นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_261159kuband1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/26 14:36:39 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":235202,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59774,"created_at":"2016/11/26 14:36:32 +0700","asset_file_name":"261159kuband1.JPG","updated_at":"2016/11/26 14:36:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/26 14:36:32 +0700","description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e49\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_201159valvetga5 {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/20 14:16:44 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":160432,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59753,"created_at":"2016/11/20 14:16:38 +0700","asset_file_name":"201159valveTGA5.JPG","updated_at":"2016/11/20 14:16:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/20 14:16:38 +0700","description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_201159valvetga8 {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/20 14:15:52 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":265773,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59752,"created_at":"2016/11/20 14:15:47 +0700","asset_file_name":"201159valveTGA8.JPG","updated_at":"2016/11/20 14:15:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/20 14:15:47 +0700","description":"\u0e27\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e27\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e41\u0e01\u0e4a\u0e2a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_201159valvetga {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/20 14:14:24 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":226616,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59751,"created_at":"2016/11/20 14:14:22 +0700","asset_file_name":"201159valveTGA.JPG","updated_at":"2016/11/20 14:14:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/20 14:14:22 +0700","description":"TGA \u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_171159mass1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/19 13:54:16 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":328595,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59731,"created_at":"2016/11/19 13:54:12 +0700","asset_file_name":"171159mass1.JPG","updated_at":"2016/11/19 13:54:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/19 13:54:12 +0700","description":"mass","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_171159mass {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/19 13:53:24 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":343494,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59730,"created_at":"2016/11/19 13:53:21 +0700","asset_file_name":"171159mass.JPG","updated_at":"2016/11/19 13:53:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/19 13:53:21 +0700","description":"MASS","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_191159passionfruit4 {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/19 10:46:26 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":221458,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59729,"created_at":"2016/11/19 10:46:21 +0700","asset_file_name":"191159Passionfruit4.jpg","updated_at":"2016/11/19 10:46:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/19 10:46:21 +0700","description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_191159passionfruit3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/19 10:46:04 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":233760,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59728,"created_at":"2016/11/19 10:45:58 +0700","asset_file_name":"191159Passionfruit3.jpg","updated_at":"2016/11/19 10:46:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/19 10:45:58 +0700","description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_191159passionfruit2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/19 10:45:17 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":249413,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59727,"created_at":"2016/11/19 10:45:11 +0700","asset_file_name":"191159Passionfruit2.jpg","updated_at":"2016/11/19 10:45:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/19 10:45:11 +0700","description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_191159passionfruit1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/19 10:44:55 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":229898,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59726,"created_at":"2016/11/19 10:44:51 +0700","asset_file_name":"191159Passionfruit1.jpg","updated_at":"2016/11/19 10:44:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/19 10:44:51 +0700","description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_191159passionfruit {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/19 10:44:38 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":216800,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59725,"created_at":"2016/11/19 10:44:32 +0700","asset_file_name":"191159Passionfruit.jpg","updated_at":"2016/11/19 10:44:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/19 10:44:32 +0700","description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e23\u0e2a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_131159gcms1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/13 10:36:50 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":185976,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59678,"created_at":"2016/11/13 10:36:46 +0700","asset_file_name":"131159GCMS1.JPG","updated_at":"2016/11/13 10:36:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/13 10:36:46 +0700","description":"GC-MS Agilent","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_131159gcdiagram {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/13 10:36:12 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":190365,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59677,"created_at":"2016/11/13 10:36:08 +0700","asset_file_name":"131159GCDiagram.JPG","updated_at":"2016/11/13 10:36:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/13 10:36:08 +0700","description":"Diagram GC-MS","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_061159waterpump2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/06 13:37:00 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":298748,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59634,"created_at":"2016/11/06 13:36:54 +0700","asset_file_name":"061159waterpump2.JPG","updated_at":"2016/11/06 13:37:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/06 13:36:54 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e31\u0e4a\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e16\u0e31\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e14\u0e32\u0e25","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_061159filtertrap3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/06 13:36:08 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":285895,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59633,"created_at":"2016/11/06 13:36:05 +0700","asset_file_name":"061159filtertrap3.JPG","updated_at":"2016/11/06 13:36:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/06 13:36:05 +0700","description":"\u0e44\u0e2a\u0e49\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_061159waterpump1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/06 13:35:21 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":340255,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59632,"created_at":"2016/11/06 13:35:15 +0700","asset_file_name":"061159waterpump1.JPG","updated_at":"2016/11/06 13:35:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/06 13:35:15 +0700","description":"\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e40\u0e2e\u0e35\u0e22\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e17\u0e38\u0e01\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e32\u0e27","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_061159filtertrap2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/06 13:34:34 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":323141,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59631,"created_at":"2016/11/06 13:34:28 +0700","asset_file_name":"061159filtertrap2.JPG","updated_at":"2016/11/06 13:34:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/06 13:34:28 +0700","description":"\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e44\u0e2a\u0e49\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_061159filtertrap1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/06 13:33:42 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":382576,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59630,"created_at":"2016/11/06 13:33:37 +0700","asset_file_name":"061159filtertrap1.JPG","updated_at":"2016/11/06 13:33:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/06 13:33:37 +0700","description":"\u0e44\u0e2a\u0e49\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_061159filtertrap {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/06 13:33:05 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":304336,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59629,"created_at":"2016/11/06 13:32:58 +0700","asset_file_name":"061159filtertrap.JPG","updated_at":"2016/11/06 13:33:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/06 13:32:58 +0700","description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e14\u0e31\u0e01\u0e15\u0e30\u0e01\u0e25\u0e31\u0e48\u0e19\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e4a\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_061159control {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/06 13:32:28 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":212799,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59628,"created_at":"2016/11/06 13:32:20 +0700","asset_file_name":"061159control.JPG","updated_at":"2016/11/06 13:32:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/06 13:32:20 +0700","description":"\u0e15\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1b\u0e31\u0e4a\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_011159spraynozzles {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/03 15:40:54 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":157880,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59607,"created_at":"2016/11/03 15:39:33 +0700","asset_file_name":"011159SprayNozzles.jpg","updated_at":"2016/11/03 15:40:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/03 15:39:33 +0700","description":"spray head","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_01159spary1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/11/03 15:38:31 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":203427,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59606,"created_at":"2016/11/03 15:38:25 +0700","asset_file_name":"01159spary1.JPG","updated_at":"2016/11/03 15:38:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/11/03 15:38:25 +0700","description":"cooling system","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_311059watersystem1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/10/31 18:47:21 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":195575,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59599,"created_at":"2016/10/31 18:47:17 +0700","asset_file_name":"311059watersystem1.JPG","updated_at":"2016/10/31 18:47:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/10/31 18:47:17 +0700","description":"supply water Diagram","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_311059di6 {"commentable":true,"modified_at":"2016/10/31 18:43:18 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":192548,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59598,"created_at":"2016/10/31 18:43:15 +0700","asset_file_name":"311059DI6.JPG","updated_at":"2016/10/31 18:43:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/10/31 18:43:15 +0700","description":"water tray","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_311059di3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/10/31 18:41:56 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":163724,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59597,"created_at":"2016/10/31 18:41:53 +0700","asset_file_name":"311059DI3.JPG","updated_at":"2016/10/31 18:41:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/10/31 18:41:53 +0700","description":"water thank","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_311059di2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/10/31 18:39:44 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":206370,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59596,"created_at":"2016/10/31 18:39:41 +0700","asset_file_name":"311059DI2.JPG","updated_at":"2016/10/31 18:39:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/10/31 18:39:41 +0700","description":"RO water","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_311059di1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/10/31 18:38:42 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":200901,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59595,"created_at":"2016/10/31 18:38:38 +0700","asset_file_name":"311059DI1.JPG","updated_at":"2016/10/31 18:38:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/10/31 18:38:38 +0700","description":"water filter","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_311059weatering {"commentable":true,"modified_at":"2016/10/31 18:37:10 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":176389,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59594,"created_at":"2016/10/31 18:37:06 +0700","asset_file_name":"311059weatering.JPG","updated_at":"2016/10/31 18:37:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/10/31 18:37:06 +0700","description":"weathering tester","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_291059biohin4 {"commentable":true,"modified_at":"2016/10/29 11:41:04 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":280560,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59554,"created_at":"2016/10/29 11:40:57 +0700","asset_file_name":"291059BioHin4.JPG","updated_at":"2016/10/29 11:41:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/10/29 11:40:57 +0700","description":"\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e39 \u0e2b\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e34\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_291059biohin3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/10/29 11:40:37 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":224968,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59553,"created_at":"2016/10/29 11:40:34 +0700","asset_file_name":"291059BioHin3.JPG","updated_at":"2016/10/29 11:40:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/10/29 11:40:34 +0700","description":"\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e39 \u0e2b\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e34\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_291059biohin2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/10/29 11:40:00 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":276036,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59552,"created_at":"2016/10/29 11:39:53 +0700","asset_file_name":"291059BioHin2.JPG","updated_at":"2016/10/29 11:40:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/10/29 11:39:53 +0700","description":"\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_291059biohin1 {"commentable":true,"modified_at":"2016/10/29 11:39:13 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":251011,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59551,"created_at":"2016/10/29 11:39:10 +0700","asset_file_name":"291059BioHin1.JPG","updated_at":"2016/10/29 11:39:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/10/29 11:39:10 +0700","description":"\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e35\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_211059shanghai5 {"commentable":true,"modified_at":"2016/10/22 10:24:37 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":227792,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59523,"created_at":"2016/10/22 10:24:34 +0700","asset_file_name":"211059Shanghai5.JPG","updated_at":"2016/10/22 10:24:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/10/22 10:24:34 +0700","description":"\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e32\u0e44\u0e1b \u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_211059shanghai4 {"commentable":true,"modified_at":"2016/10/22 10:23:46 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":169175,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59522,"created_at":"2016/10/22 10:23:40 +0700","asset_file_name":"211059Shanghai4.JPG","updated_at":"2016/10/22 10:23:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/10/22 10:23:40 +0700","description":"speed WiFi","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_211059shanghai3 {"commentable":true,"modified_at":"2016/10/22 10:23:04 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":219953,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59521,"created_at":"2016/10/22 10:23:02 +0700","asset_file_name":"211059Shanghai3.JPG","updated_at":"2016/10/22 10:23:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/10/22 10:23:02 +0700","description":"WiFi Hotel","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_211059shanghai2 {"commentable":true,"modified_at":"2016/10/22 10:22:07 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":242406,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":59520,"created_at":"2016/10/22 10:22:05 +0700","asset_file_name":"211059Shanghai2.JPG","updated_at":"2016/10/22 10:22:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2016/10/22 10:22:05 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e23\u0e32\u0e08\u0e23\u0e43\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: