นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_130360left1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e27\u0e0b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14","asset_updated_at":"2017/03/14 05:55:06 +0700","asset_file_name":"130360left1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60556,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":256252,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/14 05:55:06 +0700","modified_at":"2017/03/14 05:55:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/14 05:55:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_120360hplc3 {"member_only_commentable":false,"description":"outlet valve","asset_updated_at":"2017/03/12 14:09:56 +0700","asset_file_name":"120360HPLC3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60548,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118322,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/12 14:09:56 +0700","modified_at":"2017/03/12 14:10:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/12 14:10:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_120360hplc2 {"member_only_commentable":false,"description":"outlet valve","asset_updated_at":"2017/03/12 14:09:14 +0700","asset_file_name":"120360HPLC2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60547,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":187089,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/12 14:09:14 +0700","modified_at":"2017/03/12 14:09:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/12 14:09:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_120360hplc1 {"member_only_commentable":false,"description":"HPLC pump head","asset_updated_at":"2017/03/12 14:08:29 +0700","asset_file_name":"120360HPLC1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60546,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":198407,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/12 14:08:29 +0700","modified_at":"2017/03/12 14:08:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/12 14:08:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_120360tga3 {"member_only_commentable":false,"description":"TGA","asset_updated_at":"2017/03/12 14:07:35 +0700","asset_file_name":"120360tga3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60545,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":208675,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/12 14:07:35 +0700","modified_at":"2017/03/12 14:07:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/12 14:07:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_120360tga1 {"member_only_commentable":false,"description":"Gas Selector ","asset_updated_at":"2017/03/12 14:06:57 +0700","asset_file_name":"120360tga1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60544,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":246337,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/12 14:06:57 +0700","modified_at":"2017/03/12 14:07:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/12 14:07:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_050260yaha5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e30\u0e2b\u0e32","asset_updated_at":"2017/03/05 18:35:57 +0700","asset_file_name":"050260yaha5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60529,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":179175,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/05 18:35:57 +0700","modified_at":"2017/03/05 18:36:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/05 18:36:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_050260yaha4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e30\u0e2b\u0e32","asset_updated_at":"2017/03/05 18:35:36 +0700","asset_file_name":"050260yaha4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60528,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":146274,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/05 18:35:36 +0700","modified_at":"2017/03/05 18:35:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/05 18:35:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_050260yaha3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e30\u0e2b\u0e32","asset_updated_at":"2017/03/05 18:35:03 +0700","asset_file_name":"050260yaha3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60527,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":165233,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/05 18:35:03 +0700","modified_at":"2017/03/05 18:35:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/05 18:35:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_050260yaha2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e30\u0e2b\u0e32","asset_updated_at":"2017/03/05 18:34:30 +0700","asset_file_name":"050260yaha2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60526,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":223682,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/03/05 18:34:30 +0700","modified_at":"2017/03/05 18:34:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/05 18:34:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_280260tworoll6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2017/02/28 20:23:16 +0700","asset_file_name":"280260tworoll6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60514,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":250409,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/02/28 20:23:16 +0700","modified_at":"2017/02/28 20:23:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/28 20:23:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_280260tworoll5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e32\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19","asset_updated_at":"2017/02/28 20:21:51 +0700","asset_file_name":"280260tworoll5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60513,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":219500,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/02/28 20:21:51 +0700","modified_at":"2017/02/28 20:21:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/28 20:21:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_280260tworoll4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2017/02/28 20:20:48 +0700","asset_file_name":"280260tworoll4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60512,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":284659,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/02/28 20:20:48 +0700","modified_at":"2017/02/28 20:20:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/28 20:20:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_280260tworoll3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e2a\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c \u0e2a\u0e15\u0e39\u0e25","asset_updated_at":"2017/02/28 20:19:43 +0700","asset_file_name":"280260tworoll3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60511,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":210738,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/02/28 20:19:43 +0700","modified_at":"2017/02/28 20:19:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/28 20:19:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_280260tworoll2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e07 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e2a\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c","asset_updated_at":"2017/02/28 20:18:42 +0700","asset_file_name":"280260tworoll2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60510,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":209110,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/02/28 20:18:42 +0700","modified_at":"2017/02/28 20:18:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/28 20:18:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_280260tworoll1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e07 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e2a\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c","asset_updated_at":"2017/02/28 20:18:03 +0700","asset_file_name":"280260tworoll1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60509,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":206488,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/02/28 20:18:03 +0700","modified_at":"2017/02/28 20:18:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/28 20:18:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_280260tworol8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e07 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e2a\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c","asset_updated_at":"2017/02/28 20:16:56 +0700","asset_file_name":"280260tworol8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60508,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":227254,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/02/28 20:16:56 +0700","modified_at":"2017/02/28 20:17:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/28 20:17:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_260260old2 {"member_only_commentable":false,"description":"select valve","asset_updated_at":"2017/02/26 20:09:14 +0700","asset_file_name":"260260old2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60501,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":238301,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/02/26 20:09:14 +0700","modified_at":"2017/02/26 20:09:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/26 20:09:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_260260old1 {"member_only_commentable":false,"description":"MPPC for XRF","asset_updated_at":"2017/02/26 20:08:38 +0700","asset_file_name":"260260old1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60500,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":268457,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/02/26 20:08:38 +0700","modified_at":"2017/02/26 20:08:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/26 20:08:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_190260work5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/02/19 20:07:39 +0700","asset_file_name":"190260work5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60349,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":172781,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/02/19 20:07:39 +0700","modified_at":"2017/02/19 20:07:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/19 20:07:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_190260work4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/02/19 20:07:15 +0700","asset_file_name":"190260work4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60348,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":165759,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/02/19 20:07:15 +0700","modified_at":"2017/02/19 20:07:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/19 20:07:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_190260work3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/02/19 20:06:51 +0700","asset_file_name":"190260work3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60347,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":199100,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/02/19 20:06:51 +0700","modified_at":"2017/02/19 20:06:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/19 20:06:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_190260work2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/02/19 20:06:19 +0700","asset_file_name":"190260work2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60346,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":152939,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/02/19 20:06:19 +0700","modified_at":"2017/02/19 20:06:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/19 20:06:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_190260work1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e48\u0e32\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2017/02/19 20:05:54 +0700","asset_file_name":"190260work1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60345,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":209456,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/02/19 20:05:54 +0700","modified_at":"2017/02/19 20:06:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/19 20:06:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_130260hood7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e33\u0e1a\u0e31\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","asset_updated_at":"2017/02/13 18:40:07 +0700","asset_file_name":"130260hood7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60333,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":221178,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/02/13 18:40:07 +0700","modified_at":"2017/02/13 18:40:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/13 18:40:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: