นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

Main > utai.t

No folder found
  • Small_uv5 {"description":"\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":701,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/23 09:12:24 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"uv5.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:36:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:20 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":46334,"last_commented_at":null}
  • Small_uv2 {"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e27\u0e32\u0e07 Sample","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":698,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/23 08:48:41 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"uv2.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:36:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:18 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":28728,"last_commented_at":null}
  • Small_uv4 {"description":"\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e42\u0e14\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":697,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/23 08:46:26 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"uv4.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:36:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:17 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":46631,"last_commented_at":null}
  • Small_dsc01886 {"description":"uvlens","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":693,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/23 08:17:59 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSC01886.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:36:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:14 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":573320,"last_commented_at":null}
  • Small_uvlens {"description":"uvlens","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":691,"deleted_at":null,"created_at":"2007/11/23 08:09:59 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"uvlens.GIF","updated_at":"2011/05/31 14:36:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:36:12 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":44842,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: