นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

Main > utai.t

No folder found
  • Small_051260sigga12 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/17 15:37:10 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":229690,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61946,"created_at":"2017/12/17 15:37:04 +0700","asset_file_name":"051260sigga12.JPG","updated_at":"2017/12/17 15:37:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/17 15:37:04 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_051260sigga11 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/17 15:36:38 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":228214,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61945,"created_at":"2017/12/17 15:36:34 +0700","asset_file_name":"051260sigga11.JPG","updated_at":"2017/12/17 15:36:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/17 15:36:34 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_051260sigga10 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/17 15:36:06 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":291642,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61944,"created_at":"2017/12/17 15:36:01 +0700","asset_file_name":"051260sigga10.JPG","updated_at":"2017/12/17 15:36:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/17 15:36:01 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_101260xrf9 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/10 18:47:33 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":76445,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61937,"created_at":"2017/12/10 18:47:26 +0700","asset_file_name":"101260xrf9.jpg","updated_at":"2017/12/10 18:47:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/10 18:47:26 +0700","description":"XRF","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_051260sigga9 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/10 15:06:15 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":216721,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61936,"created_at":"2017/12/10 15:06:11 +0700","asset_file_name":"051260sigga9.JPG","updated_at":"2017/12/10 15:06:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/10 15:06:11 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_051260sigga8 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/10 15:05:37 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":258847,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61935,"created_at":"2017/12/10 15:05:34 +0700","asset_file_name":"051260sigga8.JPG","updated_at":"2017/12/10 15:05:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/10 15:05:34 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_051260sigga7 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/10 15:05:14 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":237227,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61934,"created_at":"2017/12/10 15:05:07 +0700","asset_file_name":"051260sigga7.JPG","updated_at":"2017/12/10 15:05:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/10 15:05:07 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_051260sigga5 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/10 15:04:46 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":238832,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61933,"created_at":"2017/12/10 15:04:39 +0700","asset_file_name":"051260sigga5.JPG","updated_at":"2017/12/10 15:04:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/10 15:04:38 +0700","description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_101260xrf2 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/10 14:43:16 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":79625,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":61932,"created_at":"2017/12/10 14:43:11 +0700","asset_file_name":"101260xrf2.png","updated_at":"2017/12/10 14:43:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/10 14:43:11 +0700","description":"XRF","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: