นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
Network
Members · Following: 2 · Followed: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_44 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a \u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2017/10/01 12:48:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/10/01 12:48:16 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/10/01 12:48:22 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/10/01 12:48:22 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"44.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":95172,"visibility":2,"id":61735}
  • Small_33 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a \u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2017/10/01 12:47:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/10/01 12:47:52 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/10/01 12:47:59 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/10/01 12:47:59 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"33.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":123416,"visibility":2,"id":61734}
  • Small_22 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a \u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2017/10/01 12:47:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/10/01 12:47:30 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/10/01 12:47:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/10/01 12:47:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"22.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":131082,"visibility":2,"id":61733}
  • Small_11 {"media_folder_id":220,"description":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a \u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2017/10/01 12:46:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/10/01 12:46:56 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/10/01 12:47:04 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/10/01 12:47:04 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"11.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":143570,"visibility":2,"id":61732}
  • Small_030960uv2 {"media_folder_id":220,"description":"Base Line \u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32","asset_updated_at":"2017/09/03 21:15:54 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/09/03 21:15:54 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/09/03 21:16:02 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/09/03 21:16:02 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"030960uv2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":191653,"visibility":2,"id":61657}
  • Small_030960uv1 {"media_folder_id":220,"description":"Base Line \u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32","asset_updated_at":"2017/09/03 21:15:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/09/03 21:15:08 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/09/03 21:15:13 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/09/03 21:15:13 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"030960uv1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":203416,"visibility":2,"id":61656}
  • Small_260860tem3 {"media_folder_id":220,"description":"TEM","asset_updated_at":"2017/08/26 17:08:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/08/26 17:08:04 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/08/26 17:08:09 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/08/26 17:08:09 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"260860TEM3.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":155929,"visibility":2,"id":61632}
  • Small_260860tem2 {"media_folder_id":220,"description":"TEM","asset_updated_at":"2017/08/26 17:07:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/08/26 17:07:42 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/08/26 17:07:47 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/08/26 17:07:47 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"260860TEM2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":407391,"visibility":2,"id":61631}
  • Small_260860tem1 {"media_folder_id":220,"description":"TEM","asset_updated_at":"2017/08/26 17:07:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2017/08/26 17:07:17 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2017/08/26 17:07:20 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2017/08/26 17:07:20 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"260860TEM1.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":315733,"visibility":2,"id":61630}
ขนาดย่อ: