นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_051260sigga12 {"asset_file_name":"051260sigga12.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/12/17 15:37:10 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","updated_at":"2017/12/17 15:37:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/12/17 15:37:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":229690,"id":61946,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/17 15:37:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_051260sigga11 {"asset_file_name":"051260sigga11.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/12/17 15:36:38 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","updated_at":"2017/12/17 15:36:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/12/17 15:36:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":228214,"id":61945,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/17 15:36:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_051260sigga10 {"asset_file_name":"051260sigga10.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/12/17 15:36:06 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","updated_at":"2017/12/17 15:36:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/12/17 15:36:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":291642,"id":61944,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/17 15:36:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_101260xrf9 {"asset_file_name":"101260xrf9.jpg","visibility":2,"modified_at":"2017/12/10 18:47:33 +0700","media_folder_id":220,"description":"XRF","updated_at":"2017/12/10 18:47:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/12/10 18:47:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76445,"id":61937,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/10 18:47:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_051260sigga9 {"asset_file_name":"051260sigga9.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/12/10 15:06:15 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","updated_at":"2017/12/10 15:06:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/12/10 15:06:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":216721,"id":61936,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/10 15:06:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_051260sigga8 {"asset_file_name":"051260sigga8.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/12/10 15:05:37 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","updated_at":"2017/12/10 15:05:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/12/10 15:05:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":258847,"id":61935,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/10 15:05:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_051260sigga7 {"asset_file_name":"051260sigga7.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/12/10 15:05:14 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","updated_at":"2017/12/10 15:05:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/12/10 15:05:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":237227,"id":61934,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/10 15:05:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_051260sigga5 {"asset_file_name":"051260sigga5.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/12/10 15:04:46 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","updated_at":"2017/12/10 15:04:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/12/10 15:04:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":238832,"id":61933,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/10 15:04:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_101260xrf2 {"asset_file_name":"101260xrf2.png","visibility":2,"modified_at":"2017/12/10 14:43:16 +0700","media_folder_id":220,"description":"XRF","updated_at":"2017/12/10 14:43:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2017/12/10 14:43:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":79625,"id":61932,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/12/10 14:43:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: