นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
Network
Members · Following: 2 · Followed: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_140560partpyro5 {"media_folder_id":220,"description":" Vent-free adapter","asset_updated_at":"2017/05/14 19:43:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/05/14 19:43:50 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/05/14 19:43:56 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/05/14 19:43:56 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"140560partpyro5.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":153307,"visibility":2,"id":61045}
 • Tiny_140560partpyro4 {"media_folder_id":220,"description":" Vent-free adapter","asset_updated_at":"2017/05/14 19:43:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/05/14 19:43:26 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/05/14 19:43:28 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/05/14 19:43:28 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"140560partpyro4.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":210944,"visibility":2,"id":61044}
 • Tiny_140560partpyro3 {"media_folder_id":220,"description":" Vent-free adapter","asset_updated_at":"2017/05/14 19:43:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/05/14 19:43:00 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/05/14 19:43:05 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/05/14 19:43:05 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"140560partpyro3.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":233518,"visibility":2,"id":61043}
 • Tiny_140560partpyro2 {"media_folder_id":220,"description":" Vent-free adapter","asset_updated_at":"2017/05/14 19:42:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/05/14 19:42:32 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/05/14 19:42:38 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/05/14 19:42:38 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"140560partpyro2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":181081,"visibility":2,"id":61042}
 • Tiny_140560partpyro1 {"media_folder_id":220,"description":" Vent-free adapter","asset_updated_at":"2017/05/14 19:42:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/05/14 19:42:10 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/05/14 19:42:15 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/05/14 19:42:15 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"140560partpyro1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":214223,"visibility":2,"id":61041}
 • Tiny_070560train7 {"media_folder_id":220,"description":"JR-East Train","asset_updated_at":"2017/05/07 20:15:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/05/07 20:15:07 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/05/07 20:15:14 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/05/07 20:15:14 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"070560train7.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":88196,"visibility":2,"id":61030}
 • Tiny_070560train6 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e31\u0e48\u0e07\u0e43\u0e19\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e23\u0e47\u0e27\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e43\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","asset_updated_at":"2017/05/07 20:13:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/05/07 20:13:44 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/05/07 20:13:46 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/05/07 20:13:46 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"070560train6.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":134710,"visibility":2,"id":61029}
 • Tiny_070560train5 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e23\u0e47\u0e27\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e43\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","asset_updated_at":"2017/05/07 20:13:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/05/07 20:13:05 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/05/07 20:13:10 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/05/07 20:13:10 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"070560train5.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":122245,"visibility":2,"id":61028}
 • Tiny_070560train4 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e0a\u0e25\u0e32\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","asset_updated_at":"2017/05/07 20:12:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/05/07 20:12:27 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/05/07 20:12:32 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/05/07 20:12:32 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"070560train4.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":163363,"visibility":2,"id":61027}
 • Tiny_070560train3 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e0a\u0e25\u0e32\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","asset_updated_at":"2017/05/07 20:11:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/05/07 20:11:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/05/07 20:12:00 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/05/07 20:12:00 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"070560train3.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":167659,"visibility":2,"id":61026}
 • Tiny_070560train2 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e0a\u0e32\u0e19\u0e0a\u0e25\u0e32\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","asset_updated_at":"2017/05/07 20:11:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/05/07 20:11:30 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/05/07 20:11:38 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/05/07 20:11:38 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"070560train2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":172484,"visibility":2,"id":61025}
 • Tiny_070560train1 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e19\u0e0d\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e19","asset_updated_at":"2017/05/07 20:10:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/05/07 20:10:49 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/05/07 20:10:55 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/05/07 20:10:55 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"070560train1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":158477,"visibility":2,"id":61024}
 • Tiny_070560cap2 {"media_folder_id":220,"description":"cap \u0e40\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2017/05/07 14:06:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/05/07 14:06:16 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/05/07 14:06:22 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/05/07 14:06:22 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"070560cap2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":294146,"visibility":2,"id":61023}
 • Tiny_070560cap1 {"media_folder_id":220,"description":"cap \u0e23\u0e31\u0e48\u0e27","asset_updated_at":"2017/05/07 14:05:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/05/07 14:05:33 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/05/07 14:05:40 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/05/07 14:05:40 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"070560cap1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":317399,"visibility":2,"id":61022}
 • Tiny_300460marcro3 {"media_folder_id":220,"description":"diagram macro TGA","asset_updated_at":"2017/04/30 21:03:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/04/30 21:03:01 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/04/30 21:03:08 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/04/30 21:03:08 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"300460marcro3.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":74768,"visibility":2,"id":60968}
 • Tiny_300460marcro1 {"media_folder_id":220,"description":"Marcro TGA","asset_updated_at":"2017/04/30 21:02:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/04/30 21:02:11 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/04/30 21:02:16 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/04/30 21:02:16 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"300460marcro1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":193695,"visibility":2,"id":60967}
 • Tiny_230460manual4 {"media_folder_id":220,"description":"Manual PY","asset_updated_at":"2017/04/23 16:47:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/04/23 16:47:36 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/04/23 16:47:39 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/04/23 16:47:39 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"230460manual4.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":175222,"visibility":2,"id":60871}
 • Tiny_230460manual3 {"media_folder_id":220,"description":"Manual PY","asset_updated_at":"2017/04/23 16:47:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/04/23 16:47:13 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/04/23 16:47:17 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/04/23 16:47:17 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"230460manual3.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":223833,"visibility":2,"id":60870}
 • Tiny_230460manual2 {"media_folder_id":220,"description":"Manual PY","asset_updated_at":"2017/04/23 16:46:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/04/23 16:46:46 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/04/23 16:46:49 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/04/23 16:46:49 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"230460manual2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":163077,"visibility":2,"id":60869}
 • Tiny_230460manual1 {"media_folder_id":220,"description":"Manual PY","asset_updated_at":"2017/04/23 16:45:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/04/23 16:45:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/04/23 16:46:02 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/04/23 16:46:02 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"230460manual1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":258318,"visibility":2,"id":60868}
 • Tiny_090460phyllanthus {"media_folder_id":220,"description":"\u0e21\u0e30\u0e22\u0e21\u0e22\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c","asset_updated_at":"2017/04/09 18:57:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/04/09 18:57:51 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/04/09 18:57:58 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/04/09 18:57:58 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"090460Phyllanthus.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":240510,"visibility":2,"id":60839}
 • Tiny_090460home {"media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32\u0e23\u0e48\u0e21\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19","asset_updated_at":"2017/04/09 18:57:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/04/09 18:57:08 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/04/09 18:57:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/04/09 18:57:11 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"090460home.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":208044,"visibility":2,"id":60838}
 • Tiny_090460nest3 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e01","asset_updated_at":"2017/04/09 18:56:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/04/09 18:56:39 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/04/09 18:56:44 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/04/09 18:56:44 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"090460nest3.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":290399,"visibility":2,"id":60837}
 • Tiny_090460nest2 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e01","asset_updated_at":"2017/04/09 18:56:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/04/09 18:56:12 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/04/09 18:56:16 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/04/09 18:56:16 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"090460nest2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":352947,"visibility":2,"id":60836}
 • Tiny_090460bird1 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e01","asset_updated_at":"2017/04/09 18:55:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/04/09 18:55:36 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/04/09 18:55:43 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/04/09 18:55:43 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"090460bird1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":298380,"visibility":2,"id":60835}
ขนาดย่อ: