นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_200860ftir3 {"modified_at":"2017/08/20 15:16:08 +0700","id":61589,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"200860ftir3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/20 15:16:08 +0700","media_folder_id":220,"description":"not pass ftir","created_at":"2017/08/20 15:16:05 +0700","asset_updated_at":"2017/08/20 15:16:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":306493}
  • Small_200860ftir2 {"modified_at":"2017/08/20 15:15:45 +0700","id":61588,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"200860ftir2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/20 15:15:45 +0700","media_folder_id":220,"description":"not pass ftir","created_at":"2017/08/20 15:15:40 +0700","asset_updated_at":"2017/08/20 15:15:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":357763}
  • Small_200860ftir {"modified_at":"2017/08/20 15:15:17 +0700","id":61587,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"200860ftir.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/20 15:15:17 +0700","media_folder_id":220,"description":"not pass ftir","created_at":"2017/08/20 15:15:12 +0700","asset_updated_at":"2017/08/20 15:15:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":301824}
  • Small_140860humi4 {"modified_at":"2017/08/14 16:13:09 +0700","id":61577,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"140860humi4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/14 16:13:09 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","created_at":"2017/08/14 16:13:07 +0700","asset_updated_at":"2017/08/14 16:13:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":235078}
  • Small_140860humi3 {"modified_at":"2017/08/14 16:12:47 +0700","id":61576,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"140860humi3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/14 16:12:47 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","created_at":"2017/08/14 16:12:44 +0700","asset_updated_at":"2017/08/14 16:12:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":266074}
  • Small_140860humi2 {"modified_at":"2017/08/14 16:12:21 +0700","id":61575,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"140860humi2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/14 16:12:21 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","created_at":"2017/08/14 16:12:19 +0700","asset_updated_at":"2017/08/14 16:12:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":140499}
  • Small_140860humi1 {"modified_at":"2017/08/14 16:11:54 +0700","id":61574,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"140860humi1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/14 16:11:54 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","created_at":"2017/08/14 16:11:49 +0700","asset_updated_at":"2017/08/14 16:11:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":225294}
  • Small_060860kaizen {"modified_at":"2017/08/06 19:32:19 +0700","id":61523,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"060860kaizen.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/06 19:32:19 +0700","media_folder_id":220,"description":"050825560 kaizen all day","created_at":"2017/08/06 19:32:13 +0700","asset_updated_at":"2017/08/06 19:32:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":690685}
  • Small_300760isit {"modified_at":"2017/07/30 17:43:47 +0700","id":61487,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"300760ISIT.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/30 17:43:47 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e08\u0e32\u0e01 SEC \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19 ISIT","created_at":"2017/07/30 17:43:39 +0700","asset_updated_at":"2017/07/30 17:43:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":239647}
ขนาดย่อ: