นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

Main > utai.t

No folder found
 • Ico64_261159kuband1 {"modified_at":"2016/11/26 14:36:39 +0700","id":59774,"asset_file_size":235202,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/26 14:36:32 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e49\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/11/26 14:36:39 +0700","asset_updated_at":"2016/11/26 14:36:32 +0700","asset_file_name":"261159kuband1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_201159valvetga5 {"modified_at":"2016/11/20 14:16:44 +0700","id":59753,"asset_file_size":160432,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/20 14:16:38 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/11/20 14:16:44 +0700","asset_updated_at":"2016/11/20 14:16:38 +0700","asset_file_name":"201159valveTGA5.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_201159valvetga8 {"modified_at":"2016/11/20 14:15:52 +0700","id":59752,"asset_file_size":265773,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/20 14:15:47 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e27\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e27\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e41\u0e01\u0e4a\u0e2a","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/11/20 14:15:52 +0700","asset_updated_at":"2016/11/20 14:15:47 +0700","asset_file_name":"201159valveTGA8.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_201159valvetga {"modified_at":"2016/11/20 14:14:24 +0700","id":59751,"asset_file_size":226616,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/20 14:14:22 +0700","comment_counter":0,"description":"TGA \u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/11/20 14:14:24 +0700","asset_updated_at":"2016/11/20 14:14:22 +0700","asset_file_name":"201159valveTGA.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_171159mass1 {"modified_at":"2016/11/19 13:54:16 +0700","id":59731,"asset_file_size":328595,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/19 13:54:12 +0700","comment_counter":0,"description":"mass","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/11/19 13:54:16 +0700","asset_updated_at":"2016/11/19 13:54:12 +0700","asset_file_name":"171159mass1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_171159mass {"modified_at":"2016/11/19 13:53:24 +0700","id":59730,"asset_file_size":343494,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/19 13:53:21 +0700","comment_counter":0,"description":"MASS","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/11/19 13:53:24 +0700","asset_updated_at":"2016/11/19 13:53:21 +0700","asset_file_name":"171159mass.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_191159passionfruit4 {"modified_at":"2016/11/19 10:46:26 +0700","id":59729,"asset_file_size":221458,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/19 10:46:21 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/11/19 10:46:26 +0700","asset_updated_at":"2016/11/19 10:46:21 +0700","asset_file_name":"191159Passionfruit4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_191159passionfruit3 {"modified_at":"2016/11/19 10:46:04 +0700","id":59728,"asset_file_size":233760,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/19 10:45:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/11/19 10:46:04 +0700","asset_updated_at":"2016/11/19 10:45:58 +0700","asset_file_name":"191159Passionfruit3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_191159passionfruit2 {"modified_at":"2016/11/19 10:45:17 +0700","id":59727,"asset_file_size":249413,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/19 10:45:11 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/11/19 10:45:17 +0700","asset_updated_at":"2016/11/19 10:45:11 +0700","asset_file_name":"191159Passionfruit2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_191159passionfruit1 {"modified_at":"2016/11/19 10:44:55 +0700","id":59726,"asset_file_size":229898,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/19 10:44:51 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/11/19 10:44:55 +0700","asset_updated_at":"2016/11/19 10:44:51 +0700","asset_file_name":"191159Passionfruit1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_191159passionfruit {"modified_at":"2016/11/19 10:44:38 +0700","id":59725,"asset_file_size":216800,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/19 10:44:32 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/11/19 10:44:38 +0700","asset_updated_at":"2016/11/19 10:44:32 +0700","asset_file_name":"191159Passionfruit.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_131159gcms1 {"modified_at":"2016/11/13 10:36:50 +0700","id":59678,"asset_file_size":185976,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/13 10:36:46 +0700","comment_counter":0,"description":"GC-MS Agilent","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/11/13 10:36:50 +0700","asset_updated_at":"2016/11/13 10:36:46 +0700","asset_file_name":"131159GCMS1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_131159gcdiagram {"modified_at":"2016/11/13 10:36:12 +0700","id":59677,"asset_file_size":190365,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/13 10:36:08 +0700","comment_counter":0,"description":"Diagram GC-MS","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/11/13 10:36:12 +0700","asset_updated_at":"2016/11/13 10:36:08 +0700","asset_file_name":"131159GCDiagram.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_061159waterpump2 {"modified_at":"2016/11/06 13:37:00 +0700","id":59634,"asset_file_size":298748,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/06 13:36:54 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e31\u0e4a\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e16\u0e31\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e14\u0e32\u0e25","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/11/06 13:37:00 +0700","asset_updated_at":"2016/11/06 13:36:54 +0700","asset_file_name":"061159waterpump2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_061159filtertrap3 {"modified_at":"2016/11/06 13:36:08 +0700","id":59633,"asset_file_size":285895,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/06 13:36:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e2a\u0e49\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/11/06 13:36:08 +0700","asset_updated_at":"2016/11/06 13:36:05 +0700","asset_file_name":"061159filtertrap3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_061159waterpump1 {"modified_at":"2016/11/06 13:35:21 +0700","id":59632,"asset_file_size":340255,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/06 13:35:15 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e40\u0e2e\u0e35\u0e22\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e17\u0e38\u0e01\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e27","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/11/06 13:35:21 +0700","asset_updated_at":"2016/11/06 13:35:15 +0700","asset_file_name":"061159waterpump1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_061159filtertrap2 {"modified_at":"2016/11/06 13:34:34 +0700","id":59631,"asset_file_size":323141,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/06 13:34:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e44\u0e2a\u0e49\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/11/06 13:34:34 +0700","asset_updated_at":"2016/11/06 13:34:28 +0700","asset_file_name":"061159filtertrap2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_061159filtertrap1 {"modified_at":"2016/11/06 13:33:42 +0700","id":59630,"asset_file_size":382576,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/06 13:33:37 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e2a\u0e49\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e01","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/11/06 13:33:42 +0700","asset_updated_at":"2016/11/06 13:33:37 +0700","asset_file_name":"061159filtertrap1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_061159filtertrap {"modified_at":"2016/11/06 13:33:05 +0700","id":59629,"asset_file_size":304336,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/06 13:32:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e14\u0e31\u0e01\u0e15\u0e30\u0e01\u0e25\u0e31\u0e48\u0e19\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e4a\u0e21","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/11/06 13:33:05 +0700","asset_updated_at":"2016/11/06 13:32:58 +0700","asset_file_name":"061159filtertrap.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_061159control {"modified_at":"2016/11/06 13:32:28 +0700","id":59628,"asset_file_size":212799,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/06 13:32:20 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e15\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e31\u0e4a\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/11/06 13:32:28 +0700","asset_updated_at":"2016/11/06 13:32:20 +0700","asset_file_name":"061159control.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_011159spraynozzles {"modified_at":"2016/11/03 15:40:54 +0700","id":59607,"asset_file_size":157880,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/03 15:39:33 +0700","comment_counter":0,"description":"spray head","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/11/03 15:40:54 +0700","asset_updated_at":"2016/11/03 15:39:33 +0700","asset_file_name":"011159SprayNozzles.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_01159spary1 {"modified_at":"2016/11/03 15:38:31 +0700","id":59606,"asset_file_size":203427,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/11/03 15:38:25 +0700","comment_counter":0,"description":"cooling system","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/11/03 15:38:31 +0700","asset_updated_at":"2016/11/03 15:38:25 +0700","asset_file_name":"01159spary1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_311059watersystem1 {"modified_at":"2016/10/31 18:47:21 +0700","id":59599,"asset_file_size":195575,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/31 18:47:17 +0700","comment_counter":0,"description":"supply water Diagram","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/31 18:47:21 +0700","asset_updated_at":"2016/10/31 18:47:17 +0700","asset_file_name":"311059watersystem1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_311059di6 {"modified_at":"2016/10/31 18:43:18 +0700","id":59598,"asset_file_size":192548,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/31 18:43:15 +0700","comment_counter":0,"description":"water tray","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/31 18:43:18 +0700","asset_updated_at":"2016/10/31 18:43:15 +0700","asset_file_name":"311059DI6.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_311059di3 {"modified_at":"2016/10/31 18:41:56 +0700","id":59597,"asset_file_size":163724,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/31 18:41:53 +0700","comment_counter":0,"description":"water thank","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/31 18:41:56 +0700","asset_updated_at":"2016/10/31 18:41:53 +0700","asset_file_name":"311059DI3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_311059di2 {"modified_at":"2016/10/31 18:39:44 +0700","id":59596,"asset_file_size":206370,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/31 18:39:41 +0700","comment_counter":0,"description":"RO water","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/31 18:39:44 +0700","asset_updated_at":"2016/10/31 18:39:41 +0700","asset_file_name":"311059DI2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_311059di1 {"modified_at":"2016/10/31 18:38:42 +0700","id":59595,"asset_file_size":200901,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/31 18:38:38 +0700","comment_counter":0,"description":"water filter","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/31 18:38:42 +0700","asset_updated_at":"2016/10/31 18:38:38 +0700","asset_file_name":"311059DI1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_311059weatering {"modified_at":"2016/10/31 18:37:10 +0700","id":59594,"asset_file_size":176389,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/31 18:37:06 +0700","comment_counter":0,"description":"weathering tester","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/31 18:37:10 +0700","asset_updated_at":"2016/10/31 18:37:06 +0700","asset_file_name":"311059weatering.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_291059biohin4 {"modified_at":"2016/10/29 11:41:04 +0700","id":59554,"asset_file_size":280560,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/29 11:40:57 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e39 \u0e2b\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e34\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/29 11:41:04 +0700","asset_updated_at":"2016/10/29 11:40:57 +0700","asset_file_name":"291059BioHin4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_291059biohin3 {"modified_at":"2016/10/29 11:40:37 +0700","id":59553,"asset_file_size":224968,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/29 11:40:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e39 \u0e2b\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e34\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/29 11:40:37 +0700","asset_updated_at":"2016/10/29 11:40:34 +0700","asset_file_name":"291059BioHin3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_291059biohin2 {"modified_at":"2016/10/29 11:40:00 +0700","id":59552,"asset_file_size":276036,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/29 11:39:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/29 11:40:00 +0700","asset_updated_at":"2016/10/29 11:39:53 +0700","asset_file_name":"291059BioHin2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_291059biohin1 {"modified_at":"2016/10/29 11:39:13 +0700","id":59551,"asset_file_size":251011,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/29 11:39:10 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e35\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/29 11:39:13 +0700","asset_updated_at":"2016/10/29 11:39:10 +0700","asset_file_name":"291059BioHin1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_211059shanghai5 {"modified_at":"2016/10/22 10:24:37 +0700","id":59523,"asset_file_size":227792,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/22 10:24:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e32\u0e44\u0e1b \u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/22 10:24:37 +0700","asset_updated_at":"2016/10/22 10:24:34 +0700","asset_file_name":"211059Shanghai5.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_211059shanghai4 {"modified_at":"2016/10/22 10:23:46 +0700","id":59522,"asset_file_size":169175,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/22 10:23:40 +0700","comment_counter":0,"description":"speed WiFi","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/22 10:23:46 +0700","asset_updated_at":"2016/10/22 10:23:40 +0700","asset_file_name":"211059Shanghai4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_211059shanghai3 {"modified_at":"2016/10/22 10:23:04 +0700","id":59521,"asset_file_size":219953,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/22 10:23:02 +0700","comment_counter":0,"description":"WiFi Hotel","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/22 10:23:04 +0700","asset_updated_at":"2016/10/22 10:23:02 +0700","asset_file_name":"211059Shanghai3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Ico64_211059shanghai2 {"modified_at":"2016/10/22 10:22:07 +0700","id":59520,"asset_file_size":242406,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/10/22 10:22:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e23\u0e32\u0e08\u0e23\u0e43\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/10/22 10:22:07 +0700","asset_updated_at":"2016/10/22 10:22:05 +0700","asset_file_name":"211059Shanghai2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: