นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ชั่'งboard {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e0a\u0e31\u0e48'\u0e07board.JPG","created_at":"2007/12/02 22:47:29 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e07\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35\u0e43\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e38","asset_file_size":54650,"modified_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1128,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_เครื่องชั่ง1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e071.JPG","created_at":"2007/12/02 22:32:48 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07","asset_file_size":28985,"modified_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1126,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_เครื่องชั่งcap {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07cap.JPG","created_at":"2007/12/02 05:57:16 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e38","asset_file_size":30678,"modified_at":"2011/06/01 15:33:11 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":1122,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ตะเกียง3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e073.JPG","created_at":"2007/11/29 08:35:14 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e073","asset_file_size":28290,"modified_at":"2011/06/01 15:32:57 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":923,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ตะเกียง2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e072.JPG","created_at":"2007/11/29 08:26:26 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e07","asset_file_size":31576,"modified_at":"2011/06/01 15:32:57 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":922,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ตะเกียง1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e071.JPG","created_at":"2007/11/29 08:19:30 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e07\u0e41\u0e01\u0e4a\u0e2a","asset_file_size":28198,"modified_at":"2011/06/01 15:32:56 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":921,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ยูวี1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e22\u0e39\u0e27\u0e351.JPG","created_at":"2007/11/23 18:19:07 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"monochromater","asset_file_size":25862,"modified_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":740,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ยูวี3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e22\u0e39\u0e27\u0e353.JPG","created_at":"2007/11/23 18:15:18 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"filter","asset_file_size":24963,"modified_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":739,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ยูวี2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e22\u0e39\u0e27\u0e352.JPG","created_at":"2007/11/23 18:05:09 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07","asset_file_size":21562,"modified_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":738,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: