นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
Network
Members · Following: 2 · Followed: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_101260xrf2 {"media_folder_id":220,"description":"XRF","asset_updated_at":"2017/12/10 14:42:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/12/10 14:42:28 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/12/10 14:42:33 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/12/10 14:42:33 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"101260xrf2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":68198,"visibility":2,"id":61931}
  • Small_101260xrf0 {"media_folder_id":220,"description":"XRF","asset_updated_at":"2017/12/10 14:41:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/12/10 14:41:49 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/12/10 14:41:56 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/12/10 14:41:56 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"101260xrf0.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":22778,"visibility":2,"id":61930}
  • Small_101260xrf {"media_folder_id":220,"description":"XRF","asset_updated_at":"2017/12/10 14:41:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/12/10 14:41:06 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/12/10 14:41:13 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/12/10 14:41:13 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"101260xrf.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":55715,"visibility":2,"id":61929}
  • Small_101260xrf3 {"media_folder_id":220,"description":"XRF","asset_updated_at":"2017/12/10 14:40:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/12/10 14:40:10 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/12/10 14:40:15 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/12/10 14:40:15 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"101260xrf3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":184233,"visibility":2,"id":61928}
  • Small_051260sigga3 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/05 21:39:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/12/05 21:39:29 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/12/05 21:39:35 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/12/05 21:39:35 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"051260sigga3.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":251343,"visibility":2,"id":61916}
  • Small_051260sigga2 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e42\u0e14\u0e22\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e43\u0e15\u0e49\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/05 21:38:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/12/05 21:38:42 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/12/05 21:38:48 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/12/05 21:38:48 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"051260sigga2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":231122,"visibility":2,"id":61915}
  • Small_051260sigga1 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e15\u0e49\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/05 21:36:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/12/05 21:36:03 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/12/05 21:38:01 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/12/05 21:38:01 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"051260sigga1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":231122,"visibility":2,"id":61914}
  • Small_051260nstda5 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/05 17:07:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/12/05 17:07:21 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/12/05 17:07:25 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/12/05 17:07:25 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"051260NSTDA5.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":38382,"visibility":2,"id":61913}
  • Small_051260nstda4 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2017/12/05 17:04:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/12/05 17:04:32 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/12/05 17:04:38 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/12/05 17:04:38 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"051260NSTDA4.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":179741,"visibility":2,"id":61912}
ขนาดย่อ: