นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 8

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_280160flog1 {"modified_at":"2017/01/28 06:37:20 +0700","id":60156,"asset_file_size":276671,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/01/28 06:37:17 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e1a\u0e39\u0e14\u0e32\u0e1a\u0e35","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/01/28 06:37:20 +0700","asset_updated_at":"2017/01/28 06:37:17 +0700","asset_file_name":"280160flog1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_220160tired {"modified_at":"2017/01/22 14:36:54 +0700","id":60100,"asset_file_size":266233,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/01/22 14:36:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/01/22 14:36:54 +0700","asset_updated_at":"2017/01/22 14:36:46 +0700","asset_file_name":"220160tired.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_220159mppc5 {"modified_at":"2017/01/22 14:05:43 +0700","id":60099,"asset_file_size":180859,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/01/22 14:05:36 +0700","comment_counter":0,"description":"MPPC for XRF","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/01/22 14:05:43 +0700","asset_updated_at":"2017/01/22 14:05:36 +0700","asset_file_name":"220159mppc5.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_220159mppc4 {"modified_at":"2017/01/22 14:05:20 +0700","id":60098,"asset_file_size":150214,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/01/22 14:05:15 +0700","comment_counter":0,"description":"MPPC for XRF","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/01/22 14:05:20 +0700","asset_updated_at":"2017/01/22 14:05:15 +0700","asset_file_name":"220159mppc4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_220159mppc3 {"modified_at":"2017/01/22 14:04:52 +0700","id":60097,"asset_file_size":120592,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/01/22 14:04:48 +0700","comment_counter":0,"description":"MPPC for XRF","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/01/22 14:04:52 +0700","asset_updated_at":"2017/01/22 14:04:48 +0700","asset_file_name":"220159mppc3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_220159mppc2 {"modified_at":"2017/01/22 14:04:19 +0700","id":60096,"asset_file_size":224107,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/01/22 14:04:13 +0700","comment_counter":0,"description":"MPPC for XRF","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/01/22 14:04:19 +0700","asset_updated_at":"2017/01/22 14:04:13 +0700","asset_file_name":"220159mppc2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_220159mppc1 {"modified_at":"2017/01/22 14:03:56 +0700","id":60095,"asset_file_size":254565,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/01/22 14:03:49 +0700","comment_counter":0,"description":"MPPC for XRF","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/01/22 14:03:56 +0700","asset_updated_at":"2017/01/22 14:03:49 +0700","asset_file_name":"220159mppc1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_080160micro21 {"modified_at":"2017/01/08 21:34:26 +0700","id":59985,"asset_file_size":178168,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/01/08 21:34:21 +0700","comment_counter":0,"description":"wireless network","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/01/08 21:34:26 +0700","asset_updated_at":"2017/01/08 21:34:21 +0700","asset_file_name":"080160micro21.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_080160micro3 {"modified_at":"2017/01/08 21:18:25 +0700","id":59984,"asset_file_size":178168,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/01/08 21:16:47 +0700","comment_counter":0,"description":"login Microplate \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/01/08 21:18:25 +0700","asset_updated_at":"2017/01/08 21:16:47 +0700","asset_file_name":"080160micro3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_080160micro1 {"modified_at":"2017/01/08 21:16:08 +0700","id":59983,"asset_file_size":204198,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/01/08 21:16:01 +0700","comment_counter":0,"description":"login Microplate \u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/01/08 21:16:08 +0700","asset_updated_at":"2017/01/08 21:16:01 +0700","asset_file_name":"080160micro1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_080160flood3 {"modified_at":"2017/01/08 10:43:10 +0700","id":59980,"asset_file_size":111209,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/01/08 10:43:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e52\u0e55\u0e56\u0e50","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/01/08 10:43:10 +0700","asset_updated_at":"2017/01/08 10:43:05 +0700","asset_file_name":"080160flood3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_080160flood2 {"modified_at":"2017/01/08 10:42:43 +0700","id":59979,"asset_file_size":116133,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/01/08 10:42:41 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e52\u0e55\u0e56\u0e50","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/01/08 10:42:43 +0700","asset_updated_at":"2017/01/08 10:42:41 +0700","asset_file_name":"080160flood2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_080160flood1 {"modified_at":"2017/01/08 10:42:06 +0700","id":59978,"asset_file_size":292372,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/01/08 10:42:00 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e52\u0e55\u0e56\u0e50","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/01/08 10:42:06 +0700","asset_updated_at":"2017/01/08 10:42:00 +0700","asset_file_name":"080160flood1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_020160bd9 {"modified_at":"2017/01/02 16:22:41 +0700","id":59960,"asset_file_size":292628,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/01/02 16:22:36 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1d\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/01/02 16:22:41 +0700","asset_updated_at":"2017/01/02 16:22:36 +0700","asset_file_name":"020160bd9.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_020160bd2 {"modified_at":"2017/01/02 16:21:43 +0700","id":59959,"asset_file_size":290283,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/01/02 16:21:37 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e49\u0e2d","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/01/02 16:21:43 +0700","asset_updated_at":"2017/01/02 16:21:37 +0700","asset_file_name":"020160bd2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_020160bd1 {"modified_at":"2017/01/02 16:20:00 +0700","id":59958,"asset_file_size":202262,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/01/02 16:19:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e49\u0e2d","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2017/01/02 16:20:00 +0700","asset_updated_at":"2017/01/02 16:19:53 +0700","asset_file_name":"020160bd1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_241259water4 {"modified_at":"2016/12/24 11:20:43 +0700","id":59935,"asset_file_size":441115,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/12/24 11:20:35 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/12/24 11:20:43 +0700","asset_updated_at":"2016/12/24 11:20:35 +0700","asset_file_name":"241259water4.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_241259water3 {"modified_at":"2016/12/24 11:20:14 +0700","id":59934,"asset_file_size":571360,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/12/24 11:20:10 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/12/24 11:20:14 +0700","asset_updated_at":"2016/12/24 11:20:10 +0700","asset_file_name":"241259water3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_241259water2 {"modified_at":"2016/12/24 11:19:46 +0700","id":59933,"asset_file_size":688752,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/12/24 11:19:41 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/12/24 11:19:46 +0700","asset_updated_at":"2016/12/24 11:19:41 +0700","asset_file_name":"241259water2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_241259water1 {"modified_at":"2016/12/24 11:19:22 +0700","id":59932,"asset_file_size":594664,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/12/24 11:19:18 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1b\u0e32","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/12/24 11:19:22 +0700","asset_updated_at":"2016/12/24 11:19:18 +0700","asset_file_name":"241259water1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_221259good7 {"modified_at":"2016/12/22 18:17:50 +0700","id":59921,"asset_file_size":161227,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/12/22 18:17:47 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e59","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/12/22 18:17:50 +0700","asset_updated_at":"2016/12/22 18:17:47 +0700","asset_file_name":"221259good7.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_221259good6 {"modified_at":"2016/12/22 18:17:24 +0700","id":59920,"asset_file_size":46887,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/12/22 18:17:22 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e59","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/12/22 18:17:24 +0700","asset_updated_at":"2016/12/22 18:17:22 +0700","asset_file_name":"221259good6.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_221259good5 {"modified_at":"2016/12/22 18:16:57 +0700","id":59919,"asset_file_size":144985,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/12/22 18:16:50 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e59","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/12/22 18:16:57 +0700","asset_updated_at":"2016/12/22 18:16:50 +0700","asset_file_name":"221259good5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_221259good3 {"modified_at":"2016/12/22 18:16:35 +0700","id":59918,"asset_file_size":319953,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/12/22 18:16:30 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e59","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/12/22 18:16:35 +0700","asset_updated_at":"2016/12/22 18:16:30 +0700","asset_file_name":"221259good3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_221259good2 {"modified_at":"2016/12/22 18:16:13 +0700","id":59917,"asset_file_size":411920,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2016/12/22 18:16:09 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e35 \u0e52\u0e55\u0e55\u0e59","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":220,"updated_at":"2016/12/22 18:16:13 +0700","asset_updated_at":"2016/12/22 18:16:09 +0700","asset_file_name":"221259good2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: