นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_200860ftir3 {"description":"not pass ftir","asset_updated_at":"2017/08/20 15:16:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61589,"deleted_at":null,"created_at":"2017/08/20 15:16:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"200860ftir3.JPG","updated_at":"2017/08/20 15:16:08 +0700","modified_at":"2017/08/20 15:16:08 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":306493,"last_commented_at":null}
  • Small_200860ftir2 {"description":"not pass ftir","asset_updated_at":"2017/08/20 15:15:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61588,"deleted_at":null,"created_at":"2017/08/20 15:15:40 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"200860ftir2.JPG","updated_at":"2017/08/20 15:15:45 +0700","modified_at":"2017/08/20 15:15:45 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":357763,"last_commented_at":null}
  • Small_200860ftir {"description":"not pass ftir","asset_updated_at":"2017/08/20 15:15:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61587,"deleted_at":null,"created_at":"2017/08/20 15:15:12 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"200860ftir.JPG","updated_at":"2017/08/20 15:15:17 +0700","modified_at":"2017/08/20 15:15:17 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":301824,"last_commented_at":null}
  • Small_140860humi4 {"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2017/08/14 16:13:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61577,"deleted_at":null,"created_at":"2017/08/14 16:13:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"140860humi4.jpg","updated_at":"2017/08/14 16:13:09 +0700","modified_at":"2017/08/14 16:13:09 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":235078,"last_commented_at":null}
  • Small_140860humi3 {"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2017/08/14 16:12:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61576,"deleted_at":null,"created_at":"2017/08/14 16:12:44 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"140860humi3.jpg","updated_at":"2017/08/14 16:12:47 +0700","modified_at":"2017/08/14 16:12:47 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":266074,"last_commented_at":null}
  • Small_140860humi2 {"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2017/08/14 16:12:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61575,"deleted_at":null,"created_at":"2017/08/14 16:12:19 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"140860humi2.jpg","updated_at":"2017/08/14 16:12:21 +0700","modified_at":"2017/08/14 16:12:21 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":140499,"last_commented_at":null}
  • Small_140860humi1 {"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d","asset_updated_at":"2017/08/14 16:11:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61574,"deleted_at":null,"created_at":"2017/08/14 16:11:49 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"140860humi1.jpg","updated_at":"2017/08/14 16:11:54 +0700","modified_at":"2017/08/14 16:11:54 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":225294,"last_commented_at":null}
  • Small_060860kaizen {"description":"050825560 kaizen all day","asset_updated_at":"2017/08/06 19:32:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61523,"deleted_at":null,"created_at":"2017/08/06 19:32:13 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"060860kaizen.JPG","updated_at":"2017/08/06 19:32:19 +0700","modified_at":"2017/08/06 19:32:19 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":690685,"last_commented_at":null}
  • Small_300760isit {"description":"\u0e08\u0e32\u0e01 SEC \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19 ISIT","asset_updated_at":"2017/07/30 17:43:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":61487,"deleted_at":null,"created_at":"2017/07/30 17:43:39 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"300760ISIT.PNG","updated_at":"2017/07/30 17:43:47 +0700","modified_at":"2017/07/30 17:43:47 +0700","media_folder_id":220,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":239647,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: