นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_051260nstda3 {"modified_at":"2017/12/05 17:04:05 +0700","id":61911,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"051260NSTDA3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/05 17:04:05 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e17\u0e0a.","created_at":"2017/12/05 17:04:01 +0700","asset_updated_at":"2017/12/05 17:04:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":215143}
  • Small_051260nstda2 {"modified_at":"2017/12/05 17:03:38 +0700","id":61910,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"051260NSTDA2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/05 17:03:38 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e17\u0e0a.","created_at":"2017/12/05 17:03:34 +0700","asset_updated_at":"2017/12/05 17:03:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":307912}
  • Small_051260nstda {"modified_at":"2017/12/05 17:02:49 +0700","id":61908,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"051260NSTDA.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/05 17:02:49 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e17\u0e0a.","created_at":"2017/12/05 17:02:42 +0700","asset_updated_at":"2017/12/05 17:02:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":305709}
  • Small_051260nstda10 {"modified_at":"2017/12/05 16:59:24 +0700","id":61907,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"051260NSTDA10.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/05 16:59:24 +0700","media_folder_id":220,"description":"tsen","created_at":"2017/12/05 16:59:18 +0700","asset_updated_at":"2017/12/05 16:59:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":165480}
  • Small_051260nstda9 {"modified_at":"2017/12/05 16:58:51 +0700","id":61906,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"051260NSTDA9.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/05 16:58:51 +0700","media_folder_id":220,"description":"tsen","created_at":"2017/12/05 16:58:48 +0700","asset_updated_at":"2017/12/05 16:58:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":191266}
  • Small_051260nstda8 {"modified_at":"2017/12/05 16:44:05 +0700","id":61905,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"051260NSTDA8.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/05 16:44:05 +0700","media_folder_id":220,"description":"TSEN","created_at":"2017/12/05 16:43:58 +0700","asset_updated_at":"2017/12/05 16:43:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":222266}
  • Small_051260nstda7 {"modified_at":"2017/12/05 16:43:28 +0700","id":61904,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"051260NSTDA7.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/05 16:43:28 +0700","media_folder_id":220,"description":"TSEN","created_at":"2017/12/05 16:43:25 +0700","asset_updated_at":"2017/12/05 16:43:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":245387}
  • Small_051260nstda6 {"modified_at":"2017/12/05 16:43:00 +0700","id":61903,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"051260NSTDA6.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/05 16:43:00 +0700","media_folder_id":220,"description":"TSEN","created_at":"2017/12/05 16:42:56 +0700","asset_updated_at":"2017/12/05 16:42:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":194307}
  • Small_00 {"modified_at":"2017/10/01 12:49:50 +0700","id":61736,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"00.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/01 12:49:50 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a \u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","created_at":"2017/10/01 12:49:45 +0700","asset_updated_at":"2017/10/01 12:49:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":244809}
ขนาดย่อ: