นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_101260xrf2 {"member_only_commentable":false,"description":"XRF","asset_updated_at":"2017/12/10 14:42:28 +0700","asset_file_name":"101260xrf2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61931,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68198,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/10 14:42:28 +0700","modified_at":"2017/12/10 14:42:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/10 14:42:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_101260xrf0 {"member_only_commentable":false,"description":"XRF","asset_updated_at":"2017/12/10 14:41:49 +0700","asset_file_name":"101260xrf0.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61930,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":22778,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/10 14:41:49 +0700","modified_at":"2017/12/10 14:41:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/10 14:41:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_101260xrf {"member_only_commentable":false,"description":"XRF","asset_updated_at":"2017/12/10 14:41:06 +0700","asset_file_name":"101260xrf.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61929,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55715,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/10 14:41:06 +0700","modified_at":"2017/12/10 14:41:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/10 14:41:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_101260xrf3 {"member_only_commentable":false,"description":"XRF","asset_updated_at":"2017/12/10 14:40:10 +0700","asset_file_name":"101260xrf3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61928,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":184233,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/10 14:40:10 +0700","modified_at":"2017/12/10 14:40:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/10 14:40:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_051260sigga3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/05 21:39:29 +0700","asset_file_name":"051260sigga3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61916,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":251343,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/05 21:39:29 +0700","modified_at":"2017/12/05 21:39:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/05 21:39:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_051260sigga2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e42\u0e14\u0e22\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e43\u0e15\u0e49\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/05 21:38:42 +0700","asset_file_name":"051260sigga2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61915,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":231122,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/05 21:38:42 +0700","modified_at":"2017/12/05 21:38:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/05 21:38:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_051260sigga1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e15\u0e49\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/05 21:36:03 +0700","asset_file_name":"051260sigga1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61914,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":231122,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/05 21:36:03 +0700","modified_at":"2017/12/05 21:38:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/05 21:38:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_051260nstda5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/05 17:07:21 +0700","asset_file_name":"051260NSTDA5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61913,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38382,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/05 17:07:21 +0700","modified_at":"2017/12/05 17:07:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/05 17:07:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_051260nstda4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/05 17:04:32 +0700","asset_file_name":"051260NSTDA4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61912,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":179741,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/12/05 17:04:32 +0700","modified_at":"2017/12/05 17:04:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/05 17:04:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: