นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
Network
Members · Following: 2 · Followed: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_051260sigga12 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/17 15:37:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/12/17 15:37:04 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/12/17 15:37:10 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/12/17 15:37:10 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"051260sigga12.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":229690,"visibility":2,"id":61946}
  • Small_051260sigga11 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/17 15:36:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/12/17 15:36:34 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/12/17 15:36:38 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/12/17 15:36:38 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"051260sigga11.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":228214,"visibility":2,"id":61945}
  • Small_051260sigga10 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/17 15:36:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/12/17 15:36:01 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/12/17 15:36:06 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/12/17 15:36:06 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"051260sigga10.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":291642,"visibility":2,"id":61944}
  • Small_101260xrf9 {"media_folder_id":220,"description":"XRF","asset_updated_at":"2017/12/10 18:47:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/12/10 18:47:26 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/12/10 18:47:33 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/12/10 18:47:33 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"101260xrf9.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":76445,"visibility":2,"id":61937}
  • Small_051260sigga9 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/10 15:06:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/12/10 15:06:11 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/12/10 15:06:15 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/12/10 15:06:15 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"051260sigga9.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":216721,"visibility":2,"id":61936}
  • Small_051260sigga8 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/10 15:05:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/12/10 15:05:34 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/12/10 15:05:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/12/10 15:05:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"051260sigga8.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":258847,"visibility":2,"id":61935}
  • Small_051260sigga7 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/10 15:05:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/12/10 15:05:07 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/12/10 15:05:14 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/12/10 15:05:14 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"051260sigga7.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":237227,"visibility":2,"id":61934}
  • Small_051260sigga5 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/10 15:04:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/12/10 15:04:39 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/12/10 15:04:46 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/12/10 15:04:46 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"051260sigga5.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":238832,"visibility":2,"id":61933}
  • Small_101260xrf2 {"media_folder_id":220,"description":"XRF","asset_updated_at":"2017/12/10 14:43:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/12/10 14:43:11 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2017/12/10 14:43:16 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/12/10 14:43:16 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"101260xrf2.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":79625,"visibility":2,"id":61932}
ขนาดย่อ: