นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_090460bird {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e31\u0e07\u0e19\u0e01","asset_updated_at":"2017/04/09 18:55:09 +0700","asset_file_name":"090460bird.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60834,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":271560,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/04/09 18:55:10 +0700","modified_at":"2017/04/09 18:55:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/09 18:55:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_090460mercury4 {"member_only_commentable":false,"description":"mercury low sensitivity","asset_updated_at":"2017/04/09 12:15:44 +0700","asset_file_name":"090460mercury4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60833,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":217247,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/04/09 12:15:44 +0700","modified_at":"2017/04/09 12:15:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/09 12:15:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_090460mercury3 {"member_only_commentable":false,"description":"mercury low sensitivity","asset_updated_at":"2017/04/09 12:15:17 +0700","asset_file_name":"090460mercury3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60832,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":257654,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/04/09 12:15:17 +0700","modified_at":"2017/04/09 12:15:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/09 12:15:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_090460mercury2 {"member_only_commentable":false,"description":"mercury low sensitivity","asset_updated_at":"2017/04/09 12:14:47 +0700","asset_file_name":"090460mercury2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60831,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":190379,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/04/09 12:14:47 +0700","modified_at":"2017/04/09 12:14:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/09 12:14:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_090460mercury1 {"member_only_commentable":false,"description":"mercury low sensitivity","asset_updated_at":"2017/04/09 12:14:17 +0700","asset_file_name":"090460mercury1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60830,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":214556,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/04/09 12:14:17 +0700","modified_at":"2017/04/09 12:14:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/09 12:14:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_020460fesem2 {"member_only_commentable":false,"description":"fe-sem","asset_updated_at":"2017/04/02 20:01:59 +0700","asset_file_name":"020460fesem2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60706,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":205976,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/04/02 20:02:00 +0700","modified_at":"2017/04/02 20:02:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/02 20:02:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_020460fesem1 {"member_only_commentable":false,"description":"fe-sem","asset_updated_at":"2017/04/02 20:01:37 +0700","asset_file_name":"020460fesem1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60705,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":250747,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/04/02 20:01:37 +0700","modified_at":"2017/04/02 20:01:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/02 20:01:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_020460fesem {"member_only_commentable":false,"description":"fe-sem","asset_updated_at":"2017/04/02 20:01:12 +0700","asset_file_name":"020460fesem.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60704,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":223873,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/04/02 20:01:12 +0700","modified_at":"2017/04/02 20:01:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/04/02 20:01:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_260360lcmsms6 {"member_only_commentable":false,"description":"APCI, dual AJS ESI","asset_updated_at":"2017/03/26 16:42:34 +0700","asset_file_name":"260360lcmsms6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60676,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":231287,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/26 16:42:34 +0700","modified_at":"2017/03/26 16:42:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/26 16:42:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_260360lcmsms5 {"member_only_commentable":false,"description":"Skimmer Cone","asset_updated_at":"2017/03/26 16:41:20 +0700","asset_file_name":"260360lcmsms5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60675,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":196953,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/26 16:41:20 +0700","modified_at":"2017/03/26 16:41:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/26 16:41:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_260360lcmsms4 {"member_only_commentable":false,"description":"spary head","asset_updated_at":"2017/03/26 16:40:11 +0700","asset_file_name":"260360lcmsms4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60674,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":180561,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/26 16:40:11 +0700","modified_at":"2017/03/26 16:40:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/26 16:40:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_260360lcmsms3 {"member_only_commentable":false,"description":"MS MS","asset_updated_at":"2017/03/26 16:39:33 +0700","asset_file_name":"260360lcmsms3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60673,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":216014,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/26 16:39:33 +0700","modified_at":"2017/03/26 16:39:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/26 16:39:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_260360lcmsms2 {"member_only_commentable":false,"description":"LC MS MS","asset_updated_at":"2017/03/26 16:39:03 +0700","asset_file_name":"260360lcmsms2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60672,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":229165,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/26 16:39:03 +0700","modified_at":"2017/03/26 16:39:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/26 16:39:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_260360lcmsms1 {"member_only_commentable":false,"description":" training program LC MS MS","asset_updated_at":"2017/03/26 16:38:17 +0700","asset_file_name":"260360lcmsms1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60671,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":239299,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/26 16:38:17 +0700","modified_at":"2017/03/26 16:38:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/26 16:38:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_190360konhin8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2017/03/19 21:15:50 +0700","asset_file_name":"190360konhin8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60631,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":306604,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/19 21:15:50 +0700","modified_at":"2017/03/19 21:15:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/19 21:15:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_190360konhin7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2017/03/19 21:15:23 +0700","asset_file_name":"190360konhin7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60630,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":301378,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/19 21:15:23 +0700","modified_at":"2017/03/19 21:15:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/19 21:15:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_190360konhin6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2017/03/19 21:14:50 +0700","asset_file_name":"190360konhin6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60629,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":339632,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/19 21:14:50 +0700","modified_at":"2017/03/19 21:14:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/19 21:14:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_190360konhin5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2017/03/19 21:14:27 +0700","asset_file_name":"190360konhin5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60628,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":309968,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/19 21:14:27 +0700","modified_at":"2017/03/19 21:14:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/19 21:14:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_190360konhin4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2017/03/19 21:14:04 +0700","asset_file_name":"190360konhin4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60627,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":227579,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/19 21:14:04 +0700","modified_at":"2017/03/19 21:14:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/19 21:14:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_190360konhin3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2017/03/19 21:13:33 +0700","asset_file_name":"190360konhin3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60626,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":338767,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/19 21:13:33 +0700","modified_at":"2017/03/19 21:13:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/19 21:13:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_190360konhin2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e19\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e27\u0e31\u0e14\u0e04\u0e27\u0e19\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23","asset_updated_at":"2017/03/19 21:12:44 +0700","asset_file_name":"190360konhin2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60625,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":274619,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/19 21:12:44 +0700","modified_at":"2017/03/19 21:12:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/19 21:12:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_190360konhin1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e19\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e27\u0e31\u0e14\u0e04\u0e27\u0e19\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23","asset_updated_at":"2017/03/19 21:12:21 +0700","asset_file_name":"190360konhin1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60624,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":238736,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/19 21:12:21 +0700","modified_at":"2017/03/19 21:12:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/19 21:12:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_190360konhin {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2017/03/19 21:10:46 +0700","asset_file_name":"190360konhin.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60623,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":244331,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/19 21:10:46 +0700","modified_at":"2017/03/19 21:10:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/19 21:10:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_130360left3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27\u0e0b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14","asset_updated_at":"2017/03/14 05:56:05 +0700","asset_file_name":"130360left3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60558,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":261028,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/14 05:56:05 +0700","modified_at":"2017/03/14 05:56:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/14 05:56:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_130360left2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27\u0e0b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14","asset_updated_at":"2017/03/14 05:55:36 +0700","asset_file_name":"130360left2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60557,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":254456,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/14 05:55:36 +0700","modified_at":"2017/03/14 05:55:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/14 05:55:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: