นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทดแทน
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 2 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > utai.t

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_j1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/18 19:03:33 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":85430,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36319,"created_at":"2012/10/18 19:03:31 +0700","asset_file_name":"J1.jpg","updated_at":"2012/10/18 19:03:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/18 19:03:31 +0700","description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e08\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_zetapotential1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/17 23:01:33 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":32753,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36285,"created_at":"2012/10/17 21:27:07 +0700","asset_file_name":"ZetaPotential1.JPG","updated_at":"2012/10/17 23:01:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/17 22:22:01 +0700","description":"\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 Zeta Potential Analyzer \u0e07\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_mppc3 {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/17 20:01:22 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":78911,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36281,"created_at":"2012/10/17 19:12:48 +0700","asset_file_name":"MPPC3.jpg","updated_at":"2012/10/17 20:01:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/17 19:12:47 +0700","description":"MPPC for XRD","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_mppc2 {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/17 20:01:21 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":82659,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36280,"created_at":"2012/10/17 19:12:03 +0700","asset_file_name":"MPPc2.jpg","updated_at":"2012/10/17 20:01:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/17 19:12:03 +0700","description":"MPPC for XRD","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_mppc1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/17 20:01:19 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":118485,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36279,"created_at":"2012/10/17 19:11:22 +0700","asset_file_name":"MPPC1.jpg","updated_at":"2012/10/17 20:01:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/17 19:11:22 +0700","description":"MPPC for XRD","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ferrule2 {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/16 07:01:47 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":196150,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36253,"created_at":"2012/10/16 06:34:13 +0700","asset_file_name":"ferrule2.JPG","updated_at":"2012/10/16 07:01:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/16 06:34:13 +0700","description":"Ferrule \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19 \u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1b\u0e31\u0e4a\u0e21 HPLC","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ferrule1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/16 07:01:43 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":166882,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36252,"created_at":"2012/10/16 06:33:37 +0700","asset_file_name":"ferrule1.JPG","updated_at":"2012/10/16 07:01:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/16 06:33:37 +0700","description":"Ferrule \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19 \u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1b\u0e31\u0e4a\u0e21 HPLC","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_ferrule {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/16 07:01:40 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":181598,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36251,"created_at":"2012/10/16 06:32:25 +0700","asset_file_name":"ferrule.JPG","updated_at":"2012/10/16 07:01:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/16 06:32:25 +0700","description":"Ferrule \u0e15\u0e34\u0e14\u0e43\u0e19 \u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1b\u0e31\u0e4a\u0e21 HPLC","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_mytenmonths2 {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/15 20:01:28 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":208868,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36241,"created_at":"2012/10/15 19:58:00 +0700","asset_file_name":"Mytenmonths2.jpg","updated_at":"2012/10/15 20:01:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/15 19:58:00 +0700","description":"\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_mytenmonths1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/15 20:01:26 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":221458,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36240,"created_at":"2012/10/15 19:57:25 +0700","asset_file_name":"Mytenmonths1.jpg","updated_at":"2012/10/15 20:01:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/15 19:57:25 +0700","description":"\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_mytenmonths {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/15 20:01:24 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":221080,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36239,"created_at":"2012/10/15 19:56:56 +0700","asset_file_name":"Mytenmonths.jpg","updated_at":"2012/10/15 20:01:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/15 19:56:56 +0700","description":"\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a\u0e19\u0e04\u0e23\u0e28\u0e23\u0e35\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e0a","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_locationsec1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/13 18:01:20 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":187061,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36213,"created_at":"2012/10/13 10:12:35 +0700","asset_file_name":"locationSEC1.JPG","updated_at":"2012/10/13 18:01:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/13 18:00:31 +0700","description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 Protein Sequencer (Protein) ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_xrd {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/12 14:02:41 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":90567,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36208,"created_at":"2012/10/12 14:02:37 +0700","asset_file_name":"XRD.JPG","updated_at":"2012/10/12 14:02:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/12 14:02:37 +0700","description":"\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 XRD \u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1b\u0e01\u0e15\u0e34\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_key {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/12 08:01:57 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":242773,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36189,"created_at":"2012/10/12 08:00:09 +0700","asset_file_name":"KEY.JPG","updated_at":"2012/10/12 08:01:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/12 08:00:09 +0700","description":"\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e38\u0e0d\u0e41\u0e08\u0e2b\u0e32\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_tube5 {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/09 19:01:26 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":206961,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36166,"created_at":"2012/10/09 18:58:19 +0700","asset_file_name":"Tube5.jpg","updated_at":"2012/10/09 19:01:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/09 18:58:19 +0700","description":"\u0e2b\u0e25\u0e2d\u0e14 XRD \u0e0a\u0e19\u0e34\u0e14 CU","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_tube4 {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/09 19:01:24 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":179610,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36165,"created_at":"2012/10/09 18:57:42 +0700","asset_file_name":"Tube4.jpg","updated_at":"2012/10/09 19:01:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/09 18:57:42 +0700","description":"\u0e2b\u0e25\u0e2d\u0e14 XRD \u0e0a\u0e19\u0e34\u0e14 CU","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_tube3 {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/09 19:01:23 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":207389,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36164,"created_at":"2012/10/09 18:57:05 +0700","asset_file_name":"Tube3.jpg","updated_at":"2012/10/09 19:01:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/09 18:57:05 +0700","description":"\u0e2b\u0e25\u0e2d\u0e14 XRD \u0e0a\u0e19\u0e34\u0e14 CU","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_tube2 {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/09 19:01:21 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":282069,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36163,"created_at":"2012/10/09 18:56:24 +0700","asset_file_name":"Tube2.jpg","updated_at":"2012/10/09 19:01:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/09 18:56:24 +0700","description":"\u0e2b\u0e25\u0e2d\u0e14 XRD \u0e0a\u0e19\u0e34\u0e14 CU","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_tubehplc1 {"commentable":true,"modified_at":"2013/03/05 19:34:18 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":159921,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36162,"created_at":"2012/10/09 18:55:42 +0700","asset_file_name":"tubehplc1.JPG","updated_at":"2013/03/05 19:34:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/05 19:34:15 +0700","description":"\u0e2b\u0e25\u0e2d\u0e14 XRD \u0e0a\u0e19\u0e34\u0e14 CU","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sangerleft2 {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/07 16:01:19 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":228731,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36154,"created_at":"2012/10/07 15:38:43 +0700","asset_file_name":"Sangerleft2.jpg","updated_at":"2012/10/07 16:01:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/07 15:38:43 +0700","description":"\u0e41\u0e0b\u0e07\u0e0b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e34\u0e14 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e16\u0e39\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sangerleft1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/07 16:01:17 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":245769,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36153,"created_at":"2012/10/07 15:38:09 +0700","asset_file_name":"Sangerleft1.jpg","updated_at":"2012/10/07 16:01:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/07 15:38:09 +0700","description":"\u0e41\u0e0b\u0e07\u0e0b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e34\u0e14 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e16\u0e39\u0e01 ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_failure {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/05 20:01:13 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":41129,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36150,"created_at":"2012/10/05 19:52:02 +0700","asset_file_name":"failure.JPG","updated_at":"2012/10/05 20:01:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/05 19:52:02 +0700","description":"\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32 Web","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_book2 {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/04 18:01:30 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":225675,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36148,"created_at":"2012/10/04 17:43:43 +0700","asset_file_name":"Book2.JPG","updated_at":"2012/10/04 18:01:30 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/04 17:43:43 +0700","description":"\u0e21\u0e2b\u0e31\u0e28\u0e08\u0e23\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_booknew {"commentable":true,"modified_at":"2013/06/14 21:17:02 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":220574,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36147,"created_at":"2012/10/04 17:43:12 +0700","asset_file_name":"Booknew.jpg","updated_at":"2013/06/14 21:17:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/06/14 21:16:56 +0700","description":"\u0e21\u0e2b\u0e31\u0e28\u0e08\u0e23\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sewer4 {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/02 22:06:05 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":207674,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36132,"created_at":"2012/10/02 22:06:03 +0700","asset_file_name":"Sewer4.jpg","updated_at":"2012/10/02 22:06:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/02 22:06:03 +0700","description":"\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sewer3 {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/02 22:05:34 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":214408,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36131,"created_at":"2012/10/02 22:05:31 +0700","asset_file_name":"Sewer3.jpg","updated_at":"2012/10/02 22:05:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/02 22:05:31 +0700","description":"\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sewer2 {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/02 22:04:43 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":231813,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36130,"created_at":"2012/10/02 22:04:41 +0700","asset_file_name":"Sewer2.jpg","updated_at":"2012/10/02 22:04:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/02 22:04:41 +0700","description":"\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_sewer1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/10/02 22:02:59 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":200975,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36129,"created_at":"2012/10/02 22:02:55 +0700","asset_file_name":"Sewer1.jpg","updated_at":"2012/10/02 22:02:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/02 22:02:55 +0700","description":"\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e34\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_noparking133 {"commentable":true,"modified_at":"2013/01/07 19:45:06 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":130387,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36087,"created_at":"2012/09/26 19:30:45 +0700","asset_file_name":"Noparking133.jpg","updated_at":"2013/01/07 19:45:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/01/07 19:45:01 +0700","description":"\u0e2b\u0e49\u0e32\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e14\u0e43\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e49\u0e32\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_noparking1 {"commentable":true,"modified_at":"2012/09/26 20:01:19 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":325143,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36086,"created_at":"2012/09/26 19:28:22 +0700","asset_file_name":"Noparking1.jpg","updated_at":"2012/09/26 20:01:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/26 19:28:22 +0700","description":"\u0e2b\u0e49\u0e32\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e14\u0e43\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e49\u0e32\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_noparking {"commentable":true,"modified_at":"2012/09/26 20:01:18 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":222713,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36085,"created_at":"2012/09/26 19:27:46 +0700","asset_file_name":"Noparking.jpg","updated_at":"2012/09/26 20:01:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/26 19:27:46 +0700","description":"\u0e2b\u0e49\u0e32\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e14\u0e43\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e49\u0e32\u0e21\u0e08\u0e2d\u0e14","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_complaints2 {"commentable":true,"modified_at":"2012/09/26 20:01:16 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":334836,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36084,"created_at":"2012/09/26 19:21:47 +0700","asset_file_name":"Complaints2.jpg","updated_at":"2012/09/26 20:01:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/26 19:21:47 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_complaints {"commentable":true,"modified_at":"2012/09/26 20:01:14 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":342060,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36083,"created_at":"2012/09/26 19:21:09 +0700","asset_file_name":"Complaints.jpg","updated_at":"2012/09/26 20:01:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/26 19:21:09 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_antenna {"commentable":true,"modified_at":"2012/09/23 18:01:16 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":342164,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36048,"created_at":"2012/09/23 17:12:15 +0700","asset_file_name":"Antenna.jpg","updated_at":"2012/09/23 18:01:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/23 17:12:14 +0700","description":"\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e38\u0e01\u0e04\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_fiber5 {"commentable":true,"modified_at":"2012/09/21 14:01:53 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":165135,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36039,"created_at":"2012/09/21 13:31:11 +0700","asset_file_name":"Fiber5.JPG","updated_at":"2012/09/21 14:01:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/21 13:31:11 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Ico64_fiber4 {"commentable":true,"modified_at":"2012/09/21 14:01:48 +0700","media_folder_id":220,"deleted_at":null,"asset_file_size":311950,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":36038,"created_at":"2012/09/21 13:30:49 +0700","asset_file_name":"Fiber4.JPG","updated_at":"2012/09/21 14:01:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/21 13:30:48 +0700","description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e22","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: