นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

Main > utai.t

No folder found
 • Ico64_261159kuband1 {"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e49\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2016/11/26 14:36:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59774,"deleted_at":null,"created_at":"2016/11/26 14:36:32 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"261159kuband1.JPG","updated_at":"2016/11/26 14:36:39 +0700","modified_at":"2016/11/26 14:36:39 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":235202,"last_commented_at":null}
 • Ico64_201159valvetga5 {"description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c","asset_updated_at":"2016/11/20 14:16:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59753,"deleted_at":null,"created_at":"2016/11/20 14:16:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"201159valveTGA5.JPG","updated_at":"2016/11/20 14:16:44 +0700","modified_at":"2016/11/20 14:16:44 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":160432,"last_commented_at":null}
 • Ico64_201159valvetga8 {"description":"\u0e27\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e27\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e41\u0e01\u0e4a\u0e2a","asset_updated_at":"2016/11/20 14:15:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59752,"deleted_at":null,"created_at":"2016/11/20 14:15:47 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"201159valveTGA8.JPG","updated_at":"2016/11/20 14:15:52 +0700","modified_at":"2016/11/20 14:15:52 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":265773,"last_commented_at":null}
 • Ico64_201159valvetga {"description":"TGA \u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c","asset_updated_at":"2016/11/20 14:14:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59751,"deleted_at":null,"created_at":"2016/11/20 14:14:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"201159valveTGA.JPG","updated_at":"2016/11/20 14:14:24 +0700","modified_at":"2016/11/20 14:14:24 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":226616,"last_commented_at":null}
 • Ico64_171159mass1 {"description":"mass","asset_updated_at":"2016/11/19 13:54:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59731,"deleted_at":null,"created_at":"2016/11/19 13:54:12 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"171159mass1.JPG","updated_at":"2016/11/19 13:54:16 +0700","modified_at":"2016/11/19 13:54:16 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":328595,"last_commented_at":null}
 • Ico64_171159mass {"description":"MASS","asset_updated_at":"2016/11/19 13:53:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59730,"deleted_at":null,"created_at":"2016/11/19 13:53:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"171159mass.JPG","updated_at":"2016/11/19 13:53:24 +0700","modified_at":"2016/11/19 13:53:24 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":343494,"last_commented_at":null}
 • Ico64_191159passionfruit4 {"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","asset_updated_at":"2016/11/19 10:46:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59729,"deleted_at":null,"created_at":"2016/11/19 10:46:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"191159Passionfruit4.jpg","updated_at":"2016/11/19 10:46:26 +0700","modified_at":"2016/11/19 10:46:26 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":221458,"last_commented_at":null}
 • Ico64_191159passionfruit3 {"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","asset_updated_at":"2016/11/19 10:45:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59728,"deleted_at":null,"created_at":"2016/11/19 10:45:58 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"191159Passionfruit3.jpg","updated_at":"2016/11/19 10:46:04 +0700","modified_at":"2016/11/19 10:46:04 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":233760,"last_commented_at":null}
 • Ico64_191159passionfruit2 {"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","asset_updated_at":"2016/11/19 10:45:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59727,"deleted_at":null,"created_at":"2016/11/19 10:45:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"191159Passionfruit2.jpg","updated_at":"2016/11/19 10:45:17 +0700","modified_at":"2016/11/19 10:45:17 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":249413,"last_commented_at":null}
 • Ico64_191159passionfruit1 {"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","asset_updated_at":"2016/11/19 10:44:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59726,"deleted_at":null,"created_at":"2016/11/19 10:44:51 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"191159Passionfruit1.jpg","updated_at":"2016/11/19 10:44:55 +0700","modified_at":"2016/11/19 10:44:55 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":229898,"last_commented_at":null}
 • Ico64_191159passionfruit {"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","asset_updated_at":"2016/11/19 10:44:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59725,"deleted_at":null,"created_at":"2016/11/19 10:44:32 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"191159Passionfruit.jpg","updated_at":"2016/11/19 10:44:38 +0700","modified_at":"2016/11/19 10:44:38 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":216800,"last_commented_at":null}
 • Ico64_131159gcms1 {"description":"GC-MS Agilent","asset_updated_at":"2016/11/13 10:36:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59678,"deleted_at":null,"created_at":"2016/11/13 10:36:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"131159GCMS1.JPG","updated_at":"2016/11/13 10:36:50 +0700","modified_at":"2016/11/13 10:36:50 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":185976,"last_commented_at":null}
 • Ico64_131159gcdiagram {"description":"Diagram GC-MS","asset_updated_at":"2016/11/13 10:36:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59677,"deleted_at":null,"created_at":"2016/11/13 10:36:08 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"131159GCDiagram.JPG","updated_at":"2016/11/13 10:36:12 +0700","modified_at":"2016/11/13 10:36:12 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":190365,"last_commented_at":null}
 • Ico64_061159waterpump2 {"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e31\u0e4a\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e16\u0e31\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e14\u0e32\u0e25","asset_updated_at":"2016/11/06 13:36:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59634,"deleted_at":null,"created_at":"2016/11/06 13:36:54 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"061159waterpump2.JPG","updated_at":"2016/11/06 13:37:00 +0700","modified_at":"2016/11/06 13:37:00 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":298748,"last_commented_at":null}
 • Ico64_061159filtertrap3 {"description":"\u0e44\u0e2a\u0e49\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","asset_updated_at":"2016/11/06 13:36:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59633,"deleted_at":null,"created_at":"2016/11/06 13:36:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"061159filtertrap3.JPG","updated_at":"2016/11/06 13:36:08 +0700","modified_at":"2016/11/06 13:36:08 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":285895,"last_commented_at":null}
 • Ico64_061159waterpump1 {"description":"\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e40\u0e2e\u0e35\u0e22\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e17\u0e38\u0e01\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e27","asset_updated_at":"2016/11/06 13:35:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59632,"deleted_at":null,"created_at":"2016/11/06 13:35:15 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"061159waterpump1.JPG","updated_at":"2016/11/06 13:35:21 +0700","modified_at":"2016/11/06 13:35:21 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":340255,"last_commented_at":null}
 • Ico64_061159filtertrap2 {"description":"\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e44\u0e2a\u0e49\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2016/11/06 13:34:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59631,"deleted_at":null,"created_at":"2016/11/06 13:34:28 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"061159filtertrap2.JPG","updated_at":"2016/11/06 13:34:34 +0700","modified_at":"2016/11/06 13:34:34 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":323141,"last_commented_at":null}
 • Ico64_061159filtertrap1 {"description":"\u0e44\u0e2a\u0e49\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e01","asset_updated_at":"2016/11/06 13:33:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59630,"deleted_at":null,"created_at":"2016/11/06 13:33:37 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"061159filtertrap1.JPG","updated_at":"2016/11/06 13:33:42 +0700","modified_at":"2016/11/06 13:33:42 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":382576,"last_commented_at":null}
 • Ico64_061159filtertrap {"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e14\u0e31\u0e01\u0e15\u0e30\u0e01\u0e25\u0e31\u0e48\u0e19\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e4a\u0e21","asset_updated_at":"2016/11/06 13:32:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59629,"deleted_at":null,"created_at":"2016/11/06 13:32:58 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"061159filtertrap.JPG","updated_at":"2016/11/06 13:33:05 +0700","modified_at":"2016/11/06 13:33:05 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":304336,"last_commented_at":null}
 • Ico64_061159control {"description":"\u0e15\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e31\u0e4a\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2016/11/06 13:32:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59628,"deleted_at":null,"created_at":"2016/11/06 13:32:20 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"061159control.JPG","updated_at":"2016/11/06 13:32:28 +0700","modified_at":"2016/11/06 13:32:28 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":212799,"last_commented_at":null}
 • Ico64_011159spraynozzles {"description":"spray head","asset_updated_at":"2016/11/03 15:39:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59607,"deleted_at":null,"created_at":"2016/11/03 15:39:33 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"011159SprayNozzles.jpg","updated_at":"2016/11/03 15:40:54 +0700","modified_at":"2016/11/03 15:40:54 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":157880,"last_commented_at":null}
 • Ico64_01159spary1 {"description":"cooling system","asset_updated_at":"2016/11/03 15:38:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59606,"deleted_at":null,"created_at":"2016/11/03 15:38:25 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"01159spary1.JPG","updated_at":"2016/11/03 15:38:31 +0700","modified_at":"2016/11/03 15:38:31 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":203427,"last_commented_at":null}
 • Ico64_311059watersystem1 {"description":"supply water Diagram","asset_updated_at":"2016/10/31 18:47:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59599,"deleted_at":null,"created_at":"2016/10/31 18:47:17 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"311059watersystem1.JPG","updated_at":"2016/10/31 18:47:21 +0700","modified_at":"2016/10/31 18:47:21 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":195575,"last_commented_at":null}
 • Ico64_311059di6 {"description":"water tray","asset_updated_at":"2016/10/31 18:43:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59598,"deleted_at":null,"created_at":"2016/10/31 18:43:15 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"311059DI6.JPG","updated_at":"2016/10/31 18:43:18 +0700","modified_at":"2016/10/31 18:43:18 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":192548,"last_commented_at":null}
 • Ico64_311059di3 {"description":"water thank","asset_updated_at":"2016/10/31 18:41:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59597,"deleted_at":null,"created_at":"2016/10/31 18:41:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"311059DI3.JPG","updated_at":"2016/10/31 18:41:56 +0700","modified_at":"2016/10/31 18:41:56 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":163724,"last_commented_at":null}
 • Ico64_311059di2 {"description":"RO water","asset_updated_at":"2016/10/31 18:39:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59596,"deleted_at":null,"created_at":"2016/10/31 18:39:41 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"311059DI2.JPG","updated_at":"2016/10/31 18:39:44 +0700","modified_at":"2016/10/31 18:39:44 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":206370,"last_commented_at":null}
 • Ico64_311059di1 {"description":"water filter","asset_updated_at":"2016/10/31 18:38:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59595,"deleted_at":null,"created_at":"2016/10/31 18:38:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"311059DI1.JPG","updated_at":"2016/10/31 18:38:42 +0700","modified_at":"2016/10/31 18:38:42 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":200901,"last_commented_at":null}
 • Ico64_311059weatering {"description":"weathering tester","asset_updated_at":"2016/10/31 18:37:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59594,"deleted_at":null,"created_at":"2016/10/31 18:37:06 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"311059weatering.JPG","updated_at":"2016/10/31 18:37:10 +0700","modified_at":"2016/10/31 18:37:10 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":176389,"last_commented_at":null}
 • Ico64_291059biohin4 {"description":"\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e39 \u0e2b\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2016/10/29 11:40:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59554,"deleted_at":null,"created_at":"2016/10/29 11:40:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"291059BioHin4.JPG","updated_at":"2016/10/29 11:41:04 +0700","modified_at":"2016/10/29 11:41:04 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":280560,"last_commented_at":null}
 • Ico64_291059biohin3 {"description":"\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e39 \u0e2b\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2016/10/29 11:40:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59553,"deleted_at":null,"created_at":"2016/10/29 11:40:34 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"291059BioHin3.JPG","updated_at":"2016/10/29 11:40:37 +0700","modified_at":"2016/10/29 11:40:37 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":224968,"last_commented_at":null}
 • Ico64_291059biohin2 {"description":"\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2016/10/29 11:39:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59552,"deleted_at":null,"created_at":"2016/10/29 11:39:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"291059BioHin2.JPG","updated_at":"2016/10/29 11:40:00 +0700","modified_at":"2016/10/29 11:40:00 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":276036,"last_commented_at":null}
 • Ico64_291059biohin1 {"description":"\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e35\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2016/10/29 11:39:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59551,"deleted_at":null,"created_at":"2016/10/29 11:39:10 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"291059BioHin1.JPG","updated_at":"2016/10/29 11:39:13 +0700","modified_at":"2016/10/29 11:39:13 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":251011,"last_commented_at":null}
 • Ico64_211059shanghai5 {"description":"\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e32\u0e44\u0e1b \u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2016/10/22 10:24:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59523,"deleted_at":null,"created_at":"2016/10/22 10:24:34 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"211059Shanghai5.JPG","updated_at":"2016/10/22 10:24:37 +0700","modified_at":"2016/10/22 10:24:37 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":227792,"last_commented_at":null}
 • Ico64_211059shanghai4 {"description":"speed WiFi","asset_updated_at":"2016/10/22 10:23:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59522,"deleted_at":null,"created_at":"2016/10/22 10:23:40 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"211059Shanghai4.JPG","updated_at":"2016/10/22 10:23:46 +0700","modified_at":"2016/10/22 10:23:46 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":169175,"last_commented_at":null}
 • Ico64_211059shanghai3 {"description":"WiFi Hotel","asset_updated_at":"2016/10/22 10:23:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59521,"deleted_at":null,"created_at":"2016/10/22 10:23:02 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"211059Shanghai3.JPG","updated_at":"2016/10/22 10:23:04 +0700","modified_at":"2016/10/22 10:23:04 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":219953,"last_commented_at":null}
 • Ico64_211059shanghai2 {"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e23\u0e32\u0e08\u0e23\u0e43\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","asset_updated_at":"2016/10/22 10:22:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59520,"deleted_at":null,"created_at":"2016/10/22 10:22:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"211059Shanghai2.JPG","updated_at":"2016/10/22 10:22:07 +0700","modified_at":"2016/10/22 10:22:07 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":242406,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: