นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

Main > utai.t

No folder found
  • Small_uv5 {"asset_file_name":"uv5.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:36:20 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e","updated_at":"2011/05/31 14:36:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/23 09:12:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":46334,"id":701,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_uv2 {"asset_file_name":"uv2.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:36:18 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e27\u0e32\u0e07 Sample","updated_at":"2011/05/31 14:36:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/23 08:48:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":28728,"id":698,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_uv4 {"asset_file_name":"uv4.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:36:17 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e42\u0e14\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","updated_at":"2011/05/31 14:36:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/23 08:46:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":46631,"id":697,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dsc01886 {"asset_file_name":"DSC01886.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:36:14 +0700","media_folder_id":220,"description":"uvlens","updated_at":"2011/05/31 14:36:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2007/11/23 08:17:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":573320,"id":693,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_uvlens {"asset_file_name":"uvlens.GIF","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 14:36:12 +0700","media_folder_id":220,"description":"uvlens","updated_at":"2011/05/31 14:36:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2007/11/23 08:09:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":44842,"id":691,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: