นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_101260xrf2 {"modified_at":"2017/12/10 14:42:33 +0700","id":61931,"asset_file_size":68198,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/10 14:42:28 +0700","comment_counter":0,"description":"XRF","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/12/10 14:42:33 +0700","asset_updated_at":"2017/12/10 14:42:28 +0700","asset_file_name":"101260xrf2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_101260xrf0 {"modified_at":"2017/12/10 14:41:56 +0700","id":61930,"asset_file_size":22778,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/10 14:41:49 +0700","comment_counter":0,"description":"XRF","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/12/10 14:41:56 +0700","asset_updated_at":"2017/12/10 14:41:49 +0700","asset_file_name":"101260xrf0.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_101260xrf {"modified_at":"2017/12/10 14:41:13 +0700","id":61929,"asset_file_size":55715,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/10 14:41:06 +0700","comment_counter":0,"description":"XRF","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/12/10 14:41:13 +0700","asset_updated_at":"2017/12/10 14:41:06 +0700","asset_file_name":"101260xrf.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_101260xrf3 {"modified_at":"2017/12/10 14:40:15 +0700","id":61928,"asset_file_size":184233,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/10 14:40:10 +0700","comment_counter":0,"description":"XRF","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/12/10 14:40:15 +0700","asset_updated_at":"2017/12/10 14:40:10 +0700","asset_file_name":"101260xrf3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_051260sigga3 {"modified_at":"2017/12/05 21:39:35 +0700","id":61916,"asset_file_size":251343,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/05 21:39:29 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/12/05 21:39:35 +0700","asset_updated_at":"2017/12/05 21:39:29 +0700","asset_file_name":"051260sigga3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_051260sigga2 {"modified_at":"2017/12/05 21:38:48 +0700","id":61915,"asset_file_size":231122,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/05 21:38:42 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e42\u0e14\u0e22\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e43\u0e15\u0e49\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/12/05 21:38:48 +0700","asset_updated_at":"2017/12/05 21:38:42 +0700","asset_file_name":"051260sigga2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_051260sigga1 {"modified_at":"2017/12/05 21:38:01 +0700","id":61914,"asset_file_size":231122,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/05 21:36:03 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e43\u0e15\u0e49\u0e14\u0e34\u0e19 \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/12/05 21:38:01 +0700","asset_updated_at":"2017/12/05 21:36:03 +0700","asset_file_name":"051260sigga1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_051260nstda5 {"modified_at":"2017/12/05 17:07:25 +0700","id":61913,"asset_file_size":38382,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/05 17:07:21 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/12/05 17:07:25 +0700","asset_updated_at":"2017/12/05 17:07:21 +0700","asset_file_name":"051260NSTDA5.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_051260nstda4 {"modified_at":"2017/12/05 17:04:38 +0700","id":61912,"asset_file_size":179741,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/12/05 17:04:32 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/12/05 17:04:38 +0700","asset_updated_at":"2017/12/05 17:04:32 +0700","asset_file_name":"051260NSTDA4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: