นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_200860ftir3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"200860ftir3.JPG","created_at":"2017/08/20 15:16:05 +0700","asset_updated_at":"2017/08/20 15:16:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/20 15:16:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"not pass ftir","asset_file_size":306493,"modified_at":"2017/08/20 15:16:08 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61589,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_200860ftir2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"200860ftir2.JPG","created_at":"2017/08/20 15:15:40 +0700","asset_updated_at":"2017/08/20 15:15:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/20 15:15:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"not pass ftir","asset_file_size":357763,"modified_at":"2017/08/20 15:15:45 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61588,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_200860ftir {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"200860ftir.JPG","created_at":"2017/08/20 15:15:12 +0700","asset_updated_at":"2017/08/20 15:15:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/20 15:15:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"not pass ftir","asset_file_size":301824,"modified_at":"2017/08/20 15:15:17 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61587,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_140860humi4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"140860humi4.jpg","created_at":"2017/08/14 16:13:07 +0700","asset_updated_at":"2017/08/14 16:13:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/14 16:13:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","asset_file_size":235078,"modified_at":"2017/08/14 16:13:09 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61577,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_140860humi3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"140860humi3.jpg","created_at":"2017/08/14 16:12:44 +0700","asset_updated_at":"2017/08/14 16:12:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/14 16:12:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","asset_file_size":266074,"modified_at":"2017/08/14 16:12:47 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61576,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_140860humi2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"140860humi2.jpg","created_at":"2017/08/14 16:12:19 +0700","asset_updated_at":"2017/08/14 16:12:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/14 16:12:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","asset_file_size":140499,"modified_at":"2017/08/14 16:12:21 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61575,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_140860humi1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"140860humi1.jpg","created_at":"2017/08/14 16:11:49 +0700","asset_updated_at":"2017/08/14 16:11:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/14 16:11:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","asset_file_size":225294,"modified_at":"2017/08/14 16:11:54 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61574,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_060860kaizen {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"060860kaizen.JPG","created_at":"2017/08/06 19:32:13 +0700","asset_updated_at":"2017/08/06 19:32:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/06 19:32:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"050825560 kaizen all day","asset_file_size":690685,"modified_at":"2017/08/06 19:32:19 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61523,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_300760isit {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"300760ISIT.PNG","created_at":"2017/07/30 17:43:39 +0700","asset_updated_at":"2017/07/30 17:43:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/30 17:43:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e32\u0e01 SEC \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19 ISIT","asset_file_size":239647,"modified_at":"2017/07/30 17:43:47 +0700","media_folder_id":220,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61487,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: