นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
Network
Members · Following: 2 · Followed: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_uv5 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/11/23 09:12:24 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 14:36:20 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:36:20 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"uv5.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":46334,"visibility":null,"id":701}
  • Small_uv2 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e27\u0e32\u0e07 Sample","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/11/23 08:48:41 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 14:36:18 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:36:18 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"uv2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":28728,"visibility":null,"id":698}
  • Small_uv4 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e42\u0e14\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/11/23 08:46:26 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 14:36:17 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:36:17 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"uv4.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":46631,"visibility":null,"id":697}
  • Small_dsc01886 {"media_folder_id":220,"description":"uvlens","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/11/23 08:17:59 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 14:36:14 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:36:14 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"DSC01886.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":573320,"visibility":null,"id":693}
  • Small_uvlens {"media_folder_id":220,"description":"uvlens","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2007/11/23 08:09:59 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/05/31 14:36:12 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 14:36:12 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"uvlens.GIF","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":44842,"visibility":null,"id":691}
ขนาดย่อ: