นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_051260nstda3 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/05 17:04:05 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":215143,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61911,"created_at":"2017/12/05 17:04:01 +0700","asset_file_name":"051260NSTDA3.JPG","updated_at":"2017/12/05 17:04:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/05 17:04:01 +0700","description":"\u0e2a\u0e27\u0e17\u0e0a.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_051260nstda2 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/05 17:03:38 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":307912,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61910,"created_at":"2017/12/05 17:03:34 +0700","asset_file_name":"051260NSTDA2.JPG","updated_at":"2017/12/05 17:03:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/05 17:03:34 +0700","description":"\u0e2a\u0e27\u0e17\u0e0a.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_051260nstda {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/05 17:02:49 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":305709,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61908,"created_at":"2017/12/05 17:02:42 +0700","asset_file_name":"051260NSTDA.JPG","updated_at":"2017/12/05 17:02:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/05 17:02:42 +0700","description":"\u0e2a\u0e27\u0e17\u0e0a.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_051260nstda10 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/05 16:59:24 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":165480,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61907,"created_at":"2017/12/05 16:59:18 +0700","asset_file_name":"051260NSTDA10.JPG","updated_at":"2017/12/05 16:59:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/05 16:59:18 +0700","description":"tsen","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_051260nstda9 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/05 16:58:51 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":191266,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61906,"created_at":"2017/12/05 16:58:48 +0700","asset_file_name":"051260NSTDA9.JPG","updated_at":"2017/12/05 16:58:51 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/05 16:58:48 +0700","description":"tsen","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_051260nstda8 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/05 16:44:05 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":222266,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61905,"created_at":"2017/12/05 16:43:58 +0700","asset_file_name":"051260NSTDA8.JPG","updated_at":"2017/12/05 16:44:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/05 16:43:58 +0700","description":"TSEN","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_051260nstda7 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/05 16:43:28 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":245387,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61904,"created_at":"2017/12/05 16:43:25 +0700","asset_file_name":"051260NSTDA7.JPG","updated_at":"2017/12/05 16:43:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/05 16:43:25 +0700","description":"TSEN","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_051260nstda6 {"commentable":true,"modified_at":"2017/12/05 16:43:00 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":194307,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61903,"created_at":"2017/12/05 16:42:56 +0700","asset_file_name":"051260NSTDA6.JPG","updated_at":"2017/12/05 16:43:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/12/05 16:42:56 +0700","description":"TSEN","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_00 {"commentable":true,"modified_at":"2017/10/01 12:49:50 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":244809,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61736,"created_at":"2017/10/01 12:49:45 +0700","asset_file_name":"00.jpg","updated_at":"2017/10/01 12:49:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/10/01 12:49:45 +0700","description":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a \u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: