นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

Main > utai.t

No folder found
  • Small_44 {"commentable":true,"modified_at":"2017/10/01 12:48:22 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":95172,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61735,"created_at":"2017/10/01 12:48:16 +0700","asset_file_name":"44.jpg","updated_at":"2017/10/01 12:48:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/10/01 12:48:16 +0700","description":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a \u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_33 {"commentable":true,"modified_at":"2017/10/01 12:47:59 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":123416,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61734,"created_at":"2017/10/01 12:47:52 +0700","asset_file_name":"33.jpg","updated_at":"2017/10/01 12:47:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/10/01 12:47:52 +0700","description":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a \u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_22 {"commentable":true,"modified_at":"2017/10/01 12:47:37 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":131082,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61733,"created_at":"2017/10/01 12:47:30 +0700","asset_file_name":"22.jpg","updated_at":"2017/10/01 12:47:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/10/01 12:47:30 +0700","description":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a \u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_11 {"commentable":true,"modified_at":"2017/10/01 12:47:04 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":143570,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61732,"created_at":"2017/10/01 12:46:56 +0700","asset_file_name":"11.jpg","updated_at":"2017/10/01 12:47:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/10/01 12:46:56 +0700","description":"\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a \u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_030960uv2 {"commentable":true,"modified_at":"2017/09/03 21:16:02 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":191653,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61657,"created_at":"2017/09/03 21:15:54 +0700","asset_file_name":"030960uv2.JPG","updated_at":"2017/09/03 21:16:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/09/03 21:15:54 +0700","description":"Base Line \u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_030960uv1 {"commentable":true,"modified_at":"2017/09/03 21:15:13 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":203416,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61656,"created_at":"2017/09/03 21:15:08 +0700","asset_file_name":"030960uv1.JPG","updated_at":"2017/09/03 21:15:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/09/03 21:15:08 +0700","description":"Base Line \u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_260860tem3 {"commentable":true,"modified_at":"2017/08/26 17:08:09 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":155929,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61632,"created_at":"2017/08/26 17:08:04 +0700","asset_file_name":"260860TEM3.JPG","updated_at":"2017/08/26 17:08:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/26 17:08:04 +0700","description":"TEM","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_260860tem2 {"commentable":true,"modified_at":"2017/08/26 17:07:47 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":407391,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61631,"created_at":"2017/08/26 17:07:42 +0700","asset_file_name":"260860TEM2.JPG","updated_at":"2017/08/26 17:07:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/26 17:07:42 +0700","description":"TEM","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_260860tem1 {"commentable":true,"modified_at":"2017/08/26 17:07:20 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":315733,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61630,"created_at":"2017/08/26 17:07:17 +0700","asset_file_name":"260860TEM1.JPG","updated_at":"2017/08/26 17:07:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/08/26 17:07:17 +0700","description":"TEM","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: