นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_130260hood1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/02/13 18:30:36 +0700","updated_at":"2017/02/13 18:30:41 +0700","created_at":"2017/02/13 18:30:37 +0700","asset_file_name":"130260hood1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60327,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e04\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e27\u0e21","modified_at":"2017/02/13 18:30:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":239971,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_130260bet5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/02/13 14:52:15 +0700","updated_at":"2017/02/13 14:52:21 +0700","created_at":"2017/02/13 14:52:15 +0700","asset_file_name":"130260BET5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60326,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"Surface area and porosity analyzer (BET)","modified_at":"2017/02/13 14:52:21 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":218768,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_130260bet4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/02/13 14:51:46 +0700","updated_at":"2017/02/13 14:51:49 +0700","created_at":"2017/02/13 14:51:46 +0700","asset_file_name":"130260BET4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60325,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a Surface area and porosity analyzer (BET)","modified_at":"2017/02/13 14:51:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":204666,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_130260bet3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/02/13 14:51:12 +0700","updated_at":"2017/02/13 14:51:16 +0700","created_at":"2017/02/13 14:51:12 +0700","asset_file_name":"130260BET3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60324,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a Surface area and porosity analyzer (BET)","modified_at":"2017/02/13 14:51:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":241425,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_130260bet2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/02/13 14:50:20 +0700","updated_at":"2017/02/13 14:50:24 +0700","created_at":"2017/02/13 14:50:20 +0700","asset_file_name":"130260BET2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60323,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":" Surface area and porosity analyzer (BET)","modified_at":"2017/02/13 14:50:24 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":190081,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_130260bet1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/02/13 14:49:37 +0700","updated_at":"2017/02/13 14:49:41 +0700","created_at":"2017/02/13 14:49:37 +0700","asset_file_name":"130260BET1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60322,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":" Surface area and porosity analyzer (BET)","modified_at":"2017/02/13 14:49:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":207147,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_130260gctriple1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/02/13 07:45:37 +0700","updated_at":"2017/02/13 07:45:39 +0700","created_at":"2017/02/13 07:45:37 +0700","asset_file_name":"130260GCTRIPLE1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60321,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GC Triple Quad","modified_at":"2017/02/13 07:45:39 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":229440,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_130260gctriple5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/02/13 07:45:11 +0700","updated_at":"2017/02/13 07:45:17 +0700","created_at":"2017/02/13 07:45:12 +0700","asset_file_name":"130260GCTRIPLE5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60320,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":" frontier pyrolysis","modified_at":"2017/02/13 07:45:17 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":180590,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_130260gctriple4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/02/13 07:44:16 +0700","updated_at":"2017/02/13 07:44:19 +0700","created_at":"2017/02/13 07:44:17 +0700","asset_file_name":"130260GCTRIPLE4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60319,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GC Triple Quad","modified_at":"2017/02/13 07:44:19 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":194659,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_130260gctriple3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/02/13 07:43:02 +0700","updated_at":"2017/02/13 07:43:07 +0700","created_at":"2017/02/13 07:43:02 +0700","asset_file_name":"130260GCTRIPLE3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60318,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GC Triple Quad","modified_at":"2017/02/13 07:43:07 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":143685,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_130260gctriple2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/02/13 07:41:45 +0700","updated_at":"2017/02/13 07:41:50 +0700","created_at":"2017/02/13 07:41:45 +0700","asset_file_name":"130260GCTRIPLE2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60317,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"GC Triple Quad","modified_at":"2017/02/13 07:41:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":199312,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_310160king8 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/02/01 04:40:04 +0700","updated_at":"2017/02/01 04:40:10 +0700","created_at":"2017/02/01 04:40:04 +0700","asset_file_name":"310160king8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60253,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14","modified_at":"2017/02/01 04:40:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":153959,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_310160king9 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/02/01 04:39:32 +0700","updated_at":"2017/02/01 04:39:38 +0700","created_at":"2017/02/01 04:39:32 +0700","asset_file_name":"310160king9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60252,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e32\u0e14\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e27\u0e21","modified_at":"2017/02/01 04:39:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":232451,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_310160king7 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/31 21:01:31 +0700","updated_at":"2017/01/31 21:01:33 +0700","created_at":"2017/01/31 21:01:31 +0700","asset_file_name":"310160king7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60220,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e1a\u0e32\u0e17","modified_at":"2017/01/31 21:01:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":237597,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_310160king6 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/31 20:56:55 +0700","updated_at":"2017/01/31 20:57:02 +0700","created_at":"2017/01/31 20:56:55 +0700","asset_file_name":"310160king6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60219,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1e\u0e48\u0e2d","modified_at":"2017/01/31 20:57:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":236281,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_310160king5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/31 20:56:14 +0700","updated_at":"2017/01/31 20:56:19 +0700","created_at":"2017/01/31 20:56:14 +0700","asset_file_name":"310160king5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60218,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e27\u0e07\u0e15\u0e23\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e29\u0e13\u0e35\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1e\u0e48\u0e2d","modified_at":"2017/01/31 20:56:19 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":302775,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_310160king4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/31 20:55:06 +0700","updated_at":"2017/01/31 20:55:11 +0700","created_at":"2017/01/31 20:55:06 +0700","asset_file_name":"310160king4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60217,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e1e\u0e48\u0e2d","modified_at":"2017/01/31 20:55:11 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":275183,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_310160king3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/31 20:54:33 +0700","updated_at":"2017/01/31 20:54:38 +0700","created_at":"2017/01/31 20:54:33 +0700","asset_file_name":"310160king3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60216,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e48\u0e2d","modified_at":"2017/01/31 20:54:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":304848,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_310160king2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/31 20:54:08 +0700","updated_at":"2017/01/31 20:54:15 +0700","created_at":"2017/01/31 20:54:08 +0700","asset_file_name":"310160king2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60215,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e48\u0e2d","modified_at":"2017/01/31 20:54:15 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":273651,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_310160king1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/31 20:53:18 +0700","updated_at":"2017/01/31 20:53:23 +0700","created_at":"2017/01/31 20:53:18 +0700","asset_file_name":"310160king1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60214,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e48\u0e2d","modified_at":"2017/01/31 20:53:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":293281,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_280160flog1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/28 06:37:17 +0700","updated_at":"2017/01/28 06:37:20 +0700","created_at":"2017/01/28 06:37:17 +0700","asset_file_name":"280160flog1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60156,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e1a\u0e39\u0e14\u0e32\u0e1a\u0e35","modified_at":"2017/01/28 06:37:20 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":276671,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_220160tired {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/22 14:36:46 +0700","updated_at":"2017/01/22 14:36:54 +0700","created_at":"2017/01/22 14:36:46 +0700","asset_file_name":"220160tired.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60100,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22","modified_at":"2017/01/22 14:36:54 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":266233,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_220159mppc5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/22 14:05:36 +0700","updated_at":"2017/01/22 14:05:43 +0700","created_at":"2017/01/22 14:05:36 +0700","asset_file_name":"220159mppc5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60099,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"MPPC for XRF","modified_at":"2017/01/22 14:05:43 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":180859,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_220159mppc4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/22 14:05:15 +0700","updated_at":"2017/01/22 14:05:20 +0700","created_at":"2017/01/22 14:05:15 +0700","asset_file_name":"220159mppc4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60098,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"MPPC for XRF","modified_at":"2017/01/22 14:05:20 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":150214,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_220159mppc3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/22 14:04:48 +0700","updated_at":"2017/01/22 14:04:52 +0700","created_at":"2017/01/22 14:04:48 +0700","asset_file_name":"220159mppc3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60097,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"MPPC for XRF","modified_at":"2017/01/22 14:04:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":120592,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_220159mppc2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/22 14:04:13 +0700","updated_at":"2017/01/22 14:04:19 +0700","created_at":"2017/01/22 14:04:13 +0700","asset_file_name":"220159mppc2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60096,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"MPPC for XRF","modified_at":"2017/01/22 14:04:19 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":224107,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_220159mppc1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/22 14:03:49 +0700","updated_at":"2017/01/22 14:03:56 +0700","created_at":"2017/01/22 14:03:49 +0700","asset_file_name":"220159mppc1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":60095,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"MPPC for XRF","modified_at":"2017/01/22 14:03:56 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":254565,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_080160micro21 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/08 21:34:21 +0700","updated_at":"2017/01/08 21:34:26 +0700","created_at":"2017/01/08 21:34:21 +0700","asset_file_name":"080160micro21.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59985,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"wireless network","modified_at":"2017/01/08 21:34:26 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":178168,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_080160micro3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/08 21:16:47 +0700","updated_at":"2017/01/08 21:18:25 +0700","created_at":"2017/01/08 21:16:47 +0700","asset_file_name":"080160micro3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59984,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"login Microplate \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","modified_at":"2017/01/08 21:18:25 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":178168,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_080160micro1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/08 21:16:01 +0700","updated_at":"2017/01/08 21:16:08 +0700","created_at":"2017/01/08 21:16:01 +0700","asset_file_name":"080160micro1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59983,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"login Microplate \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","modified_at":"2017/01/08 21:16:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":204198,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_080160flood3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/08 10:43:05 +0700","updated_at":"2017/01/08 10:43:10 +0700","created_at":"2017/01/08 10:43:05 +0700","asset_file_name":"080160flood3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59980,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e52\u0e55\u0e56\u0e50","modified_at":"2017/01/08 10:43:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":111209,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_080160flood2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/08 10:42:41 +0700","updated_at":"2017/01/08 10:42:43 +0700","created_at":"2017/01/08 10:42:41 +0700","asset_file_name":"080160flood2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59979,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e52\u0e55\u0e56\u0e50","modified_at":"2017/01/08 10:42:43 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":116133,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_080160flood1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/08 10:42:00 +0700","updated_at":"2017/01/08 10:42:06 +0700","created_at":"2017/01/08 10:42:00 +0700","asset_file_name":"080160flood1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59978,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e52\u0e55\u0e56\u0e50","modified_at":"2017/01/08 10:42:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":292372,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_020160bd9 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/02 16:22:36 +0700","updated_at":"2017/01/02 16:22:41 +0700","created_at":"2017/01/02 16:22:36 +0700","asset_file_name":"020160bd9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59960,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1d\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32","modified_at":"2017/01/02 16:22:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":292628,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_020160bd2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/02 16:21:37 +0700","updated_at":"2017/01/02 16:21:43 +0700","created_at":"2017/01/02 16:21:37 +0700","asset_file_name":"020160bd2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59959,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e49\u0e2d","modified_at":"2017/01/02 16:21:43 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":290283,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_020160bd1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2017/01/02 16:19:53 +0700","updated_at":"2017/01/02 16:20:00 +0700","created_at":"2017/01/02 16:19:53 +0700","asset_file_name":"020160bd1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":59958,"deleted_at":null,"media_folder_id":220,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e49\u0e2d","modified_at":"2017/01/02 16:20:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":202262,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: