นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_280160flog1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e1a\u0e39\u0e14\u0e32\u0e1a\u0e35","asset_updated_at":"2017/01/28 06:37:17 +0700","asset_file_name":"280160flog1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60156,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":276671,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/01/28 06:37:17 +0700","modified_at":"2017/01/28 06:37:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/28 06:37:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_220160tired {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22","asset_updated_at":"2017/01/22 14:36:46 +0700","asset_file_name":"220160tired.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60100,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":266233,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/01/22 14:36:46 +0700","modified_at":"2017/01/22 14:36:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/22 14:36:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_220159mppc5 {"member_only_commentable":false,"description":"MPPC for XRF","asset_updated_at":"2017/01/22 14:05:36 +0700","asset_file_name":"220159mppc5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60099,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":180859,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/01/22 14:05:36 +0700","modified_at":"2017/01/22 14:05:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/22 14:05:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_220159mppc4 {"member_only_commentable":false,"description":"MPPC for XRF","asset_updated_at":"2017/01/22 14:05:15 +0700","asset_file_name":"220159mppc4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60098,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150214,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/01/22 14:05:15 +0700","modified_at":"2017/01/22 14:05:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/22 14:05:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_220159mppc3 {"member_only_commentable":false,"description":"MPPC for XRF","asset_updated_at":"2017/01/22 14:04:48 +0700","asset_file_name":"220159mppc3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60097,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":120592,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/01/22 14:04:48 +0700","modified_at":"2017/01/22 14:04:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/22 14:04:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_220159mppc2 {"member_only_commentable":false,"description":"MPPC for XRF","asset_updated_at":"2017/01/22 14:04:13 +0700","asset_file_name":"220159mppc2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60096,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":224107,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/01/22 14:04:13 +0700","modified_at":"2017/01/22 14:04:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/22 14:04:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_220159mppc1 {"member_only_commentable":false,"description":"MPPC for XRF","asset_updated_at":"2017/01/22 14:03:49 +0700","asset_file_name":"220159mppc1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60095,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":254565,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/01/22 14:03:49 +0700","modified_at":"2017/01/22 14:03:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/22 14:03:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_080160micro21 {"member_only_commentable":false,"description":"wireless network","asset_updated_at":"2017/01/08 21:34:21 +0700","asset_file_name":"080160micro21.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59985,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":178168,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/01/08 21:34:21 +0700","modified_at":"2017/01/08 21:34:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/08 21:34:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_080160micro3 {"member_only_commentable":false,"description":"login Microplate \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","asset_updated_at":"2017/01/08 21:16:47 +0700","asset_file_name":"080160micro3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59984,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":178168,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/01/08 21:16:47 +0700","modified_at":"2017/01/08 21:18:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/08 21:18:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_080160micro1 {"member_only_commentable":false,"description":"login Microplate \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","asset_updated_at":"2017/01/08 21:16:01 +0700","asset_file_name":"080160micro1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59983,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":204198,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/01/08 21:16:01 +0700","modified_at":"2017/01/08 21:16:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/08 21:16:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_080160flood3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e52\u0e55\u0e56\u0e50","asset_updated_at":"2017/01/08 10:43:05 +0700","asset_file_name":"080160flood3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59980,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111209,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/01/08 10:43:05 +0700","modified_at":"2017/01/08 10:43:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/08 10:43:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_080160flood2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e52\u0e55\u0e56\u0e50","asset_updated_at":"2017/01/08 10:42:41 +0700","asset_file_name":"080160flood2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59979,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":116133,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/01/08 10:42:41 +0700","modified_at":"2017/01/08 10:42:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/08 10:42:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_080160flood1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e52\u0e55\u0e56\u0e50","asset_updated_at":"2017/01/08 10:42:00 +0700","asset_file_name":"080160flood1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59978,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":292372,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/01/08 10:42:00 +0700","modified_at":"2017/01/08 10:42:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/08 10:42:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_020160bd9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1d\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2017/01/02 16:22:36 +0700","asset_file_name":"020160bd9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59960,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":292628,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/01/02 16:22:36 +0700","modified_at":"2017/01/02 16:22:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/02 16:22:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_020160bd2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2017/01/02 16:21:37 +0700","asset_file_name":"020160bd2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59959,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":290283,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/01/02 16:21:37 +0700","modified_at":"2017/01/02 16:21:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/02 16:21:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_020160bd1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2017/01/02 16:19:53 +0700","asset_file_name":"020160bd1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59958,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":202262,"media_folder_id":220,"created_at":"2017/01/02 16:19:53 +0700","modified_at":"2017/01/02 16:20:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/01/02 16:20:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_241259water4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e32","asset_updated_at":"2016/12/24 11:20:35 +0700","asset_file_name":"241259water4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59935,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":441115,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/12/24 11:20:35 +0700","modified_at":"2016/12/24 11:20:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/24 11:20:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_241259water3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e32","asset_updated_at":"2016/12/24 11:20:10 +0700","asset_file_name":"241259water3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59934,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":571360,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/12/24 11:20:10 +0700","modified_at":"2016/12/24 11:20:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/24 11:20:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_241259water2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e32","asset_updated_at":"2016/12/24 11:19:41 +0700","asset_file_name":"241259water2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59933,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":688752,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/12/24 11:19:41 +0700","modified_at":"2016/12/24 11:19:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/24 11:19:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_241259water1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e32","asset_updated_at":"2016/12/24 11:19:18 +0700","asset_file_name":"241259water1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59932,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":594664,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/12/24 11:19:18 +0700","modified_at":"2016/12/24 11:19:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/24 11:19:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_221259good7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e59","asset_updated_at":"2016/12/22 18:17:47 +0700","asset_file_name":"221259good7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59921,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":161227,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/12/22 18:17:47 +0700","modified_at":"2016/12/22 18:17:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/22 18:17:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_221259good6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e59","asset_updated_at":"2016/12/22 18:17:22 +0700","asset_file_name":"221259good6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59920,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46887,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/12/22 18:17:22 +0700","modified_at":"2016/12/22 18:17:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/22 18:17:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_221259good5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e59","asset_updated_at":"2016/12/22 18:16:50 +0700","asset_file_name":"221259good5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59919,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144985,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/12/22 18:16:50 +0700","modified_at":"2016/12/22 18:16:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/22 18:16:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_221259good3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e59","asset_updated_at":"2016/12/22 18:16:30 +0700","asset_file_name":"221259good3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59918,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":319953,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/12/22 18:16:30 +0700","modified_at":"2016/12/22 18:16:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/22 18:16:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_221259good2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e59","asset_updated_at":"2016/12/22 18:16:09 +0700","asset_file_name":"221259good2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59917,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":411920,"media_folder_id":220,"created_at":"2016/12/22 18:16:09 +0700","modified_at":"2016/12/22 18:16:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/12/22 18:16:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: