นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_130260hood6 {"asset_file_name":"130260hood6.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/02/13 18:33:47 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e33\u0e1a\u0e31\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","updated_at":"2017/02/13 18:33:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/02/13 18:33:44 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":230208,"id":60332,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/02/13 18:33:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_130260hood5 {"asset_file_name":"130260hood5.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/02/13 18:33:20 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e33\u0e1a\u0e31\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","updated_at":"2017/02/13 18:33:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/02/13 18:33:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":254145,"id":60331,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/02/13 18:33:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_130260hood4 {"asset_file_name":"130260hood4.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/02/13 18:32:53 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e33\u0e1a\u0e31\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","updated_at":"2017/02/13 18:32:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/02/13 18:32:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":274642,"id":60330,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/02/13 18:32:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_130260hood3 {"asset_file_name":"130260hood3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/02/13 18:32:21 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e33\u0e1a\u0e31\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35","updated_at":"2017/02/13 18:32:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/02/13 18:32:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":283661,"id":60329,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/02/13 18:32:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_130260hood2 {"asset_file_name":"130260hood2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/02/13 18:31:23 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e04\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e27\u0e21","updated_at":"2017/02/13 18:31:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/02/13 18:31:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":231442,"id":60328,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/02/13 18:31:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_130260hood1 {"asset_file_name":"130260hood1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/02/13 18:30:41 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e04\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e27\u0e21","updated_at":"2017/02/13 18:30:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/02/13 18:30:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":239971,"id":60327,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/02/13 18:30:36 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_130260bet5 {"asset_file_name":"130260BET5.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/02/13 14:52:21 +0700","media_folder_id":220,"description":"Surface area and porosity analyzer (BET)","updated_at":"2017/02/13 14:52:21 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/02/13 14:52:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":218768,"id":60326,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/02/13 14:52:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_130260bet4 {"asset_file_name":"130260BET4.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/02/13 14:51:49 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a Surface area and porosity analyzer (BET)","updated_at":"2017/02/13 14:51:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/02/13 14:51:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":204666,"id":60325,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/02/13 14:51:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_130260bet3 {"asset_file_name":"130260BET3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/02/13 14:51:16 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a Surface area and porosity analyzer (BET)","updated_at":"2017/02/13 14:51:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/02/13 14:51:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":241425,"id":60324,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/02/13 14:51:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_130260bet2 {"asset_file_name":"130260BET2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/02/13 14:50:24 +0700","media_folder_id":220,"description":" Surface area and porosity analyzer (BET)","updated_at":"2017/02/13 14:50:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/02/13 14:50:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":190081,"id":60323,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/02/13 14:50:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_130260bet1 {"asset_file_name":"130260BET1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/02/13 14:49:41 +0700","media_folder_id":220,"description":" Surface area and porosity analyzer (BET)","updated_at":"2017/02/13 14:49:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/02/13 14:49:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":207147,"id":60322,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/02/13 14:49:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_130260gctriple1 {"asset_file_name":"130260GCTRIPLE1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/02/13 07:45:39 +0700","media_folder_id":220,"description":"GC Triple Quad","updated_at":"2017/02/13 07:45:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/02/13 07:45:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":229440,"id":60321,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/02/13 07:45:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_130260gctriple5 {"asset_file_name":"130260GCTRIPLE5.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/02/13 07:45:17 +0700","media_folder_id":220,"description":" frontier pyrolysis","updated_at":"2017/02/13 07:45:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/02/13 07:45:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":180590,"id":60320,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/02/13 07:45:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_130260gctriple4 {"asset_file_name":"130260GCTRIPLE4.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/02/13 07:44:19 +0700","media_folder_id":220,"description":"GC Triple Quad","updated_at":"2017/02/13 07:44:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/02/13 07:44:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":194659,"id":60319,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/02/13 07:44:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_130260gctriple3 {"asset_file_name":"130260GCTRIPLE3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/02/13 07:43:07 +0700","media_folder_id":220,"description":"GC Triple Quad","updated_at":"2017/02/13 07:43:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/02/13 07:43:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":143685,"id":60318,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/02/13 07:43:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_130260gctriple2 {"asset_file_name":"130260GCTRIPLE2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/02/13 07:41:50 +0700","media_folder_id":220,"description":"GC Triple Quad","updated_at":"2017/02/13 07:41:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/02/13 07:41:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":199312,"id":60317,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/02/13 07:41:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310160king8 {"asset_file_name":"310160king8.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/02/01 04:40:10 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14","updated_at":"2017/02/01 04:40:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/02/01 04:40:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":153959,"id":60253,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/02/01 04:40:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310160king9 {"asset_file_name":"310160king9.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/02/01 04:39:38 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e14\u0e32\u0e14\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e27\u0e21","updated_at":"2017/02/01 04:39:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/02/01 04:39:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":232451,"id":60252,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/02/01 04:39:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310160king7 {"asset_file_name":"310160king7.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/01/31 21:01:33 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e1a\u0e32\u0e17","updated_at":"2017/01/31 21:01:33 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/01/31 21:01:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":237597,"id":60220,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/01/31 21:01:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310160king6 {"asset_file_name":"310160king6.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/01/31 20:57:02 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1e\u0e48\u0e2d","updated_at":"2017/01/31 20:57:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/01/31 20:56:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":236281,"id":60219,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/01/31 20:56:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310160king5 {"asset_file_name":"310160king5.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/01/31 20:56:19 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e14\u0e27\u0e07\u0e15\u0e23\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e29\u0e13\u0e35\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1e\u0e48\u0e2d","updated_at":"2017/01/31 20:56:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/01/31 20:56:14 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":302775,"id":60218,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/01/31 20:56:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310160king4 {"asset_file_name":"310160king4.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/01/31 20:55:11 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e15\u0e32\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e1e\u0e48\u0e2d","updated_at":"2017/01/31 20:55:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/01/31 20:55:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":275183,"id":60217,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/01/31 20:55:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310160king3 {"asset_file_name":"310160king3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/01/31 20:54:38 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e48\u0e2d","updated_at":"2017/01/31 20:54:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/01/31 20:54:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":304848,"id":60216,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/01/31 20:54:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310160king2 {"asset_file_name":"310160king2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/01/31 20:54:15 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e48\u0e2d","updated_at":"2017/01/31 20:54:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/01/31 20:54:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":273651,"id":60215,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/01/31 20:54:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_310160king1 {"asset_file_name":"310160king1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/01/31 20:53:23 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e44\u0e1a\u0e42\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e48\u0e2d","updated_at":"2017/01/31 20:53:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/01/31 20:53:18 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":293281,"id":60214,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/01/31 20:53:18 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: