi4 {"commentable":true,"modified_at":"2017/08/14 16:13:09 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":235078,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61577,"created_at":"2017/08/14 16:13:07 +0700","asset_file_name":"140860humi4.jpg","updated_at":"2017/08/14 16:13:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/14 16:13:07 +0700","description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_140860humi3 {"commentable":true,"modified_at":"2017/08/14 16:12:47 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":266074,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61576,"created_at":"2017/08/14 16:12:44 +0700","asset_file_name":"140860humi3.jpg","updated_at":"2017/08/14 16:12:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/14 16:12:44 +0700","description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_140860humi2 {"commentable":true,"modified_at":"2017/08/14 16:12:21 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":140499,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61575,"created_at":"2017/08/14 16:12:19 +0700","asset_file_name":"140860humi2.jpg","updated_at":"2017/08/14 16:12:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/14 16:12:19 +0700","description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_140860humi1 {"commentable":true,"modified_at":"2017/08/14 16:11:54 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":225294,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61574,"created_at":"2017/08/14 16:11:49 +0700","asset_file_name":"140860humi1.jpg","updated_at":"2017/08/14 16:11:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/14 16:11:49 +0700","description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_060860kaizen {"commentable":true,"modified_at":"2017/08/06 19:32:19 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":690685,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61523,"created_at":"2017/08/06 19:32:13 +0700","asset_file_name":"060860kaizen.JPG","updated_at":"2017/08/06 19:32:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/06 19:32:13 +0700","description":"050825560 kaizen all day","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_300760isit {"commentable":true,"modified_at":"2017/07/30 17:43:47 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":239647,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":61487,"created_at":"2017/07/30 17:43:39 +0700","asset_file_name":"300760ISIT.PNG","updated_at":"2017/07/30 17:43:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/07/30 17:43:39 +0700","description":"\u0e08\u0e32\u0e01 SEC \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19 ISIT","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_read1 {"commentable":true,"modified_at":"2017/07/18 09:52:26 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":127444,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":61385,"created_at":"2017/07/18 09:52:19 +0700","asset_file_name":"read1.png","updated_at":"2017/07/18 09:52:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/07/18 09:52:19 +0700","description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_020760doi6 {"commentable":true,"modified_at":"2017/07/02 19:32:16 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":259639,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61293,"created_at":"2017/07/02 19:32:13 +0700","asset_file_name":"020760Doi6.JPG","updated_at":"2017/07/02 19:32:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/07/02 19:32:13 +0700","description":"\u0e1a\u0e19\u0e14\u0e2d\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e25\u0e2d\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_020760doi5 {"commentable":true,"modified_at":"2017/07/02 19:31:43 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":230051,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61292,"created_at":"2017/07/02 19:31:36 +0700","asset_file_name":"020760Doi5.JPG","updated_at":"2017/07/02 19:31:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/07/02 19:31:36 +0700","description":"\u0e01\u0e21.\u0e14\u0e2d\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e25\u0e2d\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_020760doi4 {"commentable":true,"modified_at":"2017/07/02 19:30:56 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":321050,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61291,"created_at":"2017/07/02 19:30:52 +0700","asset_file_name":"020760Doi4.JPG","updated_at":"2017/07/02 19:30:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/07/02 19:30:52 +0700","description":"\u0e41\u0e21\u0e04\u0e04\u0e32\u0e40\u0e14\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22 \u0e1a\u0e19\u0e14\u0e2d\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e25\u0e2d\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_020760doi3 {"commentable":true,"modified_at":"2017/07/02 19:29:08 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":277895,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61290,"created_at":"2017/07/02 19:29:03 +0700","asset_file_name":"020760Doi3.JPG","updated_at":"2017/07/02 19:29:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/07/02 19:29:02 +0700","description":"\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e22\u0e48\u0e32 \u0e14\u0e2d\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e25\u0e2d\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_020760doi2 {"commentable":true,"modified_at":"2017/07/02 19:28:31 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":271285,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61289,"created_at":"2017/07/02 19:28:23 +0700","asset_file_name":"020760Doi2.JPG","updated_at":"2017/07/02 19:28:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/07/02 19:28:23 +0700","description":"\u0e14\u0e2d\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e25\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_020760doi1 {"commentable":true,"modified_at":"2017/07/02 19:28:03 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":282169,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61288,"created_at":"2017/07/02 19:28:00 +0700","asset_file_name":"020760Doi1.JPG","updated_at":"2017/07/02 19:28:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/07/02 19:28:00 +0700","description":"\u0e14\u0e2d\u0e22\u0e41\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e25\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_250660mfu4 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/25 17:00:14 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":230794,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61281,"created_at":"2017/06/25 17:00:09 +0700","asset_file_name":"250660mfu4.JPG","updated_at":"2017/06/25 17:00:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/25 17:00:09 +0700","description":"MFU","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_250660mfu3 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/25 16:59:49 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":250431,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61280,"created_at":"2017/06/25 16:59:44 +0700","asset_file_name":"250660mfu3.JPG","updated_at":"2017/06/25 16:59:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/25 16:59:44 +0700","description":"MFU","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_250660mfu2 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/25 16:59:00 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":223311,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61279,"created_at":"2017/06/25 16:58:55 +0700","asset_file_name":"250660mfu2.JPG","updated_at":"2017/06/25 16:59:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/25 16:58:55 +0700","description":"MFU","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_250660mfu1 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/25 16:58:33 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":247593,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61278,"created_at":"2017/06/25 16:58:25 +0700","asset_file_name":"250660mfu1.JPG","updated_at":"2017/06/25 16:58:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/25 16:58:25 +0700","description":"MFU","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_150660rubber2 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/17 16:33:28 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":232898,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61236,"created_at":"2017/06/17 16:33:24 +0700","asset_file_name":"150660rubber2.JPG","updated_at":"2017/06/17 16:33:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/17 16:33:24 +0700","description":"\u0e2a\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_150660rubber1 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/17 16:33:05 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":240020,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61235,"created_at":"2017/06/17 16:33:01 +0700","asset_file_name":"150660rubber1.JPG","updated_at":"2017/06/17 16:33:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/17 16:33:01 +0700","description":"\u0e2a\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_120660board3 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/12 08:13:43 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":287803,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61226,"created_at":"2017/06/12 08:13:40 +0700","asset_file_name":"120660board3.JPG","updated_at":"2017/06/12 08:13:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/12 08:13:40 +0700","description":"Batt.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_120660board2 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/12 08:13:05 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":334700,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61225,"created_at":"2017/06/12 08:12:59 +0700","asset_file_name":"120660board2.JPG","updated_at":"2017/06/12 08:13:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/12 08:12:59 +0700","description":" HV Control Board","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_120660board1 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/12 08:12:33 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":264409,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61224,"created_at":"2017/06/12 08:12:30 +0700","asset_file_name":"120660board1.JPG","updated_at":"2017/06/12 08:12:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/12 08:12:30 +0700","description":" HV Control Board","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_110660oes3 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/11 16:21:08 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":313733,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61222,"created_at":"2017/06/11 16:21:02 +0700","asset_file_name":"110660oes3.JPG","updated_at":"2017/06/11 16:21:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/11 16:21:02 +0700","description":"\u0e20\u0e32\u0e04\u0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1f\u0e02\u0e2d\u0e07 OES","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_110660oes2 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/11 16:20:10 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":225843,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61221,"created_at":"2017/06/11 16:20:05 +0700","asset_file_name":"110660oes2.JPG","updated_at":"2017/06/11 16:20:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/11 16:20:05 +0700","description":"Snubbers","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_110660oes1 {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/11 16:18:53 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":243036,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61220,"created_at":"2017/06/11 16:18:50 +0700","asset_file_name":"110660oes1.JPG","updated_at":"2017/06/11 16:18:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/11 16:18:50 +0700","description":"OES ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_140560partpyro5 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/14 19:43:56 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":153307,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61045,"created_at":"2017/05/14 19:43:50 +0700","asset_file_name":"140560partpyro5.JPG","updated_at":"2017/05/14 19:43:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/14 19:43:50 +0700","description":" Vent-free adapter","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_140560partpyro4 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/14 19:43:28 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":210944,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61044,"created_at":"2017/05/14 19:43:26 +0700","asset_file_name":"140560partpyro4.JPG","updated_at":"2017/05/14 19:43:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/14 19:43:26 +0700","description":" Vent-free adapter","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_140560partpyro3 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/14 19:43:05 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":233518,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61043,"created_at":"2017/05/14 19:43:00 +0700","asset_file_name":"140560partpyro3.JPG","updated_at":"2017/05/14 19:43:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/14 19:43:00 +0700","description":" Vent-free adapter","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_140560partpyro2 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/14 19:42:38 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":181081,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61042,"created_at":"2017/05/14 19:42:32 +0700","asset_file_name":"140560partpyro2.JPG","updated_at":"2017/05/14 19:42:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/14 19:42:32 +0700","description":" Vent-free adapter","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_140560partpyro1 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/14 19:42:15 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":214223,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61041,"created_at":"2017/05/14 19:42:10 +0700","asset_file_name":"140560partpyro1.JPG","updated_at":"2017/05/14 19:42:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/14 19:42:10 +0700","description":" Vent-free adapter","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_070560train7 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/07 20:15:14 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":88196,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61030,"created_at":"2017/05/07 20:15:07 +0700","asset_file_name":"070560train7.JPG","updated_at":"2017/05/07 20:15:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/07 20:15:07 +0700","description":"JR-East Train","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_070560train6 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/07 20:13:46 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":134710,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61029,"created_at":"2017/05/07 20:13:44 +0700","asset_file_name":"070560train6.JPG","updated_at":"2017/05/07 20:13:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/07 20:13:44 +0700","description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e31\u0e48\u0e07\u0e43\u0e19\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e23\u0e47\u0e27\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e43\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_070560train5 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/07 20:13:10 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":122245,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61028,"created_at":"2017/05/07 20:13:05 +0700","asset_file_name":"070560train5.JPG","updated_at":"2017/05/07 20:13:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/07 20:13:05 +0700","description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e23\u0e47\u0e27\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e43\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: