นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

Main > utai.t

No folder found
  • Small_ชั่'งboard {"asset_file_name":"\u0e0a\u0e31\u0e48'\u0e07board.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e07\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35\u0e43\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e38","updated_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/12/02 22:47:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":54650,"id":1128,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_เครื่องชั่ง1 {"asset_file_name":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e071.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07","updated_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/12/02 22:32:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":28985,"id":1126,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_เครื่องชั่งcap {"asset_file_name":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07cap.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:33:11 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e38","updated_at":"2011/06/01 15:33:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/12/02 05:57:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":30678,"id":1122,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ตะเกียง3 {"asset_file_name":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e073.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:32:57 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e073","updated_at":"2011/06/01 15:32:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/29 08:35:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":28290,"id":923,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ตะเกียง2 {"asset_file_name":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e072.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:32:57 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e07","updated_at":"2011/06/01 15:32:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/29 08:26:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":31576,"id":922,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ตะเกียง1 {"asset_file_name":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e071.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:32:56 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e07\u0e41\u0e01\u0e4a\u0e2a","updated_at":"2011/06/01 15:32:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/29 08:19:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":28198,"id":921,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ยูวี1 {"asset_file_name":"\u0e22\u0e39\u0e27\u0e351.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","media_folder_id":220,"description":"monochromater","updated_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/23 18:19:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":25862,"id":740,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ยูวี3 {"asset_file_name":"\u0e22\u0e39\u0e27\u0e353.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","media_folder_id":220,"description":"filter","updated_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/23 18:15:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":24963,"id":739,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ยูวี2 {"asset_file_name":"\u0e22\u0e39\u0e27\u0e352.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e14\u0e25\u0e2d\u0e07","updated_at":"2011/06/01 15:32:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/23 18:05:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":21562,"id":738,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: